Věra Nováková: Výstava Via vitae, DOX

Věra Nováková: Výstava Via vitae, DOX

Věra Nováková, výstava v  DOXu,  foto© PetrSalek.com

Životní cesta malířky, sochařky a ilustrátorky Věry Novákové (*1928) nebyla vůbec jednoduchá. „Procházela jsem skoro celým 20. stoletím a zažila dva totalitní systémy – hitlerovský a stalinský. Čtyři roky po ukončení války jsem byla vyhozená z Akademie výtvarných umění, protože jsem se nehodila k budování socialistického ráje, což byla pravda“, říká letos 94-letá, stále vitální umělkyně během novinářské prohlídky své aktuální retrospektivy Via Vitae (Cesta života)  v Centru pro současné umění DOX. Sen o svobodném životě po válce se sice rozplynul, ale tvůrčí svobodu mimo oficiální výtvarnou scénu si Věra Nováková i její, režimem rovněž perzekuovaný, manžel – malíř Pavel Brázda zachovali po celý život. „Neměli jsme žádnou možnost vystavovat nebo prodávat.  Malíři potřebují nějakou odezvu, ale přežili jsme to“, dodává lakonicky. První větší výstavy se dočkala až v sedmdesáti letech. Za to se ve své tvorbě nemusela podřizovat žádným vnějším tlakům a mohla tvořit svobodně. Obrazy, kresby a plastiky Věry Novákové proto jasně dokládají nejen výjimečný výtvarný talent ale i hlubokou morální integritu autorky.
Kurátoři Andrea Šilpochová a Otto M. Urban neřadí díla na výstavě chronologicky ale podle témat, ke kterým se autorka ve své tvorbě stále vrací:

Věra Nováková, DOX,  foto© PetrSalek.com

člověk a smysl jeho existence, lidské soužití, vnímání dobra a zla v reakci na okolní dění. Styl a způsoby zpracování se přitom mění v návaznosti na vývoj výtvarného umění v dané době. Od úvodního autoportrétu z roku 1950 namalovaného ve stylu starých mistrů, přes idylické, téměř naivní obrázky se vzpomínkami na dětství, až po surrealistické zátiší s vlastní podobiznou v roztříštěném zrcátku z roku 1948; postupně se divákovi představují další formy výtvarného projevu výjimečné umělecké osobnosti. Vedle škádlivě realistických zobrazení manžela, portrétů blízkých přátel nebo lidsky vyznívajících hlav opice nebo krávy najednou překvapí plastické abstraktní obrazy slepované speciální technikou z kamínků a písku. Velkou roli v tvorbě Věry Novákové hrají písmena a slova. Obrazy a kresby se věnují hříčkám s jednotlivými písmeny a pokoušejí se najít souvislosti mezi významem slov a tvarem jejich počátečních písmen. Hry s tvary písmen se objevují i u plastik, např. Adam a Eva. Po ztrátě perspektivy v reálném světě našla útěchu v křesťanství. Ve svých obrazech a sochách s biblickými náměty opět hledá odpovědi na morální a existenciální otázky.

Závěrečná část výstavy prezentuje práce celkem 20 českých výtvarníků a dvou básníků, kteří touto cestou vzdávají hold mimořádné osobnosti české umělecké scény. Vystavená díla nevznikla speciálně pro aktuální výstavu, ale zúčastnění autoři je vybrali, protože v nich vidí určitou vazbu, které je spojuje s osobou a dílem Věry Novákové.

Výstava Věra Nováková: Via vitae bude v centru DOX k vidění do 16. října 2022

Text: Soňa Šálková, foto: Petr Šálek


Summary
The life journey of the painter, sculptor and illustrator Věra Nováková (*1928) was not easy. “I went through almost the entire 20th century and experienced two totalitarian systems – Hitler’s and Stalin’s. Four years after the end of the war, I was expelled from the Academy of Fine Arts because I did not fit for building a socialist paradise, which was true”, says the 94-year-old still vital artist during the press preview through her current retrospective Věra Nováková: Via Vitae at the Center for contemporary art DOX. Věra Nováková maintained creative freedom outside the official art scene.Her first major exhibition took place after the Velvet Revolution, when she was already 70. The paintings, drawings and sculptures of Věra Nováková clearly demonstrate not only her exceptional artistic talent but also her intense moral integrity. Her work is focused on human being and the meaning of his/her existence, the perception of good and evil in response to the surrounding events. At the same time, the styles of her artistic expression  change in accordance with the development of visual arts at the given time. The exhibition is complemented by the work of contemporary Czech artists and poets as their tribute to the extraordinary artist and personality Věra Nováková.

The exhibition Věra Nováková: Via vitae will be on view at the Centre of the Contemporary Art DOX until October 16, 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..