Poznejte „Národní muzeum od sklepa až po půdu“

Poznejte „Národní muzeum od sklepa až po půdu“

Nepřehlédnutelná dominanta Václavského náměstí – historická budova Národního muzea se v roce 2019 po náročné celkové rekonstrukci znovu otevřela pro veřejnost. Stavbě se tak nejen vrátil původní lesk, ale rozšířila se její výstavní plocha a zavedením nových technologií se zlepšily možnosti prezentace i návštěvnický komfort. Na obnovené fasádě znovu vynikly všechny detaily včetně sochařské výzdoby i zlatým písmem napsaných jmen 72 mužů, kteří ovlivnili české dějiny. Hlavní i čtyři postranní kupole dostaly nový povrch, dvě vnitřní nádvoří byla zastřešena. Také okolí muzea se změnilo k lepšímu. Přilehlé Čelakovského sady prošly generální rekonstrukcí, současně s novou dlažbou a mobiliářem zde bylo vysázeno více než sto tisíc nových rostlin. Fontána před průčelím historické budovy prokoukla a dostala večerní osvětlení.

Virtuální prohlídka od sklepa po půdu. Sférická prohídka,  foto© PetrSalek.com

Od znovuotevření proběhlo v historické budově již několik velkých výstav a postupně se zpřístupňují stálé expozice v novém pojetí. Zajímavou výjimku představuje mineralogická expozice, která zůstala ve své původní podobě z konce 19. století.

Zajímavou výjimku představuje mineralogická expozice, která zůstala ve své původní podobě z konce 19. století. Foto© PetrSalek.com

Velkým ulehčením pro návštěvníky i pracovníky muzea bylo i nedávné propojení historické stavby podzemním tunelem se sousední mladší, ale architektonicky neméně zajímavou budovou bývalého Národního shromáždění.

Prohlídku historické budovy spojenou s procházkou po stopách významných osobností z historie instituce, seznámením s budovami patřícími k Národnímu muzeu, zajímavostmi o původu některých sbírek a výběrem aktuálních témat, nabízí nově otevřená stálá výstava s názvem Muzeum od sklepa po půdu. Symbolické pojítko široce koncipované výstavy představují původní historické vitríny z tmavého exotického dřeva vyrobené podle návrhu samotného architekta neorenesanční budovy Josefa Schulze (1840 – 1917). 25 prachotěsných vitrín s důmyslným zamykáním skrývá celkem 65 témat a 297 předmětů. Vzácné, někdy neobvyklé až bizarní exponáty poskytují informace o všech pěti složkách Národního muzea: o Historickém, Přírodovědném a Náprstkově muzeu, o knihovně a Muzeu hudby.

Jiřina Dašková u jedné z historických vitrín. Foto© Soňa Šálková

Jiřina Dašková u jedné z historických vitrín. Foto© Soňa Šálková

Začátek výstavy v suterénu budovy je věnován osobnostem, které se zasloužily o vznik a rozvoj naší největší muzejní instituce. Jsou mezi nimi známí velikáni jako František Palacký, Jan Evangelista Purkyně nebo již zmiňovaný Josef Schulz, ale nechybí ani méně známá jména, jako například knihovník Bohumír Lifka (1900-1987), jehož zásluhou zůstaly po roce 1948 zámecké knihovny zachovány jako celky, Emil Axman (1887- 1949), skladatel a krátce ředitel Národního muzea, který založil hudební oddělení muzea nebo Anna Náprstková (1788 – 1873), která díky svému podnikatelskému talentu podporovala činnost svého manžela Vojtěcha Náprstka a stála u zrodu několika muzejních sbírek.

National Museum, foto© Soňa Šálková

National Museum, foto© Soňa Šálková

Výstava pokračuje v prvním patře, kam se vystoupá po hlavním schodišti monumentální centrální dvorany s prosvětleným stropem. Dvoranu s čtyřkřídlým schodištěm a podestou obklopují galerie prvního a druhého podlaží. Směrem k hlavnímu průčelí budovy se nachází srdce celé budovy Panteon se sochami a bustami významných osobností a obnovenými nástěnnými malbami umělců generace Národního divadla. Několik historických vitrín umístěných na ochozu dvorany je věnováno budovám patřícím k Národnímu muzeu, kterých je celkem 15.

O patro výš se výstava zaměřuje na původ a vznik některých významných sbírek, které patří do fondu Národního muzea. Je tu zmíněn například tzv. Poklad císaře Maximiliána s celkem 1250 uměleckými a osobními předměty, které z Mexika přivezl císařův lékař a lékárník František Kaska, nebo tzv. Pachlova sbírka středověkých, především husitských artefaktů, na jejímž nákupu se podílela i veřejná sbírka.

Vitríny v nejvyšším podlaží budovy jsou věnovány některým aktuálním projektům Národního muzea, ke kterým patří např. digitalizace sbírek, archeologický výzkum v Súdánu nebo spolupráce s Českým olympijským výborem. Odtud již návštěvníci mohou vystoupat do nově zpřístupněné kupole s neuvěřitelnou vyhlídkou nejen na sousední Václavské náměstí ale na celé hlavní město. 

Výstava Muzeum od sklepa po půdu má také dětskou linku se zábavnou interaktivní pátrací hrou pro rodiny s dětmi podle brožury, kterou dostanou při koupi vstupenky.

Text: Soňa Šálková


Summary

The landmark of Wenceslas Square – the historic building of the National Museum – has been reopened to the public 2019 after a demanding general reconstruction. The building has not only been restored to its original splendour, but its exhibition space has been expanded and the introduction of new technologies has improved the presentation possibilities and visitor´s comfort. The sculptural decoration and the names of 72 men who influenced Czech history, written in golden letters, can be once again seen on the restored façade. The main and four side cupolas were resurfaced, and the two inner courtyards have been roofed. The surroundings of the museum have also improved. More than 100,000 new plants have been planted in the adjacent Čelakovský sady (Čelakovský Park).

Since the reopening, several major exhibitions have already been held in the historic building and the permanent exhibitions are gradually being re-established in a new design. An interesting exception is the mineralogical exhibition, which remains in its original form from the end of the 19th century. The recent connection of the historic building through an underground tunnel to the neighbouring younger but architecturally equally interesting former National Assembly building was a great relief for visitors and museum staff.

A tour of the historic building combined with a walk in the footsteps of important figures from the history of the institution, introduction of buildings belonging to the National Museum, interesting facts about the origins of some of the numerous collections and a selection of current topics is offered by the newly opened permanent exhibition entitled Museum from Basement to Attic.

After viewing the exhibition, visitors can ascend to the newly opened Main Cupola with an incredible view not only to the neighbouring Wenceslas Square but around the entire Prague. 

The exhibit also has a children’s line with an interactive exploration game for families with children.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..