Výstavu Rembrandt: Portrét člověka se podařilo uskutečnit v posunutém termínu

Výstavu Rembrandt: Portrét člověka se podařilo uskutečnit v posunutém termínu

Poslední letošní velká výstava Národní galerie Rembrandt: Portrét člověka byla pro své organizátory velkou výzvou. Původní termín zahájení v dubnu letošního rok byl kvůli koronaviru krátce před otevřením zrušen, všechny nasmlouvané zápůjčky z prestižních světových galerií posunuty a výstava prakticky připravena po druhé pro realizaci v současném podzimním termínu.

Přes nepřízeň osudu a všechny překážky se podařilo projekt uskutečnit a v pražském paláci Kinských od  25.září 2020 na veřejnost čeká naprosto unikátní přehlídka prací geniálního malíře, kreslíře a rytce, jakou jsme podle slov generální ředitelky Anne-Marie Nedomy v tak velkém rozsahu a s tak výjimečnými díly na našem území ještě neviděli a s velkou pravděpodobností zase velmi dlouhou dobu neuvidíme.

Rembrandt, Autoportrét s baretem, šálou a zastíněnou tváří,131 x 104 mm,  1633, foto© PetrSalek.com

Myšlenka na uspořádání rembrandtovské výstavy se zrodila před 3 lety a je výsledkem dobré spolupráce Národní galerie Praha s německým Wallrafovým-Richartzovým muzeem a Corboudovou nadací. Pražská přehlídka navazuje na výstavu „Inside Rembrandt“, která s velkým úspěchem proběhla na přelomu loňského roku v Kolíně nad Rýnem, kde ji zhlédlo 160 tisíc návštěvníků. Po skončení se měla většina exponátů přemístit do Prahy a stát se tak součástí samostatného projektu, jehož ústředním dílem je Učenec ve studovně (1634) – jediný Rembrandtův obraz na území naší republiky. Podle ředitele sbírky starého umění NGP Mariuse Winzelera chtějí autoři projektu představit tuto výjimečnou malbu v mezinárodním uměleckém a filozofického kontextu. Zároveň to odpovídá současné dramaturgii Národní galerie připravovat výstavy vycházející ze stěžejních děl z vlastních fondů, otevírat nové perspektivy a posílit tak význam sbírek. Z dosud uskutečněných projektů podle této dramaturgie Winzeler uvedl mimo jiné výstavy Lucas Cranach, Norbert Grund nebo Krásné Madony ze Salcburku.

 

Výstava Rembrandt: Portrét člověka sleduje tvůrčí dráhu a umělecký vývoj jednoho z největších evropských malířů, kreslířů a grafiků a konfrontuje ho s díly jeho současníků a následovníků. Expozice celkem obsahuje 115 exponátů, z toho 50 maleb, 58 grafických listů a 7 kreseb. Značná část vystavených děl jsou zápůjčky z významných světových galerií a muzeí, jako např. Metropolitní muzeum v New Yorku, Londýnská Národní galerie, madridské Prado, Rijksmuseum v Amsterdamu či vídeňská Albertina. Mezi zapůjčiteli jsou i tuzemské instituce a soukromé sbírky.

Závěr expozice pak uvádí poprvé na jednom místě autorské interpretace pražského Učence z cyklu After Rembrandt od současných českých umělců.

Rembrandt, portrét mladé ženy s vějířem, 1633, 101 x  25  cm, olej, plátno.  Foto© PetrSalek.com

 

 

 

Rembrandt, který bývá také někdy nazýván malířem lidské duše, je na přehlídce zastoupen 10 význačnými malbami a více než 50 grafikami a kresbami. U obrazů se většinou jedná o portréty, které nezobrazují jen vnější podobu, ale vyprávějí příběhy a snaží se o vhled do vnitřního život zobrazovaných osob. Rembrandtovy práce jsou přitom instalovány v prostoru na černých panelech, zatímco díla jeho současníků a následovníků (např. Jan Lievens, Govaert Flinck, Christopher Paudiss, Ferdinand Bol nebo Willem Drost) jsou na stěnách.

V kontrastu se stěžejním obrazem okázalého a sebevědomého Učence v životní velikosti, který vznikl v malířově umělecky i osobně nejšťastnějším amsterdamském období, je Čtoucí mnich z roku 1661 – muž se sklopeným zrakem v šerosvitu a s polozakrytou tváří. Rozhraní světla a stínu je mistrně zvládnuté na obou malbách, ale jejich pojetí jsou různá. Důraz na prostředí s rekvizitami a detaily oděvu se u mnicha zredukoval na zachycení velmi intimního a duchovního okamžiku.

Sférická fotka, foto©Petr Šálek

Rembrandtovo tvůrčí zrání dokumentují i nádherné grafiky a kresby. Kromě kompozičně a technicky mistrně zvládnutých charakterových studií, aktů nebo mytologických a biblických výjevů, se nabízí i srovnání čtyř umělcových autoportrétů. Možnost shlédnout grafiky a kresby v takovém rozsahu je zcela výjimečná, protože práce na papíru jsou velmi citlivé na působení světla, a vystavují se proto jen zřídka a po omezenou dobu.

Výstavu doplňuje výpravný katalog s reprodukcemi a esejemi kurátorů a historiků umění v české a anglické verzi. Kromě nabídky veřejných a vzdělávací programů je především pro děti připraveno interaktivní studio s dobovými rekvizitami a replikou malířského ateliéru.

Výstavu Rembrandt: Portrét člověka, která v paláci Kinských potrvá do 31. ledna 2021, by si neměl nechat ujít žádný milovník umění.

Text: Soňa Šálková Foto: Petr Šálek


Summary

Exhibition Rembrandt: Portrait of a Man follows the creative career and artistic development of one of Europe’s greatest painters, draftsmen and graphic artists and confronts him with the works of his contemporaries and followers (e.g. Jan Lievens, Govaert Flinck, Christopher Paudiss, Ferdinand Bol or Willem Drost). The exhibition in Kinsky palace on the Prague Old Town Square contains a total of 115 exhibits, of which 50 paintings, 58 graphic sheets and 7 drawings. A large part of the exhibited works are loans from major world galleries and museums, such as the Metropolitan Museum in New York, the National Gallery in London, the Prado in Madrid, the Rijksmuseum in Amsterdam and the Albertina in Vienna. Among the lenders are also domestic institutions and private collections

Rembrandt, who is also sometimes called the painter of the human soul, is represented at the show by 10 notable paintings and more than 50 graphics and drawings..

The current Rembrandt exhibition is the result of good cooperation between the National Gallery Prague and the German Wallraf-Richartz Museum and the Corboud Foundation. The Prague show follows the “Inside Rembrandt” exhibition, which took place at the turn of 2019 in Cologne. The Prague show, however, is a separate project, the central piece of art of which is The Scholar in the Study Room (1634) – the only Rembrandt painting on the territory of the Czech Republic.

The unique show will last in the Kinský Palace until 31 January 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..