Sluneční králové v Národním muzeu již jen do konce září 2021

Výstava světového formátu obsahující více než 300 historických předmětů a artefaktů ze starověkého Egypta se blíží ke konci. Projekt připomínající 100 let československé a české archeologie a její mimořádně úspěšnou účast na výzkumech v lokalitě Abúsír, byl bohužel ovlivněn kovidovou pandemií.

Do původně plánovaného trvání výstavy Sluneční králové od 30.srpna 2020 do 7. února 2021 zasáhla protiepidemiologická opatření, která na mnoho měsíců uzavřela návštěvnický provoz.

Vedení Národního muzea se podařilo vyjednat s Nejvyšší radou pro památky Egypta a s dalšími významnými zahraničními institucemi, které na výstavu zapůjčily unikátní exponáty nevýslovné historické hodnoty, prodloužení termínu výstavy až do konce září 2021.

Národní muzeum, Praha. Výstava Sluneční králové. Od pondělí 31. 8. 2020 do 30.září 2021 největší archeologické objevy českých egyptologů z lokality Abúsír!

 

Přes nepřízeň osudu a snížení návštěvnosti vzhledem k  omezenenému počtu návštěvníků a také naprostému výpadku zahraničního turistického ruchu navštívilo expozici dosud více jak 100.000 návštěvníků. A vyhlídka na zvýšení tohoto čísla je velmi pravděpodobná.

Všichni, kdo výstavu dosud neviděli, mají příští dva týdny jedinečnou možnost to dohnat a shlédnout poklady z 3. až 1. tisíciletí před naším letopočtem. Název výstavy odkazuje na egyptské panovníky z tzv. Staré říše, kteří před 4 tisíci lety uctívali slunečního boha Rea a zanechali po sobě svědectví o vyspělosti a umu této dávné civilizace, která ještě stále není zcela probádaná.

Badatelský podíl československé a české archeologie na odhalování tajemství starého Egypta je významný a spolupráce našich archeologů na výzkumu lokality v Abúsíru stále trvá. Jen díky osvědčenému a dlouholetému zapojení do výzkumných prací byla realizace i následné prodloužení výstavy možné. Mimořádným úspěchem je skutečnost, že celkem 90 artefaktů z významných muzeí v Káhiře nebo Gíze vůbec poprvé opustilo hranice Egypta.

Díky modernímu vybavení, kterým historická budova Národního muzea po rekonstrukci disponuje, byly pro exponáty zajištěny nejen nezbytné bezpečnostní a klimatické podmínky, ale mohly být využity i nejmodernější prezentační technologie. Audiovizuální projekce odhalují historii chrámu krále Sahurea nebo tzv. svatyně ročních období. Návštěvníci mohou virtuálně vstoupit do nevykradené hrobky velmože Iufaye. Neotřelé architektonické pojetí umožňuje vydat se na cestu časem. Prohlídka pěti sály historické budovy NM ukáže unikátní sochu panovníka Ranefefa, soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej nebo písaře Nefera. Vystaveny jsou také reliéfy, kanopy na orgány mumifikovaný osob, papyrové svitky a další exponáty nevyčíslitelné hodnoty.

Výstava, která je podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše tou nejunikátnější, nejrozsáhlejší a nejvzácnější, které Národní muzeum ve své historii pořádalo, bude otevřena ještě dva týdny, tj. do konce září 2021 denně od 9 do 18 hodin. Aktuální informace včetně rezervačního systému jsou k dispozici na webových stránkách Národního muzea: www.nm.cz

Text: Soňa Šálková     Foto: Petr Šálek


Summary

The National Museum in Prague has organized a unique exhibition Kings of the Sun with more than 300 unique exhibits from the oldest period of the Egyptian Empire, to the time of the ancient pyramid builders. The exhibition also acknowledges the Czechoslovak and Czech archeology and their achievements in the locality of Abúsír representing 60-years of succesfull cooperation with Egyptian authorities and scientists.  Sculptures, reliefs, canopies, papyrus scrolls from the Egyptian, German and Czech collections are complemented by multimedia projections and architectural models. The originally planned duration of the exhibition from August 30, 2020 to February 7, 2021 was affected by the anti-epidemiological measures, which closed visitor traffic for many months.

The management of the National Museum managed to negotiate with the Supreme Council for Monuments of Egypt and other important foreign museums, which lent unique exhibits of unspeakable historical value for the exhibition, extending the the exhibition until the end of September 2021, daily from 9 am to 6 pm.

All information, including the reservation system, is available on the website of the National Museum: www.nm.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..