Božský i lidský Caravaggio v Dráždanech

Božský i lidský Caravaggio v Dráždanech

Na podzim se do Drážďan na tři měsíce přestěhovalo význačné dílo italského raně barokního mistra Michelangela Merisi da Caravaggio (1571-1610). Ikonický obraz Jan Křtitel zapůjčila Státním uměleckým sbírkám Drážďany (SKD)  kapitolská muzea v Římě. Malba stojí v centru expozice s názvem Das Menschliche und das Göttliche (Lidské a božské) v galerii Starých mistrů umístěné v historickém Zwingeru. Okolo tohoto centrálního díla je vystaveno více než 50 uměleckých prací z vlastních drážďanských sbírek, které jsou důkazem Caravaggiova značného vlivu na generace umělců z různých zemí. Kromě toho jsou zde díla, která byla buď přímo inspirována některým z Caravaggiových obrazů, nebo která vznikla ve stejném kulturním kontextu.

Caravaggio, Johannes der Täufer, 1602
Olej na plátně, 129 x 95 cm, foto: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Obraz Jan Křtitel, který Caravaggio namaloval pro římského šlechtice Ciriaco Mattei, je od svého vzniku v roce 1602 předmětem diskusí. Provokativní zobrazení světce jako nahého chlapce objímajícího berana dává podnět ke spekulacím o jeho sdělení a o autorově uměleckém záměru. Přitom má obraz všechny kvality, pro které je Caravaggio dodnes uznáván: mistrnou malířskou techniku s typickými kontrasty světel a stínů (chiaroscuro), nekonvenčnost námětu a emocionalitu, které podnítily kreativitu dalších generací umělců. Nedávno bylo možné obraz shlédnout také v rámci výstavy Caravaggio a Bernini, kterou uspořádalo vídeňské Uměleckohistorické muzeum na přelomu loňského a letošního roku.

Na aktuální výstavě jsou mezi vybranými exponáty z drážďanských sbírek díla současníků i následovníků Caravaggia jako např. Veronesa, Rubense, Vermeera a dalších. Přímé srovnání s exponáty ze sochařské sbírky do roku 1800 ukazuje, jak silný vliv mělo antické umění na výběr motivů a způsob zobrazování lidského těla v 16. a 17. století. Skupina obrazů významných malířů z drážďanských sbírek je dokladem toho, jak Caravaggio ovlivnil italské umělce, ale i jak se jeho styl rozšířil v severní Evropě a ve Španělsku. Plátna od Nicolase Tourniera nebo Francisca de Zurbarána svědčí o jeho vlivu na současníky. Naproti tomu práce Luca Giordana nebo Johannese Vermeera zase jasně dokládají, že Caravaggio byl po staletí vzorem pro umělce v celé Evropě. Přívlastky Lidské a božské v názvu expozice se tak vztahují nejen na náměty vystavených děl, ale v přeneseném významu i na mistrovství a odkaz velkého Caravaggia, která ani po 400 letech nepřestávají působit.

Nicolas Tournier, Die Wachstube, um 1620/25  Olej na plátně 169 x 239 cm, foto: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Vzhledem k mimořádným omezením v důsledku druhé vlny epidemie je možné výstavu navštívit zatím jen virtuálně na stránkách SKD https://gemaeldegalerie.skd.museum/ausstellungen/begegnungen-caravaggios-johannes-der-taeufer-aus-rom/

Musíme jen doufat, že během tří měsíců trvání výstavy se situace změní a bude možné se na přehlídku do Drážďan osobně vypravit.

Výstava potrvá do 17. ledna 2021.
Text: Soňa Šálková
Foto: Staatliche Kunstsammlungen Dresden


A significant work by the Italian early Baroque master Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) moved to Dresden for three months. The iconic painting of John the Baptist has been lent by the Capitoline Museum in Rome to the State Art Galleries of Dresden (SKD). The painting is at the center of the exhibition entitled Das Menschliche und das Göttliche (Human and Divine) at the Old Masters Gallery in the historic Zwinger. More than 50 works of art from Dresden’s own collections are exhibited around this central work, which is proof of Caravaggio’s considerable influence on generations of artists from different countries. In addition, there are works that were either directly inspired by Caravaggio or created in the same cultural context.

The exhibition in Dresden can be seen until January 17, 2021.

#artmagazineu #petrsalek #dresden #sonasalkova

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..