Aukční prodej digitálního artefaktu Everydays za kryptoměnu vyvolal polemiku

Aukční síň Christie´s vzbudila 11. března 2021 celosvětovou pozornost onlinovou aukcí, při které prodala monumentální mozaiku Everydays: The First 5000 Days za neuvěřitelných 69,3 mil. dolarů. Dílo složené z 5000 digitálních obrazů během 13 a půl roku postupně zveřejňoval na internetu americký umělec vystupující pod pseudonymem Beeple. Dalším překvapením byla zpráva, že tradiční společnost Christie´s obchodující s uměním již od roku 1766 poprvé dražila digitální umělecké dílo s jedinečným NFT (non-fungible token) a souhlasila s platbou v kryptoměně Ethereum.

Krátce na to vyslovili zastánci používání kryptoměn své pochybnosti o transparentnosti dražby. Podle nich má prodej uměleckého díla ve formě NFT (non-fungible token) probíhat podle přesných pravidel umožňujících přímý transfer bez konkrétního zprostředkovatele. Sám umělec zaregistruje své dílo v tzv. blockchainu, ověří se v něm jako tvůrce a potvrdí status díla jako jedinečného digitálního aktiva. Místo obvyklého galeristy nebo aukční síně se zprostředkovatelem prodeje NFT stane onlinová platforma, která reguluje prodej na základě „chytré smlouvy“ stanovující podmínky tokenu na blockchainu. Proces prodeje je zde jednodušší než na tradičním trhu, protože platba umělci a převod vlastnictví na kupujícího proběhnou automaticky a téměř okamžitě. Kromě zjednodušení procesu je možné stanovit i podmínku autorské odměny při dalším prodeji, která se podle chytré smlouvy vyplácí automaticky. To při prodeji přes aukční síň nebo jiného tradičního prostředníka není garantováno. Navíc je každý krok elektronické transakce okamžitě zdokumentován na blockchainu. Při této aukci však nabídky probíhaly přes stejné online rozhraní, které Christie´s používá při ostatních aukcích. Navíc nebyla transakce v blockchainu déle než tři týdny dostatečně potvrzena. Jediný záznam bylo vytvoření NFT umělcem. Kritikové se domnívají, že v případě této „přelomové“ události se jednalo spíš o jakési divadlo, kdy dílo bylo fakticky prodáno předem a aukce byla jen zinscenovaná pro zviditelnění aktérů.

Ani jméno kupujícího nebylo zpočátku jasné. Teprve po pár dnech se objevila na internetu zpráva, že novým majitelem digitálního díla se stalo singapurské produkční studio NFT a kryptoměnový fond Metapurse, financovaný a provozovaný dvěma osobami vystupujícími pod pseudonymy Metakovan a Twobadour. Oba tajemní investoři pak následně sami odhalili svou pravou identitu. Vyšlo najevo, že záhadní kupující jsou dva Indové Vignesh Sundaresan a Anand Venkateswaran. Pro internetový portál Artnet News uvedli, že se s umělcem setkali již dříve, když jejich fond Metapurse zakoupil 20 Beeplových prací za 2,2 miliónu dolarů. Jednou z motivací jejich rekordního nákupu u Christie´s bylo „ukázat Indům a ostatním barevným lidem, že kryptoměna dává možnost pro vyrovnání mezi Západem a zbytkem světa a může být signálem změny“. Nákupem uměleckých děl chtějí zpřístupnit umění komunitám, které historicky stály u kolébky umění. Dvojice také oznámila založení nadace Metapurse Fellowship, která bude udělovat stipendia umělcům s vlastním portfoliem, kteří budou mít minimálně jeden NFT a „nebudou skeptiční ke kryptoprostoru“.

Ať jsou spekulace nebo motivace spojené s prodejem obrazového souboru Everydays jakékoliv, jedno prvenství nelze Beeplovi upřít. Stal se nejznámějším umělcem digitální generace, protože dokázal zkomprimovat čas do jediného uměleckého díla. V současném hektickém světě plném nečekaných změn a stále rostoucích nejistot, uložil 13 a půl roku do unikátního časosběrného souboru. O to se zatím nikdo z digitálních umělců nepokusil.

Text: Soňa Šálková


Summary

The auction sale of the digital mosaic Everydays with a payment in crypto currency provokes controversy  As reported before, the monumental digital collage ´EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS by digital artist Beeple was sold for an incredible $ 69.3 million at Christie’s auction house on March 11, 2021. Shortly afterwards, crypto purists expressed doubts about the transparency of the auction. According to them, the sale of a work of art in the form of an NFT (non-fungible token) should take place according to specific rules enabling direct transfer without intermediary. The artist himself can register his work in a so-called blockchain, verifies himself as a creator and confirms the status of the work as a unique digital asset. Instead of the usual art dealer, the online sales platform regulates sales on the basis of a “smart contract” setting the terms of the blockchain token. The selling process is simpler here than in the traditional art market, because payment and the transfer of ownership can occur automatically and almost immediately. In addition, each step of the electronic transaction is immediately documented on the blockchain. At this auction, however, bids were made through the same online platform that Christie’s uses for other auctions. In addition, the transaction in the blockchain was not confirmed sufficiently for more than three weeks. Critics believe that this “groundbreaking” event was more a theatre, where the piece of art was in fact presold and the auction was only staged to make the actors visible.

The name of the buyer was not known at first. Then it was reported the new owner of the digital work had been the Singapore production studio NFT and the crypto currency fund Metapurse, financed and operated by two people acting under the pseudonyms Metakovan and Twobadour. Both mysterious investors then revealed their true identities as Vignesh Sundaresan and Anand Venkateswaran both of Indian origin. According to the Artnet News one of the motifs for the purchase from Christie’s “to show Indians and other people of color that crypto currency provides an opportunity for a balance between the West and the rest of the world and can be a signal of change.” They also announced the establishment of the Metapurse Fellowship, which will support artists with own portfolio who have at least one NFT and “will not be sceptical of crypto space”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..