Síla krajky v Uměleckoprůmyslovém museu

Síla krajky v Uměleckoprůmyslovém museu

Využití krajky nejen v užitém ale i volném umění je věnována výstava The Power of Lace. Krajka – objekt – oděv, kterou Uměleckoprůmyslové museum (UPM) v Praze zahájilo 19. května 2022 u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Výstava chce oslovit nejen běžné návštěvníky musea, ale především účastníky 26. generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM, která se v srpnu bude konat v Praze. Prestižní akce, která se koná každé tři roky,  přivede do Prahy okolo 3 tisíc zástupců významných muzeí a galerií z celého světa. Expozicí krajky chce UPM vyzdvihnout velmi specifickou oblast textilní tvorby, která má u nás silnou tradici a pokračuje i v současném výtvarném umění. UPM má ve svých sbírkách naprosto unikátní krajkové textilní objekty, které kurátorka výstavy Konstantina Hlaváčková označila za „zlatý poklad“. Naše moderní krajkářství se formovalo ve 20. letech minulého století, protože svou návazností na lidové tradice přispívalo k upevnění národního sebevědomí. Textilní techniky se proto velmi důsledně vyučovaly na mnoha školách. Z této základny pak vzešly výtvarnice, jejichž technická dovednost v oboru šité a paličkované krajky se v 50.letech setkala s volným uměním, které k nám přicházelo ze západu. Jejich oděvy i textilní „sochy“ pak získaly významná ocenění na světových výstavách EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 v Montrealu a od 80. let  na Mezinárodních bienále krajky. Následná mladší generace tyto tradiční krajkářské dovednosti již sice tak neovládá, ale pracuje s materiály volně a na jiné úrovni.

Kliknutím na obrázek vstoupíte do virtuální prohlídky:

Výstava obsahuje celkem 23 exponátů, které lze rozdělit do tří základních oblastí – oděvní tvorba, krajkové výtvarné objekty a současné volné umění. Jsou tu večerní šaty, které byly součástí kolekce pro Expo 67,  i pozdější oděvní tvorba mladších textilních tvůrců. Stejnou nebo dokonce větší část expozice tvoří „krajkové sochy“ –  trojrozměrné objekty, které upoutají nápaditostí tvarů a nekonvenčním použitím krajky. Poslední oddíl výstavy je věnován volnému umění 21. století, které již nevyužívá klasické krajkářské techniky, ale formálně připomíná krajku. Tuto kategorii reprezentuje například ocelová plastika od Čestmíra Sušky nebo zvukomalebná projekce od Pavla Mrkuse.

Výstava The Power of Lace. Krajka – objekt – oděv bude v Uměleckoprůmyslovém museu k vidění do 11. září 2022.

Text: Soňa Šálková   Foto: Petr Šálek

Summary
The exhibition The Power of Lace: Lace – Art – Garment in the Prague Museum of Applied Arts  is dedicated to the use of lace not only in the applied art but also in the free art. The exhibition is held in conjunction with 26th General Conference of the International Council of Museums ICOM which will take place in Prague in August. The prestigious event, held every three years, will bring to Prague around 3,000 representatives of major museums and galleries from around the world.

The exhibition shows a total of 23 exhibits from three basic areas – clothing, lace art objects and contemporary free art. There are evening dresses as well as ´lace sculptures´ –  very unconventional three-dimensional objects of imaginative shapes. The last section of the exhibition is dedicated to the free art of the 21st century, which no longer uses classic lace-making techniques, but formally resembles lace.

The exhibition The Power of Lace. Lace – Art – Garment will be on view at the Museum of Applied Arts until September 11, 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..