DOX bilancoval 15 let a představil plán akcí na rok 2024

DOX bilancoval 15 let a představil plán akcí na rok 2024

Centrum současného umění DOX v říjnu 2023 oslavilo 15 let od svého založení. Během této doby
odvedlo úctyhodný kus práce. Zorganizovalo celkem 235 výstav a dalších 5600 kulturních a
vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 1,2 miliónu návštěvníků. V průběhu času se naše
největší nezávislá kulturní instituce proměnila z pouhé galerie v multižánrové centrum propojující
vizuální umění s literaturou, divadlem a hudbou.

Na tiskové konferenci zleva: Otto M. Urban - hlavní kurátor, Michaela Šilpochová - umělecká ředitelka a kurátorka, Leoš Válka - ředitel a kurátor, Markéta Hrehorová - dramaturgyně souboru Farma v jeskyni, Jiří Raiterman - vedoucí vzdělávacích programů

Na tiskové konferenci zleva: Otto M. Urban – hlavní kurátor, Michaela Šilpochová – umělecká ředitelka a kurátorka, Leoš Válka – ředitel a kurátor, Markéta Hrehorová – dramaturgyně souboru Farma v jeskyni, Jiří Raiterman – vedoucí vzdělávacích programů

Karolina Kočí – PR a media

Jen vloni v DOXu proběhlo 9 výstav, 40 koncertů a performancí a více než 800 vzdělávacích programů pro veřejnost, školy a rodiny. Centrum DOX pomáhá školám s výchovou mladých lidí ke kritickému myšlení a  orientaci v současném světě. Je to živá instituce, která dokáže rychle reagovat na dění ve světě a podle toho přizpůsobuje svůj program.

„Vnímáme naši roli jako příležitost pro kritickou diskusi o současných otázkách a tématech, která
utvářejí náš svět. Není to umění pro umění, ale umění, které dokáže měnit to, jak přemýšlíme o světě,
ve kterém musíme fungovat“, řekla umělecká ředitelka centra Michaela Šilpochová na tiskové
konferenci k zahájení roku 2024. Potom spolu s hlavním kurátorem Otto M. Urbanem, programovým
ředitelem pro živé umění Villiamem Dočolomanským, dramaturgyní souboru Farma v jeskyni

Michaela Šilpochová

Markétou Hrehorovou a vedoucím vzdělávacích programů Jiřím Raitermanem představili hlavní
programové body letošního roku.

Nejdůležitějším výstavním projektem bude velká skupinová mezinárodní výstava KAFKAESQUE.
U příležitosti stého výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky bude prezentovat práce více než 30 českých i
zahraničních autorů jako současné reflexe kafkovských témat. Mimo jiné ukáže i poměrně rozsáhlý
soubor grafik od amerického filmaře a výtvarníka Davida Lynche. Zahájení výstavy bude již 8.února
2024. Také další chystané výstavy budou spojovat výtvarné umění s literaturou. Turecký spisovatel a nositel Nobelovy ceny Orhan Pamuk představí koncem roku v DOXu své Muzeum nevinnosti, které podle stejnojmenné knihy vytvořil v Istanbulu. Instalace v malých kabinetech zde symbolizují jednotlivé
kapitoly Pamukova románu. Je možné, že pro expozici Útěcha věcí v DOXu autor vytvoří nějakou instalaci
speciálně pro Prahu. Interpretaci děl francouzského spisovatele Michela Houellebecqa v dílech současného
českého malíře  Adama Štecha uvede výstava Štech vs Houellebecq.
Expozice Transforman představí nejnovější obrazy Pavla Formana a Tušení souvislosti pak dosud
nevystavené obrazy malíře Josefa Bolfa. Monumentální plastiky z posledních let ukáže výstava
nejnovějších realizací sochaře a malíře Stefana Milkova.
Portréty domácích i zahraničních umělců přinese přehlídka dosud nevystavených fotografií Jaroslava
Brabce jako pokračování projektu Orbis Artis II.
Na podzim se chystá už II.ročník festivalu Fall, který propojuje umění, literaturu a vzdělávání. Mottem
festivalu je empatie v digitální době. Svou účast již přislíbil mezinárodně oceňovaný spisovatel velkých antologií
Alberto Manguel, jehož knihy, například Dějiny čtení nebo Knihovna v noci, jsou známé i u nás.

programovýmředitelem pro živé umění Villiamem Dočolomanským

Programový ředitel pro živé umění Viliam Dočolomanský

Samostatnou programovou nabídku tvoří taneční, divadelní a hudební produkce. Mezi zahraničními
interprety, kteří vystoupí v koncertním sále DOX+, bude francouzský soubor Compagnier D´autres
Cordes s hudebně-vizuální show The Falls od skladatele Francka Vigrouxe. Poprvé přijede do Prahy
„italské Ferrari pohybu“ – slavný soubor současného tance Spellbound Ballet. Současnou českou
hudbu Miroslava Kabeláče a Ondřeje Adámka zahraje hudební formace Percussions de Strasbourg.
Mezi domácími interprety určitě zaujme mladá performerka Eliška Brtnická svou živou instalací Thin
Skin, s prvky nového cirkusu.
Rezidenční soubor Centra DOX Farma v jeskyni bude pokračovat v měsíční frekvenci svých
představení. Trilogii Online Hero letos zakončí sarkastickou inscenací Český hrdina inspirovanou
činem prvního českého teroristy – důchodce J. Baldy. Kromě toho budou dále pokračovat edukační
programy a workshopy pro profesionály i amatéry. Kroužek pro mladší publikum Youth in the Cave se
bude pravidelně scházet a v červnu uvede vlastní inscenaci.

Uvedené tituly jsou jen výběrem z obsáhlého programu Centra pro současné umění DOX na letošní rok.
Podrobné aktuální informace lze najít jako vždy na webu: www.dox.cz
Text: Soňa Šálková  Foto© Petr Šálek

Summary
Last year DOX Contemporary Art Center celebrated 15 years since its foundation. During this time a
total of 235 exhibitions and further 5,600 cultural and educational programs attended by 1.2 million
visitors have been organized there. Over time, our largest independent cultural institution has
evolved into a multi-genre center connecting the visual arts with literature, theater, music and
education. On the occasion of the centenary of death of the writer Franz Kafka, the work of more
than 30 Czech and foreign authors will be presented at a large group exhibition entitled KAFKAESQUE
as a reflection of Kafka´s themes. The show starting on February 8, 2014 will offer e.g. a series of
graphics by the American filmmaker and artist David Lynch.
A comprehensive up-to-date offer of DOX´s exhibitions, performances, workshops and educational
events in 2024 can be found on the website www.dox.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..