Modigliani a jeho souputníci ve vídeňské Albertině

Modigliani a jeho souputníci ve vídeňské Albertině

Museum Albertina, foto© Petr Šálek

Amedeo Modigliani (1884-1920) jeden z nejvýraznějších umělců pařížské moderny vytvořil za svůj krátký život pozoruhodné umělecké dílo, které fascinuje svou jednoduchostí a melancholickou krásou. Nezaměnitelné portréty žen s oválnými hlavami, dlouhými krky a mandlovýma očima mají magické kouzlo a okamžitě prozrazují rukopis svého autora. Stejně tak brilantní charakterové studie malířových přátel nebo anonymních modelů vydávají svědectví o mimořádném tvůrci, kterým se trvale zapsal do dějin výtvarného umění. Současná výstava ve vídeňské Albertině měla být připomínkou 100. výročí umělcovy smrti, ale v důsledku pandemické situace probíhá až nyní.

Proklik na sférické 360 fotky na obrázku, stačí kliknout na šipku.
Sledujete na mobilu? Stiskněte pak symbol obrazovky…Foto: Petr Šálek

Název výstavy Modigliani – Revoluce primitivismu zasazuje Modiglianiho tvorbu do málo známého kontextu. V roce 1906, kdy se z rodné Itálie přestěhoval do Paříže, rezonovalo v kruzích pařížské umělecké avantgardy umění starých a mimoevropských kultur. Koloniální velmoc Francie koncem 19. století prezentovala domorodé umění z ovládnutých území Afriky a Asie na výstavách a etnografických sbírkách v Paříži. Pod vlivem expresivních artefaktů se v kruzích pařížské moderny zrodil revoluční umělecký směr primitivismus jako protiklad k tehdejšímu akademickému přístupu. K zastáncům primitivismu patřil v té době nejen Amedeo Modigliani, ale i Pablo Picasso, Andre Derain nebo Constantin Brancusi. Vídeňská expozice sleduje Modiglianiho tvorbu právě v tomto kontextu. V úvodu prezentuje jeho prvotní plastiky, kresby a obrazy v dialogu s díly jeho čtyř současníků a také několika ukázkami prehistorického a přírodního umění. Druhá polovina přehlídky je už věnována jen Modiglianimu a jeho vrcholné tvorbě, kterou stihl vytvořit během svého krátkého a bouřlivého života.

Museum Albertina-Modigliani – Revoluce primitivismu, foto© Petr Šálek

Unikátní retrospektiva obsahuje celkem 130 uměleckých děl ze sbírek renomovaných muzeí, jakým je například Museé Picasso-Paris, nebo i ze soukromých sbírek. 80 prací z tohoto počtu je dílem Modiglianiho. Jedná se tedy o historicky nejobsáhlejší přehlídku prací jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století. Teprve pohled na originály ukáže jedinečné světelné i barevné ladění jednotlivých portrétů a figurálních maleb. Obličeje jsou velmi stylizované, jako by se autor nesnažil o zachycení vnější podoby, ale mířil pod povrch až do duše portrétovaných. Modigliani nikdy nemaloval na zakázku, a proto si mohl dovolit téměř karikaturně akcentovat detaily odkazující na charakter jeho modelů. Mexického malíře a bouřliváka Diega Riveru například zachytil v sebevědomém záklonu a s rozžhavenou dýmkou v ruce. Svou snoubenku Jeanne Hébuterneovou, která po jeho smrti spáchala sebevraždu, maloval, oblečenou i nahou, vždy důstojně a s velkým citem. Kromě výrazných očí, často prázdných a bez panenek, věnoval velkou pozornost rukám zobrazovaných osob. Naopak prostředí, ve kterém se portrétované osoby nacházely, nehraje na jeho obrazech žádnou roli.

Své akty se pokusil prezentovat na jediné své autorské výstavě v roce 1917, kde vzbudily takové pohoršení, že byla po prvním dni ukončena, aniž by se prodal jediný obraz. Výstava obsahuje i reprodukce dobových fotografií, ukazující pohledného sebevědomého mladíka v ateliéru nebo ve společnosti Pabla Picassa a dalších přátel. Umělce s chatrným zdravím a bez peněz, který díky svému talentu a vytrvalosti po sobě zanechal díla, dosahující dnes na aukcích miliónové dolarové částky.

Výstavu ve vídeňské Albertině je možné navštívit do 9. ledna 2022. Bližší informace na www.albertina.at

Text: Soňa Šálková


Summary

Amedeo Modigliani (1884-1920), one of the most famous artists of Parisian modernism, created a remarkable work of art fascinating with its simplicity and melancholic beauty. The unmistakable portraits of women with oval heads, long necks and almond eyes have a magical charm and immediately reveal the author’s painting style. Likewise, the brilliant character studies of the painter’s friends or anonymous models bear witness to an extraordinary artist who during his short life has made a lasting mark on the history of fine arts. The current exhibition Modigliani – Revolution of Primitivism in the Albertina in shows Modigliani’s work in a not very well-known context. In 1906, when he moved from his native Italy to Paris, the art of ancient and non-European cultures resonated in the circles of the Parisian artistic avant-garde. Under their influence the revolutionary artistic style of primitivism was created as opposite to the academic approach of the time. Among the proponents of primitivism were not only Amedeo Modigliani, but also Pablo Picasso, Andre Derain and Constantin Brancusi. In the introduction, he presents Modigliani´s original sculptures, drawings and paintings in dialogue with the works of his four contemporaries, as well as several examples of prehistoric and natural art. The second half of the show is dedicated only to Modigliani and his masterpieces, which he managed to create during his short and tumultuous life.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..