Posts Tagged “KORUNOVAČNÍ SLAVNOSTI”

KORUNOVAČNÍ SLAVNOSTI V PRAZE k příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny České a císaře Svaté říše Římské

By |

KORUNOVAČNÍ SLAVNOSTI V PRAZE k příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny České a císaře Svaté říše Římské

Foto© Petr Šálek Text: Mgr. Miroslav Smaha, historik dějin křesťanského umění, KTF UK v Praze Vědecký projekt „Korunovace Karla IV. českým králem“ je pokusem o rekonstrukci korunovačního řádu českých králů podle Ordo ad coronandum regem Boemorum, sepsaného Karlem IV., a podle dalších historických pramenů a dokumentů. Nádherná slavnost, při níž (Pokračování textu…)

Read more »