Uncertain States of America aneb Americké mládí v Rudolfinu

\"\"

Na výstavě v pražském Rudolfinu (6.12.2007 – 24.2.2008) uvidíte artefakty mladých (ročník 1970) umělců z Ameriky. Je průřezem posledního období vývoje amerického moderního umění. Autory zajímá dění současného světa; pracují s novými materiály, technikami a vyvíjejí nové pracovní postupy. Vystavená díla (obrazy, sochy, plastiky. kresby, instalace, fotografie, videoart a další) od 42 umělců vyjadřují různou míru osobního přístupu k tvorbě plné politických a společenských disonancí (nesouladů).
Kurátoři výstavy po dobu dvou let vybírali mezi 500 ateliéry v USA téměř 2000 artefaktů mladých umělců a uvádějí: \”V době, kdy je oficiální politická kultura Spojených států vnímána na druhém břehu Atlantiku s výraznou skepsí, je důležité si připomenout komplexnost a zároveň různorodost americké umělecké scény.\’Uncertain States of America´ nejsou jen nejisté, jsou především různé.\”

\"\"\"\"\"\"


Seznam prací:
 

Masarykova pracovna / Masaryk Study

Frank Benson
Flag, 2005
(Vlajka)
Nylon
3 x 5,48 m
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Miranda July
Selected Recordings from: / Výběr nahrávek z:

1. The Next Big Thing – WNYC, National Public Radio, 2002 – on going
2. The Drifters – Sound Installation, Whitney Biennial, 2002
3. Binet – Simon Test – Full Length CD, Kill Rock Stars, 1998
4. 10 Million Hours a Mile – Full Length CD, Kill Rock Stars, 1997

Tracks / Stopy:
1. Crowd (Dav)
2. Driving (Jízda)
3. Peanut (Burák)
4. The Man on the Stairs (Muž na schodech)
5. Peanut Two (Burák dvě)
6. Louis
7. God\’s Love (Boží láska)
8. It was Romance (Byla to romance)
9. Chinese Fruit (Čínské ovoce)
10. Thea
11. Independent Crime (Nezávislý zločin)
12. Bruce Lee

Sál 1 / Room No 1

Hannah Greely
Last Stand 2006
(Poslední stanoviště)
Cow bones, epoxy, wood, paper, and nylon
Kravské kosti, epoxidová pryskyřice, dřevo, papír a nylon
167,6 x 35,6 x 35,6 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Hannah Greely
Muddle, 2004
(Povalování)
Coconut fiber, silicon glue
Kokosové vlákno, silikonové lepidlo
23,50 x 109,22 x 71,12 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Seth Price
Vintage Bombers (Gold Pair) 2006
(Bundy veteráni ([Zlatý pár])
Vacuum formed polystyrene
Vakuově tvarovaný polystyren
122 x 81 cm, 2x
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Frank Benson
Legend, 2004
(Legenda)
Forton MG, steel, rock
Forton MG, ocel, kámen
66 x 100 x 92 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Cristina Lei Rodriguez
Untitled (autumn frost on geranium bush), 2005
(Bez názvu [podzimní mráz na pelargonii])

Untitled (sultry bamboo in summer rain), 2005
(Bez názvu [rozpálený bambus v letním dešti])

Untitled (early snow on rhododendron), 2005
(Bez názvu [první sníh na rododendronu])

Plastic, foam, paint and selected objects
Umělá hmota, pěna, malované hotové předměty
101,6 x 45,7 x 45,7 cm
195,6 x 122 x 96,5 cm
142 x 109 x 99 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matt Johnson
Buddha Crab 2006
(Buddha Krab)
24 carat gold plated bronze atop sand, epoxy
Bronz zlacený 24karátovým zlatem, pískový povrch, epoxidová pryskyřice
35,5 x 35,5 x 33 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo, Norway

Frank Benson
A Portrait of the Artist’s Mother, 2004
(Portrét umělcovy matky)
Bronze, urethane, oil paint, found object, laminated base
Bronz, uretan, olejová malba, nalezený objekt, laminátový podstavec
63,5 x 38,1 x 40,6 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matt Johnson
Seaweed Sculpture, 2005
(Chaluhy)
Cast bronze, natural patina
Broznový odlitek, přírodní patina
38 x 82 x 140 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Dan Colen
To Be Titled (7 Birdshits) 2007
(Zatím bez názvu [7 ptačích hoven])
Paintings, oil on canvas
in 7 parts, overall dimensions vary with installation
Obrazy, olej na plátně
7 částí, variabilní rozměry dle instalace
To Be Titled #12A-2007
To Be Titled #14A-2007
To Be Titled #16A-2007
To Be Titled #21A-2007
To Be Titled #24A-2007
To Be Titled #27A-2007
To Be Titled #32A-2007

Frank Benson
Human Statue, 2005
(Socha člověka)
Forton MG, oil and acrylic paint, fabric, wood
Forton MG, olejová a akrylová malba, látka, dřevo
170 x 40 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matt Johnson
Plastic Sculpture, 2000
(Plastová socha)
Cast plastic, oil
Plastový odlitek, olej
6 x 19,3 x 12,5 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Sál 2 / Room No 2

Karl Haendel
A Special Valentine\’s Day Schpiel 2003
(Speciální špílec na svátek sv. Valentina)
(left to right / zleva doprava)

The Beheading of St Valentine
(Stětí sv. Valentina)
Acrylic on paper /
Akryl na papíře
308,7 x 213,3 cm

The Big Bang (in a Golfball)
(Velký třesk (v golfovém míčku)
Pencil on paper
Tužka na papíře
129,6 x 107,7 cm

The Events, the Facts, the Horrible Truth
(Události, fakta, děsivá pravda)
Pencil on paper
Tužka na papíře
65,5 x 103,5 cm

Joe Rainbow’s Family Tree
(Rodokmen Joea Rainbowa)
Pencil on paper
Tužka na papíře
23,6 x 84,5 cm

A Hopeless Romantic (with a Guilty Social Conscience)
(Beznadějný romantik (s pocitem viny))
Pencil and acrylic on paper
Tužka a akryl na papíře
106,4 x 129,7 cm

A Special Valentine\’s Day Schpiel 2003
(Speciální špílec na svátek sv. Valentina)
Unique DVD
Unikátní DVD
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Christian Holstad
Micro Phonic fields of corn Consumed by the Plague, 2005
(Mikro fonní kukuřičná pole napadená morem)
Crocheted wool, vintage vinyl, Millinery Trimmings, used underwear, quilting cotton, pencils, eraser shavings, human hair, and fiberfill
Háčkovaná vlna, starý vinyl, kloboučnické stuhy, použité spodní prádlo, prošívaná bavlna, tužky, gumové hobliny, lidské vlasy a laminát
Approx. / cca 396 x 122 x 122 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Mario Ybarra jr.
Dance to the beat of a different drum machine, 2005
(Tanec v rytmu jiného automatického bubeníka)
Installation with Los Angeles Rave Party Fliers dating 1991–1995,
video “misbeHaven” approx. 15 min. and cassettes for listening
Instalace s letáky na Rave Parties v Los Angeles v letech 1991 -1995,
video „misbeHaven” v délce cca 15 min a kazety k poslechu
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Aaron Young
Never Work (gold cans, Richter), 2005
(Nikdy nepracuji [zlaté plechovky, Richter])
Silkscreen on canvas
Sítotisk na plátně
76 x 60,5 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Aaron Young
Never Work (platonic heaven, Wool), 2005
(Nikdy nepracuji [platonické nebe, Wool])
Silkscreen on canvas
Sítotisk na plátně
152,4 x 76 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Aaron Young
Never Work (targets, Johns), 2005
(Nikdy nepracuji [terče, Johns])
Silkscreen on canvas
Sítotisk na plátně
152,4 x 121,9 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Aaron Young
Never Work (five circles, Heiser), 2005
(Nikdy nepracuji [pět kruhů, Heiser])
Silkscreen on canvas
Sítotisk na plátně
137 x 137 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Aaron Young
Never Work (Stella ‘64), 2005
(Nikdy nepracuji [Stella ’64])
137,5 x 137,5 cm
Silkscreen on canvas
Sítotisk na plátně
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Aaron Young
Never Work (Stella with chair), 2005
(Nikdy nepracuji [Stella a židle])
Silkscreen on canvas
Sítotisk na plátně
152,4 x 121,9 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Josh Smith

Untitled, 2005
(Bez názvu)

Untitled, 2005
(Bez názvu

Untitled, 2005
(Bez názvu

Untitled, 2005
(Bez názvu

Mixed media mounted on wood
Kombinovaná technika na dřevě
122 x 91 cm, 3x
152,5 x 122 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Josh Smith
Untitled, 2004
(Bez názvu)
Artist book
Autorská kniha
22,2 x 14,5 x 1,7 cm
19/36
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Josh Smith
All Over Drawings, 2003
(Všechno o kresbě)
Artist book
Autorská kniha
22,8 x 14,7 x 2 cm
16/20
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Jim Drain
Untitled, 2005
(Bez názvu)
Mixed media sculpture
Kombinovaná technika
243,8 132,1 x 121,9 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Mike Bouchet
Celebrity Jacuzzi (Steffi Graf), 2001
Cardboard, tape fiberglass
Lepenka, laminát
76 x 140 x 91,5 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Taft Green
Reaction Facets. International Airport, 2004
(Reaktivní dráhy. Mezinárodní letiště)
Oil, acrylic paint and hardware
Olej, akrylová barva a šrouby
Diameter / průměr: 203,2 cm, Height / výška: 187,96 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Sál 3 / Room No 3

Trisha Donnelly
Oh Egypt, 2004–2005
Audio CD
1 hour loop / hodinová smyčka
1/4
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Adam Putnam
Untitled (sundial), 2002-05
(Bez názvu [sluneční hodiny])
Mixed media: mirror, paper, wire, spotlight
Kombinovaná technika: zrcadlo, papír, drát, reflektor
Dimensions variable / variabilní rozměry
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Adam Putnam
Stained Chimney, 2005
(Ušpiněný komín)
Mixed media on paper
Kombinovaná technika na papíře
62,5 x 48
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Adam Putnam
Untitled (corner), 2002
(Bez názvu [roh])
Cyanotype
Kyanotyp
26,5 x 33,5 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Adam Putnam
Untitled (staircase), 2002
(Bez názvu [schodiště])
Cyanotype
Kyanotyp
26,5 x 33,5 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Adam Putnam
Ziggurat, 2003
Mixed media on paper
Kombinovaná technika na papíře
83,5 x 109 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Trisha Donnelly
The Grounding, 2004
(Uzemnění)
122 x 121 cm
Edition of 3
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Sál 4 / Room No 4

Edgar Arceneaux
Negative Capability. The Michael Jackson Project, 2004
(Negativní schopnost. Projekt Michael Jackson)
Dancing machine, 2004
(Tančící stroj)
Graphite, gesso / frosted vellum
Grafit, sochařská sádra / matný velin
60,5 x 48 cm
Astrup Fearnley Collection

I am not an animal
(technological man), 2004
(Nejsem zvíře
[technologický člověk])
2 Parts / 2 části
Graphite, color pencil / frosted vellum,
handmade paper
Grafit, pastelky / matný velin, ruční papír
91,5 x 58,5 cm
Plastic foil / wood
Plastová fólie / dřevo
57,5 x 96,5 cm
Astrup Fearnley Collection

Liberty, Equality, Fraternity, 2004
(Volnost, Rovnost, Bratrství)
2 Parts / 2 části
Digital photography / canvas
Digitální fotografie / plátno
100 x 120 cm

Original plaster bust of Michael Jackson from the movie MOONWALKER 1988, wooden framework, glass showcase
Originální sádrová busta Michaela Jacksona z filmu Moonwalker 1988, dřevený rám, skleněná vitrína
50 x 60 x 149 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Contrôle des Masses, 2004
2 Parts / 2 části
Graphite, gesso / frosted vellum
Grafit, sochařská sádra / matný velin
124 x 107 cm
Graphite, gesso, colored paper/ frosted vellum
Grafit, sochařská sádra, pastelky / matný velin
59 x 91,5 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Decapitate / Capitate, 2004
(Dekapitace / Kapitace)
Graphite, gesso / frosted vellum
Grafit, sochařská sádra / matný velin
107 x 150 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Anthony Burdin
Voodoo Room 2005
(Voodoo sál)
Mixed media
Kombinovaná technika
Dimensions Variable / variabilní rozměry
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Guyton \\ Walker
Dear Ketel One Drinker
Hello again.
The Failever of Judgement
Part IV.
(Reklamní slogany na vodku Ketel One)
Část IV.
2005
Silkscreen and digital inkjet print on canvas, paint cans
Sítotisk a digitální tisk inkoustem na plátno, malované plechovky
Dimensions variable / variabilní rozměry
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
The Young and the Restless, 2004
(Mladí a neklidní)
Multimedia
Dimensions variable / Variabilní rozměry
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
Helleborus, 2005
Silkscreen ink and latex on canvas
Sítotiskový inkoust a latex na plátně
177,8 x 167,6 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
Escalade, 2005
(Eskaláda)
Acrylic on canvas
Akryl na plátně
Diameter / průměr 152,4 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
Escalade, 2005
(Eskaláda)
Acrylic on canvas
Akryl na plátně
Diameter / průměr 152,4 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
Ted’s Letter, 2005
(Tedův dopis)
Alkyd on canvas
Alkyd na plátně
91,4 x 61 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
Strap On, 2004
(Přídavná raketa)
Photocopy
Fotokopie
121,9 x 91,4 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
Wish You Were Here, 2005
Ink jet print on sintra
Inkoustový tisk na sintře
76,2 x 101,6 cm
Courtesy the artist and
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Nate Lowman
Top Gun, 2005
Alkyd on canvas
Alkyd na plátně
91,4 x 76 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Sál 5 / Room No 5

Mika Rottenberg
Dough, 2005
(Těsto)
Video installation
Video instalace
Approx. / cca 10 min.
Dimensions variable / Variabilní rozměry
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Day Jackson
Don’t Tread On Me, 2005
(Nešlapej na mě)
Earth Day flag, Naval Jack flag & tree branch
Vlajka Dne země, vlajka námořnictva USA a větev stromu
167,6 x 106,7 x 40,6 cm
Ed. 3 of 3
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Day Jackson
Eleanor, 2005
Studded and tooled leather, scorched scrap wood, abalone shell, mother of pearl, yarn, Sculpey, analine dye on three part panel
Vyčiněná kůže hustě pokrytá cvočky, dřevěné odřezky, škeble, perleť, příze, modelovací hmota, analinová barva na třídílném panelu
304,8 x 243,8 cm oval
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Day Jackson
Untitled, 2005
(Bez názvu)
Digital video
digitální video
13:10 min
Unlimited edition
Courtesy of the artist and his mom

Sál 6 / Room No 6

Kori Newkirk
Win Slow, 2003
Fibreglass, artificial snow, cabochons, acrylic
Laminát, umělý sníh, odrazky, akryl
241,3 x 122 x 86,4 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Haywood 2002-03
Lambda print
Lambda tisk
162,5 x 122 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Raft 2003
Acrylic, plastic, glitter, silicon, glycerin, water
Akryl, plast, třpytky, silikon, glycerin, voda
Diameter / průměr 76,2 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Tully 2003
Wax and pigment
Vosk a barvivo
Dimensions variable / variabilní rozměry
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Maybury 2003
Neon
83.8 x 61 x 61 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Fins 2003
Ploutve
Cast acrylic
Akrylový odlitek
Dimensions variable / variabilní rozměry
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Piero Golia
Killer Shrimps, 2004
(Zabijácké krevety)
80 min.
Courtesy Piero Golia and Fine Arts Unternehmen

Sál 7 / Room No 7

Mike Bouchet
Top Cruise, 2005
1000 sculptures made of clay and paint from Mexico
1000 hliněných a malovaných soch, vyrobených v Mexiku
80 square meters / 80 m2
Height / výška 29 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Brannon
Uncertain States of America exhibition poster
(Plakát k výstavě Uncertain States)
Silkscreen on paper)
Sítotisk na papíře
100 x 70 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Brannon
Polluted Minds & Open Wounds, 2005
(Zamořené mysli & i Otevřené rány)
Silkscreen on paper
Sítotisk na papíře
100 x 70 cm
Edition of 3
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Brannon
Public Breakup & Career Backlash, 2005
(Veřejný rozchod & Negativní zvrat v kariéře)
Silkscreen on paper
Sítotisk na papíře
100 x 70 cm
Edition of 3
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Brannon
Compliance & Resentment, 2005
(Smíření & Výčitky)
Silkscreen on paper
Sítotisk na papíře
100 x 70 cm
Edition of 3
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Brannon
Welcome to the End, 2005
(Vítejte v koncích)
Silkscreen on paper
Sítotisk na papíře
100 x 70 cm
Edition of 3
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Rodney McMillian
Untitled (America), 2002
(Bez názvu [Amerika])
2:43 min
Camera / kamera: Valerie Schultz
Song / píseň: Prince
Courtesy of Susanne Vielmetter Los Angeles Projects

Mike Bouchet
Thai Sucky Fucky, 2005
(Thajské nesmysly)
Cola stain on cotton on masonite panel
Malba Colou na bavlněné tkanině na hobrové desce
180,3 x 121,9 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Mike Bouchet
Cola Explosion 1, 2005
(Výbuch Coly 1)
Cola stains on cotton on masonite panel
Malba Colou na bavlněné tkanině na hobrové desce
180,3 x 121,9 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Mike Bouchet
I’m What Loving it, 2005
(Já to totiž miluju)
Cola stain on cotton on masonite panel
Malba Colou na bavlněné tkanině na hobrové desce
180,3 x 121,9 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Sál 8 / Room No 8

Paul Chan

1st Light, 2005
(1. světlo)
Digital animation installation
Digitální animovaná instalace
17 min
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Dan Colen
Missing Schmissing, 2006
Mixed media sculpture: base mdf, acrylic paint, polyfoam. Burkah, Styrofoam, paper maché, acrylic medium, oil paint
Kombinovaná technika: sokl MDF, akrylová malba, polyfoam. Burka, Styrofoam, muchláž, akryl, olejová barva
Base / Základna: 83 x 29 cm
Body / approx. / Objekt cca 238 cm high / výška
Circumference / Obvod: 367 cm

Dan Colen
Meet Me Around the Corner, 2007
(Setkáme se za rohem)
Enamel on board
Lak na překližce
2 panels, each / 2 panely, každý 142,2 x 106,6 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Matthew Ronay
Falling…Spilling…Sprawling, 2005
(Padá… rozteče se… rozleze se… )
MDF, wood, paint, steel
MDF, dřevo, malba, ocel
Dimension vary with installation / Variabilní rozměry dle instalace
Each unit / Jednotlivé díly:
Hanging men / Viselci: 198 x 305 x 51 cm
Landscape element / Krajinný prvek 01: 53 x 183 x 13 cm
Landscape element / Krajinný prvek 02: 57 x 207 x 13 cm
Landscape element / Krajinný prvek 03: 62 x 188 x 13 cm
Landscape element / Krajinný prvek 04: 29 x 74 x 13 cm
Astrup Fearnley Collection, Oslo

Malá galerie / Small gallery

Videoprogram

Allora & Calzadilla
Under Discussion, 2005
(Předmět diskuse)
6:22 min

Jennifer Bornstein
Collector’s Favorites, 1994
(Sběratelovy nejmilejší)
22:46 min

Sean Dack
About Halfway Between West Egg and New York, 2003
(Na půl cesty mezi West Egg a New Yorkem)
5:06 min

Jordan Wolfson
DE KOONING

Jiae Hwang
I am the smallest planet of my own (Labyrinth), 2005
(Jsem svá nejmenší planeta / Labyrint/)
2:30 min

Jiae Hwang
I am the smallest planet of my own (Story tell), 2004
(Jsem svá nejmenší planeta / Vyprávění příběhu/)
4:30 min

Miranda July
Getting Stronger Every Day, 2001
(Každý den silnější)
6:30 min

Jordan Wolfson
POONS

Matt McCormick
The Subconscious Art of Graffitti Removal, 2001
(Podvědomé umění odstraňování graffitti)
16:00 min

Ohad Meromi
Cyclops, 2004
(Kyklóps)
11:40 min

Adam Putnam
Untitled (Shadowroom III), 2005
(Bez názvu, Stínová místnost III)
5:00 min

Jordan Wolfson
WARHOL

Aida Ruilova
It had no feelings, 2003
(Nemělo to žádné pocity)
3:30 min

Jordan Wolfson
NEWMAN

TM Sisters
Superpowers with Adler, Jen, David, Bhakti, Par, Chris, Christian, Brandon, Jacin, Ali, Joy, Martin, Gavin, Cooper, Natalia, Jason, Jay, Nick, Kathleen, Ellington, Bert, Tasha, Leyden, Hernan, Monica, Kevin, Ricky, Naomi, Tao, Robert, Paul, Daniel, Victor, Muriel and Mike, 2005
(Mocné síly s )
2:43 min

Aaron Young
„Freedom Fries“, 2005
4:00

Jordan Wolfson
JOHNS

Daria Martin
Soft Materials, 2004
(Měkké materiály)
16 mm., sound
10:30 min.
Courtesy of the artist, commissioned by The Showroom, London

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..