Antonín Kratochvíl: Fotoeseje v Domě u Kamenného zvonu

Antonín Kratochvíl: Fotoeseje v Domě u Kamenného zvonu

Působivou retrospektivu z tvorby Antonína Kratochvíla (*1947 Lovosice)-  světově významného fotografa českého původu –  připravila Galerie hlavního města Prahy jako svou stěžejní letošní výstavu v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Expozice nazvaná Antonín Kratochvíl: Fotoeseje přináší sugestivní svědectví z historie lidstva druhé poloviny 20. a přelomu 21. století. Jako fotožurnalista procestoval Antonín Kratochvíl desítky míst po celém světě, aby v nich zblízka zachytil především kritické a tragické momenty lidského bytí a konání. Kratochvíl je skvělý pozorovatel a má talent i odvahu být ve správný okamžik na správném místě. Zajímá ho kontext a univerzální zobrazení problému a ne pouhé popisné zdokumentování události. Nepokoje, války, přírodní katastrofy nebo sociální problémy jsou v Kratochvílových fotografiích zachyceny často jen v náznacích a nepřímo, avšak o to působivěji vyznívají.

Působivou retrospektivu z tvorby Antonína Kratochvíla (*1947 Lovosice)-  světově významného fotografa českého původu –  připravila Galerie hlavního města Prahy jako svou stěžejní letošní výstavu v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.  Sférické foto© Petr Šálek


Expozici ve dvou podlažích Domu U Kamenného zvonu tvoří víc než 200 černobílých fotografií a 6 videoprojekcí, které jsou volně uspořádány do kapitol, ve kterých je člověk vždy hybatelem dění: Člověk a příroda, Člověk a konflikt, Války, Člověk a vize. Vystavovaný soubor reflektuje Kratochvílovu dokumentární a portrétní tvorbu v celé šíři. Vedle známých portrétů světových celebrit jako např. David Bowie, Jean Reno, Bob Dylan nebo i českých osobností jako Milan Hlavsa nebo Pavel Landovský jsou před objektivem Kratochvílovy kamery i anonymní tváře lidí z dalekých destinací. Právě na portrétech vyniká fotografova schopnost jít pod povrch a hledat hlubší a univerzální obraz člověka. Portréty nejsou pouhé podobizny, ale stávají se symboly vnitřního obrazu lidské duše. Portréty známých osobností kdysi otevřely Kratochvílovi cestu ke kariéře světově uznávaného fotografa. Velmi nekonvenční a často nahodilé momentky, kdy je zachycen jen stín nebo odraz fotografovaného jsou odvážné a kompozičně zajímavé. Zejména u notoricky známých tváří je takový přístup, kdy obličej fotografovaného není na snímku stěžejní, naprosto revoluční a osvěžující.

Antonín Kratochvíl: Fotoeseje, foto© Petr Šálek

 

Ale Kratochvílův zájem o svět je komplexnější a hlubší. Už před pádem železné opony dokumentoval při svých cestách neutěšenou situaci v zemích bývalého komunistického bloku. V  Černobylu výmluvnými záběry z opuštěných a zarostlých měst a vesnic, které zamrzly v okamžik jaderné katastrofy, symbolizoval zkázu způsobenou člověkem. Jeho reportáž o mongolských dětech žijících v kanalizaci nebo záběry ze života moskevské zlaté mládeže jsou sociálními studiemi. Stejně tak série o epidemii AIDS v Africe, která vyvolala vlnu lékařské pomoci. Kratochvíla zajímají i dopady vlivu člověka na přírodu jako tání ledovců nebo znečišťování krajiny. Vedle dramatických záběrů zkázy a lidských tragédií příjemně osvěží série vysoce estetických snímků z inscenací Národního divadla

Návštěvník výstavy může postupně krok za krokem sledovat fotografickou cestu výjimečné osobnosti, poutníka a buřiče, který ve svých fotografiích vytvořil pravdivé svědectví o nás, naší době a o našem světě.

Současně s výstavou vychází také reprezentativní publikace se stejným názvem Antonín Kratochvíl: Fotoeseje. Kniha je úplným katalogem výstavy a obsahuje i texty od kurátorky výstavy Pavlíny Vogelové a přítele a spolupracovníka Antonína Kratochvíla Michaela Perssona.

Fotografickou výstavu Antonín Kratochvíl: Fotoeseje v Domě U Kamenného zvonu je možné shlédnout až do 18. 10. 2020

Text: Soňa Šálková    Foto:Petr Šálek


Summary

An impressive retrospective of the work of Antonín Kratochvíl (* 1947 Lovosice) – a world-renowned photographer of Czech origin – has been prepared by the Prague City Gallery  in the House at the Stone Bell on the Old Town Square. The exhibition called Antonín Kratochvíl: Photo Essays provides a suggestive testimony about the history of mankind in the second half of the 20th and the beginning of the 21st century.

The exhibition on two floors of the House at the Stone Bell shows more than 200 black-and-white photographs and 6 video projections, which are loosely arranged into chapters in which man is always the driving force: Man and Nature, Man and Conflict, Wars, Man and Vision.

The exhibited ensemble reflects Kratochvíl’s documentary and portrait work in its entirety.Besides well-known portraits of world celebrities such as David Bowie, Jean Reno, Bob Dylan etc. there are also anonymous faces of people from distant destinations in front of Kratochvíl’s camera lens. It is his portraits that demonstrate his ability to go below the surface and look for a deeper and more universal image of persons he depicts.

However, Kratochvil´s dokumentary photographs represent the main focus of the exhibition. In his photo essays he shows wars, social problems or impacts of human activity on the environment.. Kratochvíl is a great observer and has talent and courage to be at the right time in the right place. He is interested in the context and universal representation of the problem and not just descriptive documentation of the event.

Antonín Kratochvíl’s photographic exhibition: Photo Essays in the House at the Stone Bell can be seen until 18 October 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..