• Odvolání Jiřího Fajta nastartovalo proces normalizace v kultuře.

Next