Siegfried Herz: O lásce – první výstava utajeného malíře

Siegfried Herz: O lásce – první výstava utajeného malíře

Kurátor výstavy Otto M. Urban© PetrSalek.com

Kolem stovky děl autora, který si říká Siegfried Herz, prezentuje aktuální výstava v Centru současného umění DOX. „Není úplně obvyklé, aby se autor, jehož tvorba není vůbec známá, představil napoprvé s tak velkým souborem“, říká kurátor výstavy a historik umění Otto M. Urban. V roce 2015 ho zaujaly tři Herzovy malby na výstavě Skvělý nový svět. Trvalo téměř pět let, než se mu podařilo shlédnout další práce v umělcově bytě v Plzni, kde Herz již téměř deset let žije a tvoří v izolaci, ke které ho přiměly zdravotní důvody. „Dílo přitom nejen obstálo, ale ukázalo se, že je daleko zajímavější a silnější, než jsem očekával“, dodává Otto M. Urban.

Výstava, která je v DOXu připravená už od podzimu loňského roku, je velmi osobní výpovědí člověka, který nemá reálný styk se světem a sleduje náš hektický život z jiné perspektivy a s pochopitelným odstupem. Samota mu poskytuje klid a svobodu žít ve vlastním vnitřním světě. Inspiraci přitom hledá v hudbě, filmu, literatuře a filosofii. Jeho především ženské portréty jsou sondy do lidské duše. Expresivní tváře a figury

nepředstavují žádné konkrétní osoby, ale reprezentují stavy jako strach, melancholie, alkohol nebo trauma. Někdy se Herz inspiruje antikou a zobrazuje tragické hrdinky, jakými jsou například Empúsa nebo Medusa. Součástí výstavy je i soubor portrétů umělců, kteří Herze inspirovali a ovlivnili. Patří k nim francouzská spisovatelka Simone de Beauvoir, malíř Edvard Munch, filmoví režiséři Jean-Luc Godard nebo Fritz Lang a jeho film Metropolis z roku 1927 s hlavní představitelkou Brigitte Helm. Mezi Herzovými idoly lze však najít i popovou hvězdu Amandu Lear. Návštěvníka výstavy ohromí naléhavost a opravdovost projevu a také osobní rovina, kterou Herz ve svých obrazech otevírá. Jedno z mála pláten na výstavě má název Hrob a zobrazuje postel. Mnohé napovídá i Rodinný triptych z roku 2019. Autor pracuje ve volných cyklech, které se prolínají a ke kterým se po čase někdy vrací. „Jsou obrazovými deníky jeho života i snů, “ uvádí Otto.M.Urban v katalogu, který obsahuje širší výběr z umělcovy tvorby než ten, který je prezentovaný na výstavě.

Většina vystavených maleb jsou práce na papíře – akvarely nebo akryly kombinované s kávou, jejíž použití je pro Herze typické. Vytvořil si speciální techniku založenou na vymývání a kladení vrstev, kterou neprozrazuje. Je všestranně nadaný: kromě malby se zabývá i fotografií a hudbou, a také píše básně. V projekční místnosti v závěru výstavy se promítá záznam s premiérou Herzovy skladby Izolace, kterou napsal před několika lety pro sólové violoncello. Protože zdravotní problémy, obzvlášť během pandemie, neumožňují autorovi přímý kontakt s lidmi, prezentuje výstava rozhovor s ním formou audiovizuální eseje. Sestřihem z filmů a videí v ní umělec odpovídá vizuální formou na 10 otázek. Vzniklá obrazová koláž prolíná jeho díla s přímou inspirací z nějakého filmu.

Siegfried Herz: O lásce – první výstava utajeného malíře, foto© PetrSalek.com

Název výstavy O lásce může objasnit věta, kterou Siegfried Herz uvádí v katalogu: „Má tvorba je totiž také zároveň mojí jiskrou lásky k člověku, jehož podstatu nejlépe spatřuji ve chvílích krizí lidské duše, tedy v okamžicích, kdy se otevírá cosi podstatného, co je v běžném stavu schováváno někde za zdí. Věřím, že to co žijeme nyní, jsou, stejně jako před tisíci lety, časy lásky a bolesti.“

Výstava Siegfried Herz: O lásce je v centru DOX přístupná od středy do neděle, vždy od 12.00 do 18.00 hod. až do 19. září 2021.

Text: Soňa Šálková

Siegfried Herz – katalog k výstavě O lásce


Summary

Siegfried Herz – catalogue

Siegfried Herz: On Love

Around one hundred works by the author, who calls himself Siegfried Herz, have been presented in a current exhibition at the Center for Contemporary Art DOX.  The exhibition curator and art historian Otto M. Urban saw three Herz’s paintings at the Brave New World exhibition in 2015, but it took almost five more years before he managed to see further work in the artist’s apartment in Pilsen, where Herz has been living and working in isolation for almost ten years due to health problems. “Not only did the work succeed, but it turned out to be far more interesting and stronger than I expected,” says Otto M. Urban.

Herz´s predominantly female portraits are probes into the human soul. Expressive faces and figures do not portray any specific persons but represent states of mind such as fear, melancholy, alcohol or trauma. Herz is sometimes inspired by antique heroines such as Empusa or Medusa. The exhibition also includes a set of portraits of artists who inspired and influenced him, e.g. the French writer Simone de Beauvoir, the painter Edvard Munch, film directors Jean-Luc Godard or Fritz Lang and his 1927 film Metropolis with leading actress Brigitte Helm.

Most of the exhibited paintings are works on paper – watercolors or acrylics combined with coffee, the use of which is typical for Herz.

The exhibition Siegfried Herz: On Love is open Wednesdays to Sundays, from 12.00 a.m.  to 6.00 p.m. and will last until September 19, 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..