Architekt Jože Plečnik a jeho stopy na Pražském Hradě

Architekt Jože Plečnik a jeho stopy na Pražském Hradě

 

 

Jože Plečnik (1872—1957)

Jože Plečnik (1872—1957), foto© PetrSalek.com

Sférická prohlídka zde

Letošní stopadesáté výročí narození slovinského architekta Jože Plečnika (1872—1957) připomíná výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce a informační panely rozmístěné u jednotlivých Plečnikových realizací v zahradách a nádvořích Pražského hradu.

Interiérová část výstavy obsahuje modely realizovaných i zamýšlených architektonických prvků, dokumenty, dobové fotografie a informace o životě a díle Jože Plečnika od dob studií na vídeňské akademii a profesních začátků po vrcholné tvůrčí období s významnými realizacemi. Expozice mapuje architektův vývoj směřující od secesních křivek postupně ke kubizujícím tvarům, které inspirovaly Pavla Jonáka a Josefa Gočára ke vzniku českého kubismu, až po vznik charakteristického plečnikovského stylu spojujícího moderní architekturu s prvky starověkých staveb. V expozici je i model reprezentativního bytu prvního československého prezidenta Tomáše Garigue Masaryka, který už v původní podobě neexistuje. Součástí vnitřní výstavy jsou i velkoformátové fotografie slovinského fotografa Saši Fuise (*1961) s originálními záběry významné stavby od Josifa Plečnika –  Národní a univerzitní knihovně v Lublani.

Jože Plečnik (1872—1957), model býčího schodiště, foto© PetrSalek.com

Jože Plečnika do Prahy přivedlo jeho celoživotní přátelství se spolužákem z vídeňské akademie Janem Kotěrou. 10 let zde vyučoval na Uměleckoprůmyslové škole a mnoho z jeho celkem 50 žáků pak významně přispělo k rozvoji české a slovenské moderní architektury. Klíčové období jeho působení u nás nastalo začátkem 20. let minulého století, kdy ho první československý prezident Tomáš Garigue Masaryk jmenoval architektem Pražského hradu. Jeho úkolem bylo – po letech chátrání a zapomenutí – vytvořit centrální místo důstojné reprezentace nového československého státu. Díky velkému porozumění pro rozložení a historii rozsáhlého areálu se stavbami z rozdílných období a stylů se Plečnikovi podařilo vytvořit velmi reprezentativní a harmonický celek. Pražský hrad si tak zachoval prvky historického sídla českých knížat a králů a díky Plečnikovým úpravám vyhověl i nárokům na funkčnost a reprezentaci sídla hlavy státu. Vzniklo tak místo, které všichni známe a obdivujeme, aniž bychom si vždy uvědomovali jednotlivé Plečnikovy zásahy.

Venkovní panely poukazují na konkrétní Plečnikovy realizace na území Pražského hradu. První nádvoří jako místo přijímání státních návštěv nechal architekt vydláždit monumentální žulovou dlažbou a po obou stranách raně barokní Matyášovy brány umístil dva 25 metrové dřevěné stožáry. Slavnostní sloupová síň se dvěma patry sloupů s antickými hlavicemi se stala důstojným vstupem do reprezentačních prostor. I na dalších místech se Plečnik nebál propojit prvky moderní architektury s historickými částmi Pražského hradu. Na třetí nádvoří umístil gotickou bronzovou sochu sv. Jiří na nový dioritový sokl s kruhovou balustrádou. Slavné Býčí schodiště mělo praktickou funkci v posílení statiky a v propojení třetího nádvoří s Jižními zahradami. Zároveň však vyniká svou dekorativností se vstupním baldachýnem s býky nebo sloupem s iónskou hlavicí. Panely poukazují i na méně známé Plečnikovy realizace, např. Plečnikovu lávku směrem k Prašnému mostu nebo Masarykovu vyhlídku v Jelením příkopu.

Výstava Jože Plečnik na Pražském Hradě je volně přístupná po celé léto až do 30. října 2022.

Text: Soňa Šálková
Foto: Petr Šálek

Summary
This year’s 150th anniversary of the birth of the Slovenian architect Joseph Plečnik (1872—1957) is commemorated by an exhibition in the Teresian Wing of the Old Royal Palace as well as by information panels located near Plečnik’s individual projects in the gardens and courtyards of the Prague Castle.


Joseph Plečnik was teaching at the Prague School of Arts and Crafts over 10 years and many of his 50 students contributed to the development of Czech and Slovak modern architecture significantly. The key period of his work in our country was at the beginning of the nineteen twenties when the first Czechoslovak president Tomáš Garigue Masaryk appointed him architect of Prague Castle. His task was to create a place worthy of the representation of the new Czechoslovak state. Thanks to a great understanding of the layout and history of the extensive area with buildings from different periods and styles, Plečnik managed to create a very representative and harmonious whole. The interior part of the exhibition contains models, documents, photographs and information about the life and work of Joseph Plečnik. The outdoor panels point to Plečnik’s specific realizations on the territory of Prague Castle.

The Joseph Plečnik exhibition is freely accessible until October 30, 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..