Výstava Ivan Meštrovič– sochař a světoobčan-Městská knihovna

Výstava Ivan Meštrovič– sochař a světoobčan-Městská knihovna

Sochař, který byl v první polovině 20. století velmi těsně napojen na českou uměleckou i politickou scénu se po mnoha desetiletích vrací do Prahy. Výstava nazvaná Ivan Meštrovič (1882-1962) –sochař a světoobčan u nás znovu a v nové perspektivě objevuje významného chorvatského umělce světového významu. Pořádající Galerii hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzei Ivana Meštroviče ve Splitu a Záhřebu se podařilo vytvořit výstavu, která mapuje různé etapy sochařova života v návaznosti na místa a osobnosti z okruhu jeho přátel a souputníků. Vedle Mištrovičových děl je zde 6 soch od jeho učitele a přítele Augusta Rodina a dále také plastiky českých sochařů, ke kterým Mištroviče poutaly profesionální a přátelské vazby, například Bohumil Kafka, Jan Štursa, František Bílek nebo Jaroslav Horejc. Kromě exponátů ze sbírek organizátorů výstavy jsou k vidění i cenné zápůjčky z Národní galerie Praha, Srbského národního muzea v Bělehradu nebo Musée Rodin v Paříži.

Ivan Meštrovič Busta Mojžíš,e 1927 (Záhřeb). Foto© Petr Šálek

V úvodní životopisné části výstavy jsou mimo jiné také dvě portrétní busty Tomáše Garrigue Masaryka. Oba muži navázali přátelství v protirakouském zahraničním odboji a pokračovali v něm i v době, kdy se Masaryk stal československým prezidentem. O významném postavení Meštroviče v naší prvorepublikové společnosti svědčí i jeho členství v České akademii věd a umění nebo velká umělcova výstava uspořádaná pod záštitou prezidenta v Letohrádku královny Anny v roce 1933. Na Meštrovičovu tvorbu měl vliv i jeho důvěrný vztah s futuristickou malířkou Růženou Zátkovou, jejíž podobizna je také na výstavě. Mezi exponáty jsou i fotografie Meštrovičových soch, které osobitým způsobem zachytil Josef Sudek.

Ivan Meštrovič Máří Magdalena pod křížem ,1918 (Řím)      Foto© Petr Šálek

Ovšem Československo bylo jenom jednou z destinací, kde světoobčan Ivan Meštrovič působil. Výstava mapuje některé důležité zastávky jeho tvůrčí dráhy. Během studií a pobytu ve Vídni ho ovlivnila tvorba Augusta Rodina nebo Gustava Klimta. Sousoší Studna života je jeho nejvýraznějším dílem z té doby. Následovala Paříž, kde vystavoval deset děl na Podzimním salónu v roce 1908, mezi nimi i dva portréty svých přátel Bohumila Kafky a Vlaha Bukovce. V Římě vznikl bronzový portrét Augusta Rodina z roku 1914. V Londýně se zúčastnil své samostatné výstavy ve Victoria & Albert Museum. Výstava připomíná i monumentální pomníky jako připomínky významných osobností nebo událostí, jako například Pomník Indiánům v Chicagu z roku 1928. Z důvodů nesouhlasu s politikou Josipa Tita se Mištrovič po 2.světové válce natrvalo usadil v USA, kde žil až do konce života.

Ivan Meštrovič, Studie k Památníku Indiánům, 1927 (Záhřeb)     Foto© Petr Šálek

 

Výstava prezentuje přehled z díla významného umělce 20. století, který „přes ukotvení v antické a středomořské tradici si zároveň osvojil dominantní prvky archaičnosti, Vídeňské secese, symbolismu, art deca, neoklasicismu a pozdního realismu, jimž pokaždé dokázal vtisknout vlastní nezaměnitelnou pečeť.“ Pro současnou českou veřejnost je připomenutím velkého přítele našeho národa a člověka, který svým životním příběhem a dílem zůstává inspirací i v dnešní době.

Jaroslav Horejc, Moře, 1916 Ivan Meštrovič, Srda Zlozraký, 1908 (Paříž)      Foto© Petr Šálek

Originální architektonické pojetí v depozitárním duchu má symbolizovat neustálé přesuny a změny, kterými během svého života sochař prošel. Zároveň poskytuje dostatek prostoru pro interakci, poslech audiozáznamů nebo odpočinek.

U příležitosti výstavy vyšla monografie, která je dosud nejrozsáhlejší odbornou publikací věnovanou Meštrovičovi v českém jazyce.
Výstava ve 2 .patře Městské knihovny v Praze, která je přístupná každý den kromě pondělí, od 10 do 18 hodin (ve čtvrtek až do 20 hodin),  potrvá až do 26.února 2023.

Text: Soňa Šálková
Foto: Petr Šálek

Summary

The exhibition entitled Ivan Meštrovič (1882-1962) – Sculptor and Citizen of the World rediscovers the great Croatian sculptor of world importance for the Czech public and shows him in a new perspective. The organizing Prague City Gallery in cooperation with the Ivan Meštrovič Museums in Split and Zagreb, succeeded in creating an exhibition that maps the various stages of the sculptor’s life in connection with places and personalities from the circle of his friends and companions. In addition to Mistrovič’s works, there are 6 sculptures by his teacher and friend August Rodin, as well as sculptures by Czech sculptors with whom Mištrovič had professional and friendly ties: There are also valuable loans from the National Gallery Prague, the Serbian National Museum in Belgrade or the Musée Rodin in Paris. For the contemporary Czech public, it is a reminder of a great friend of our nation and a person who, with his life story and work, continues to inspire even today.

The exhibition on the 2nd floor of the Municipal Library Prague, (open daily except Mondays, from 10 a.m. to 6 p.m. (until 8 p.m. on Thursdays), can be seen until February 26, 2023.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..