Olbram Zoubek Eva Kmentová – sochy o lidské důstojnosti

Olbram Zoubek Eva Kmentová – sochy o lidské důstojnosti

Dcera Olbrama Zoubka Polana Bregantová, foto© Petr Šálek

Hlavní letní výstava v Museu Kampa je věnována dvěma velkým osobnostem českého sochařství druhé poloviny 20. století. Velké figurální plastiky, reliéfy a kresby, které Eva Kmentová (1928-1980) a Olbram Zoubek (1926-2017) vytvářeli v období konce 50. až začátku 80. let, zaplňují dvě podlaží i terasu budovy na levém břehu Vltavy. První společná výstava dvou tvůrčích individualit, které spojovaly nejen umělecké, ale také rodinné a přátelské vazby, proběhla před dvěma lety v Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli. Aktuální přehlídka navazuje na tento projekt v rozšířené podobě a ukazuje i některé dosud nevystavované práce. Novinkou jsou také texty z rodinných deníků obou umělců, které ilustrují jejich tvůrčí cestu, společný život i dobu, která se odrážela v jejich díle.

Výstava je rozdělena do několika tematických kapitol, které jsou řazeny v chronologickém pořadí. Je tak možné sledovat postupný tvůrčí vývoj obou umělců. Na začátku jsou si jejich rukopisy v mnohém podobné. Politické uvolnění koncem 50. let přineslo svobodu uměleckého projevu a umožnilo jim navázat na meziválečnou avantgardu a napojit se na světové výtvarné umění. Od abstraktních a geometrických forem přecházejí k vyjádření lidských gest, pohybu a prožitků. Postupně nachází každý z nich vlastní cestu. Olbram Zoubek vytváří velkolepé figury inspirované antikou, které se vyjadřují k věcem veřejným a mají charakteristický „zoubkovský“ ráz. Eva Kmentová je více v kontaktu s mezinárodní scénou. Postupně směřuje k individuálnímu konceptuálnímu vyjádření a pracuje také s měkkými materiály. Výrazný vliv na tvorbu obou umělců měl zákaz vystavování pro Olbrama Zoubka po roce 1969, kdy byl na indexu, a těžké onemocnění Evy Kmentové, které nakonec vedlo i k její předčasné smrti.

Kurátorka výstavy  Helena Musilová, foto© Petr Šálek

Název výstavy Lidská důstojnost odkazuje na výrok cenzora, který v roce 1959 plastiky Zastřelený od Olbrama Zoubka a Milenci od Evy Kmentové nechal odstranit z výstavy v pražské Galerii Mladá fronta s odůvodněným, že „svým výtvarným pojetím člověka v jeho zkreslených proporcích urážejí lidskou důstojnost“. Obě tato díla jsou vystavena v prologu současné přehlídky a podle kurátorky Heleny Musilové “jak Zoubek, tak Kmentová vrcholně respektují člověka, a to, že zrovna oni by měli porušit lidskou důstojnost, je paradoxem a dokladem doby, která se podepisovala na tvorbě obou sochařů.“

Výstava, která vznikla ve spolupráci s nadačním fondem Kmentová Zoubek, bude v Museu Kampa k vidění až do 2. října 2022.

Text: Soňa Šálková

Autor: Olbram Zoubek, foto© Petr Šálek

Summary
The main summer exhibition at the Kampa Museum is dedicated to two great personalities of Czech sculpture of the second half of the 20th century. Large figural sculptures, reliefs and drawings created by Eva Zoubková (1928-1980) and Olbram Zoubek (1926-2017) during the late 1950s until the early 1980s fill the two floors of the building and the terrace of the building on the left bank of the Vltava river. The first joint exhibition of two creative individuals, united by not only artistic but also family and friendly ties, took place two years ago in the Miroslav Kubík Gallery in Litomyšl. The current show follows up on this project in an expanded form and shows some artefacts that have not yet been exhibited. New are quotations from the family diaries of both artists, which illustrate their creative and personal journey and the spirit of the time reflected in their work.

The exhibition which has been created in cooperation with the Kmentová Zoubek Foundation, will be on view at the Kampa Museum until October 2, 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..