Kalendář roku 2016 – vyhlášení výsledků

V prvních jarních dnech 2016 byl završen šestnáctý ročnk české soutěže Kalendář roku, který každým rokem bez přerušení vyhlašuje časopis Typografia, odborný list českých typografů, tiskařů a knihařů, se stodvacetiosmiletou tradicí jednoho z nejstarších odborných časopisů v Evropě. Je ověřenou zkušeností, že hodnocení a soutěžení je osvědčenou cestou k vlastnímu zdokonalování a růstu. Jak vznikla  a proč padla volba právě na kalendář?

Myšlenka soutěžit o nejlepší kalendáře roku vznikla v přelomovém roce 2000, kdy se již konkrétně rýsovaly obavy z konce do té doby dominantního média tisku na papír. Český a slovenský grafický průmysl se v tom roce již vymanil ze své technologické zaostalosti, moderní tiskárny a vydavatelské domy se rychle investičně a personálně vyrovnávaly se západními standardy a mohly již soutěžit o své “nej”. Současně intenzivně hledal cestu k upevnění své pozice mezi mladšími a novějšími informačními médii. Šlo nám spíše o hodnocení schopností a dosažené úrovně, než o soutěžení.
Současně se zvedaly svobodné aktivity na poli typografie a grafického designu, fotografie, nabídky grafických papírů a technik zušlechťování tisku. Po nejkrásnějších knihách, výročních zprávách a nejlepších obalech jsme hledali další vhodný tištěný produkt pro hodnocení, na němž se podílejí nejen tiskárny, ale stejnou měrou typografové, grafický design, fotografové, scénáristi, reklamní agentury a mělecké školy. Našli jsme ho v kalendáři, především nástěnné kalendáře, o než bude nezměněný, ba rostoucí zájem jak ze strany uživatelů, tak i vydavatelů, tvůrců a umělců a v neposlední řadě samotných tiskáren, hlavních technologických zpracovatelů..

Od skromných začátků roste nejen počet krásných titulů, ale zejména jejich umělecká, reprodukční a tiskařská úroveň a hodnotitelská porota má stále obtížnější volbu, který z dokonalých kalendářů ocenit. Hodnotí se proto v 7 kategoriích a porota zvláště letos, kdy se sešlo vyrovnané množství krásných prací, měla náročnou úlohu. V prostředí reprezentačního sálu Poslanecké sněmovny na Malé Straně bylo předání 25 diplomů radostnou událostí.

Text: Vladislav Najbrt

 

 

Vladislav Najbrt, grafik a šéfredaktor časopisu Typografia, foto: Petr Šálek


Soutěž vyhlašuje časopis Typografia.

Cílem soutěže je podpořit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů a upozornit na novátorské počiny v této oblasti.

Členy poroty jsou odborníci z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu, kteří posuzují kalendáře velmi pečlivě.

Cenu proto mohou získat opravdu jen ti nejlepší, jejichž kalendáře splní všechna náročná kritéria.

Autorem loga „Kalendář roku“ je grafický designér Aleš Najbrt.

Autorem cen „Kalendář roku“ je Alan Záruba – grafik, typograf, pedagog a kreativní ředitel skupiny Nova.

kalendar2016

 • cena za kvalitu tisku a celkové zhotovení GRAFICORNAMENTY  
 •  Přihlašovatel: Tiskárna Grafico, s.r.o.

 


Hodnocení kalendářů za rok 2016

Kalendář mohl do soutěže přihlásit jeho vydavatel, firma, která se podílí na jeho tvorbě či výrobě (agentura, grafické studio, tiskárna atd.), nebo jakákoli právnická či fyzická osoba se souhlasem vydavatele. Všechny kalendáře se tento rok posuzovaly podle následujících kritérií hodnocení, ve kterých mohly získat jednu ze tří cen:

 1. design

2. fotografie propagační účin a hlavní idea

 1. kvalita tisku a celkového zhotovení
 2. digitální tisk
 3. osobité ztvárnění celebrit
 4. vyjádření sociální role
 5. podpora cestovního ruchu
 6. kategorie stolní kalendář

 

Zvláštní ceny opět udělili partneři soutěže společnosti Ospap/Papyrus, Heidelberg, tiskdo1000.cz., Printa a Techkon. Mediálním partnerem soutěže byly Noviny pro grafický průmysl. Celkem bylo v soutěži Kalendář roku 2016 hodnoceno 51 kalendářů. Zasedání hodnotící poroty proběhlo 28. dubna v aule VOŠG a SPŠG Praha. Tohoto hodnocení se zúčastnili také zástupci partnerských firem, aby si zvolili své favority.

V jednotlivých kritériích uděluje porota 1.−3. cenu. Porota také může udělit zvláštní cenu, nebo neudělit ocenění, pokud žádný kalendář nesplní vytyčená kritéria. Hodnocení kalendářů probíhá ve dvou kolech. První kolo je bodovací, kalendáře s vysokým počtem bodů postupují do druhého kola. Ve druhém kole nejprve porota nominuje 5–6 kalendářů v každém kritériu, ze kterých potom vybírá tři nejlepší. Na závěr určí cenu Grand Prix, tedy absolutního vítěze soutěže.

 

Porota soutěže Kalendář roku 2016:

Předseda poroty:

Zdeněk Sládek        předseda poroty, designér a  zakládající člen Unie grafického designu

Členové poroty:

Pavel Dufek            grafický designér a ilustrátor

Milan Maršo          předseda redakční rady časopisu Typografia

Martin Novotný    jednatel a odborný konzultant Grafie CZ, vydavatele Novin pro graf.průmysl

Vladislav Najbrt    grafik a  šéfredaktor časopisu Typografia

Pavel Roučka        malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, vede kurzy malby na uměleckých akademiích v Belgii a Bavorsku

Jan Sehnal             grafik, ředitel VOŠG a SPŠG Praha

Petr Šálek             fotograf, držitel QEP (Qualified European Photographer), vystavuje po celém světě, vydavatel internetového magazinu Artmagazin.eu

Jan Vaněk              grafik, 8 let působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové

 

 

Vysoká kvalita přihlášených kalendářů

Úroveň kalendářů přihlášených do 16. ročníku soutěže byla podle slov porotců vysoká. Porota posuzovala jednotlivé kalendáře velmi pečlivě a přísně. To je důvod, proč v některých kategoriích nebyly některé ceny uděleny. Myšlenkové poselství kalendáře by mělo být na první pohled patrné. Měla by jej podtrhovat volba fotografií nebo jiných obrazů v kombinaci s kvalitní grafickou úpravou. Fotografie musí být zajímavé nejen jednotlivě, ale měly by tvořit harmonický soubor. Perfektní kvalita tisku a bezchybné knihařské zpracování je u kalendářů samozřejmostí. Hojné jsou různé druhy zušlechtění zejména parciální lakování, vyskytlo se také oproti minulým letům více kalendářů používajících dva a více druhů papírů


Výsledky soutěže Kalendář roku 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Kalendář roku 2016 proběhlo 9. května 2016 v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny ve Státních aktech pod záštitou poslance Stanislava Berkovce.

Anketa o cenu veřejnosti proběhla na webových stránkách časopisu Typografia.

Tuto cenu předával poslanec PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor.

 

Grand Prix

Ivo Přeček – experimentátor, fotograf 2016

Přihlašovatel: Tiskárna HELBICH, a.s.

 

 1. cena Design

Ivo Přeček – experimentátor, fotograf 2016

Přihlašovatel: Tiskárna HELBICH,, a.s.

 

 1. cena Design

Kalendář Kníry 2016

Přihlašovatel: Antalis, s.r.o.

 

 1. cena Design

Cesty snů 2016

Přihlašovatel: H.R.G. spol. s r.o.

 

 1. cena Fotografie

Underwater Fineart – Lucie Drlíková

Přihlašovatel: Presco Group, a.s.

 

 1. cena Fotografie

Tiskárna Libertas 2016

Přihlašovatel: Tiskárna Libertas, a.s.

 

 1. cena Fotografie

Čestmír Suška Restart 2016

Přihlašovatel: Čestmír Suška

 

 1. cena Fotografie

MY JSME ZOO ZLÍN

Přihlašovatel :Z STUDIO, spol. s r.o.

 

 

 1. cena Propagační účin a hlavní idea

METEOR

Přihlašovatel: Komerční slévárna Turnov a.s.

 

 1. cena Propagační účin a hlavní idea

Microscope Art 2016

Přihlašovatel: KB Barko, s.r.o.

 

 1. cena Propagační účin a hlavní idea

Top Design-Jan Kaplický

Přihlašovatel: Presco Group, a.s.

 

 1. cena Kvalita tisku a celkové zhotovení

GRAFICORNAMENTY

Přihlašovatel: Tiskárna Grafico, s.r.o.

 

 1. cena Kvalita tisku a celkové zhotovení

CUBA 2016

Přihlašovatel: Z STUDIO, spol. s r.o.

 

 1. cena Kvalita tisku a celkové zhotovení

Mercedes-Benz 2016

Přihlašovatel: Tiskap s.r.o.

 

 1. cena Digitální tisk

Školní kalendář VOŠG a SPŠG 2016

Přihlašovatel: VOŠG a SPŠG Praha

 

 1. cena Digitální tisk

Symbolika zvířat

Přihlašovatel: DDM Stodůlky

 

 1. cena Osobité ztvárnění celebrit

Kalendář Proměny 2016

Přihlašovatel: Nadace Archa Chantal

 

 1. cena Osobité ztvárnění celebrit

Příběhy 2016-Hrdinové

Přihlašovatel: Kapka naděje/Martin Vobořil – Qvision

 

 1. cena Osobité ztvárnění celebrit

Kalendář Jakub 2016

Přihlašovatel: JAKUB a.s.

 

 1. cena Vyjádření sociální role

Příběhy 2016-Hrdinové

Přihlašovatel: Kapka naděje/ Martin Vobořil – Qvision

 

 1. cena Vyjádření sociální role

Kalendář Proměny 2016

Přihlašovatel: Nadace Archa Chantal

 

 1. cena Vyjádření sociální role

Můj svět – moje energie

Přihlašovatel: /Europe Easy Energy a.s.

 

 

 1. cena Vyjádření sociální role

Věkem senior, duchem junior

Přihlašovatel:Městská správa sociálních služeb v Mostě, p.o.

 

 1. cena Podpora cestovního ruchu

CUBA 2016

Přihlašovatel: Z STUDIO, spol. s r.o.

 

 1. cena Podpora cestovního ruchu

MANASLU 2016

Přihlašovatel:Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

 

Zvláštní cena poroty za ilustrace

2744 Calendar – David Böhm & Jiří Franta

Přihlašovatel: Presco Group, a.s.

 

Zvláštní cena společnosti OSPAP

Carolus Quartus – 2016 – Universitas Carolina Pragensis

Přihlašovatel: Universita Karlova v Praze

 

Zvláštní cena společnosti Heidelberg

„Za enormní úsilí spojené se vznikem kalendáře a za opakovanou špičkovou kvalitu provedení.”

GRAFICORNAMENTY

Přihlašovatel: Tiskárna Grafico, s.r.o.

 

Zvláštní cena Novin pro grafický průmysl Za skvělou typografii a celkové netradiční zpracování získává

Ivo Přeček – experimentátor, fotograf 2016

Přihlašovatel: Tiskárna HELBICH, a.s.

 

Zvláštní cena časopisu Typografia Za symbiózu profesionální barevné fotografie, perfektního tisku a kvalitního grafického papíru

ACTEGA Coatings&Sealants, Terra Under the deep blue sea 2016

Přihlašovatel: Sappi Alfeld GmbH, SRN

 

Zvláštní cena Tiskdo1000.CZ e-shop tisku Za unikátní spojení umění a sportu

Raiffeisenbank 2016

Přihlašovatel: Raiffeisenbank, a.s.

 

Cena veřejnosti

Carolus Quartus – 2016 – Universitas Carolina Pragensis

Přihlašovatel: Universita Karlova v Praze

 

Partneři

Ospap/Papyrus, Heidelberg, tiskdo1000.cz., Printa, Techkon.

Mediálním partnerem soutěže byly Noviny pro grafický průmysl.

 

Kontakt

Zdeňka Maršová

časopis Typografia, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6

Mobil: +420 776 664427

E-mailmarsova.typografia@tercie.cz

Web: http://typografiacz.cz/soutez.html

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..