Posts Tagged “Jan Pištěk”

Pištěk & Pištěk: Dva světy

By |

Pištěk & Pištěk: Dva světy

Výtvarné světy dvou vzájemně blízkých ale generačně rozdílných tvůrců se harmonicky prolínají na aktuální výstavě v bubenečské Vile Pellé. Theodor Pištěk a jeho syn Jan jsou oba renomovaní výtvarníci a bohatou výstavní historií. Přehlídka s názvem Dva světy: Pištěk & Pištěk je však unikátní tím, že se oba umělci poprvé setkávají na společné výstavě.  

Letošní jubilant Theodor Pištěk (*1932) je známý především svými hyperrealistickými obrazy a návrhy filmových kostýmů, za které získal nejvyšší světová ocenění: amerického Oscara a francouzského Césara. Po nedávno proběhlé výstavě Senzační realismus v jihočeské Alšově galerii, která se soustředila především na Pištěkova slavná hyperrealistická plátna, ukazuje přehlídka ve vile Pellé další, pravděpodobně méně známé, facety jeho tvorby. Nedávno zrestaurované obrazy Portrét režiséra Františka Vláčila z roku 1958 nebo Hudebníci z roku 1968, které do nedávna visely v Pištěkově mukařovském domě, reprezentují na výstavě umělcovu ranou figurální tvorbu. Abstraktní velkoformátová plátna Dolů 1 a 2 jsou skokem do 90. let a metafyzicky laděná série Rozmluva s Hawkingem do přítomnosti s náznakem budoucnosti. V prostorách pod střechou jsou vystaveny trojrozměrné objekty vytvořené převážně z kovového odpadu. Pištěkův vztah k technice v kombinaci s výtvarným citem tak dávají vznik plastikám realistických (Hlava medúzy, 1980) nebo abstraktních tvarů (Zápisky zmizelého, 1963). 

Read more »