Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov a další pražské památky zase přístupné

Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov a další pražské památky zase přístupné

Po delší pauze se opět otevřou pro veřejnost některé významné historické památky, muzea a galerie. Rozhodnutí vlády o jejich zpřístupnění platí od 3. května 2021 v sedmi krajích ČR včetně Prahy.

Staronová synagoga je nejstarší dochovanou budovou pražského Židovského města, která již více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce. Raně gotickou dvoulodní stavbu z druhé poloviny 13. století pravděpodobně vystavěli kameníci ze stejné stavební huti, která budovala významné cisterciácké kláštery a také nedaleký Anežský klášter. Obdélníková budova s vysokou sedlovou střechou a gotickými štíty je obklopena nízkými přístavky, které slouží jako předsíň a prostory ženských lodí. Ty jsou s hlavním sálem propojeny úzkými otvory, které umožňují naslouchat bohoslužby. Synagoga v těsném sousedství Židovské radnice a poblíž Starého židovského hřbitova je srdcem pražského Židovského města. Unikátní stavební prvky s bohatou kamenickou výzdobou, historická vnitřní výbava spolu s řadou pověstí a legend, které jsou s ní spojovány, řadí Staronovou synagogu k nejznámějším a nejnavštěvovanějším památkám v Pražské památkové rezervaci.


Do synagogy se vchází nenápadným bočním vchodem. Po několika schodech se sestoupí do obdélníkové předsíně. Odtud vedou dveře do hlavní lodi synagogy,nad kterými se nachází unikátní kamenný gotický portál s reliéfem vinných listů. Hlavní síň chrámu má žebrovou gotickou klenbu. Žebra klenby jsou svedena do dvou osmibokých sloupů stojících uprostřed místnosti. Mezi sloupy je dochována bima – vyvýšené pódium s pultem pro předčítání Tóry ohraničené bohatě kovanou gotickou mříží. Svitky Tóry jsou uchovávány ve svatostánku na východní stěně synagogy, obrácené směrem k Jeruzalému. Kamenné konzoly, hlavice i svorníky jsou bohatě zdobeny a svědčí o vysoké řemeslné i umělecké kvalitě práce středověkých kameníků. Světlo do synagogy přichází z dvanácti úzkých gotických oken, v čelní stěně jsou pak umístěny dvě okenní rozety. Dřevěná sedadla po obvodu sálu odpovídají původnímu rozmístění, které bylo dříve v synagogách obvyklé.

Před návštěvou vzácné památky – Staronové synagogy vám nabízíme její virtuální prohlídku.

Text: Soňa Šálková


Summary

The Old-New Synagogue is the oldest preserved building in the Prague Jewish Town which has served as the main synagogue of the Prague Jewish community for more than 700 years. The early Gothic double-nave building from the second half of the 13th century was probably built by stone masons that built important Cistercian monasteries as well as the nearby St. Agnes Monastery. The rectangular building with a high saddle roof and Gothic gables is surrounded by low annexes: the vestibule and women’s sections. A unique stone Gothic portal with a relief of grape leaves decorates the entrance to the main hall with a ribbed Gothic vault. The ribs of the vault are led into two octagonal columns standing in the middle of the hall. Between them, surrounded by a late-Gothic grille, there is an elevated podium – the bimah – with a counter for reading the Torah. The Torah scrolls are kept in the holy ark in the east wall of the synagogue, facing Jerusalem.

Before visiting the Old-New Synagogue, we offer you a virtual tour through the rare monument.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..