Posts Tagged “Ostrava”

Koncertní sál od amerického architekta se stane novým symbolem Ostravy

By |

Koncertní sál od amerického architekta se stane novým symbolem Ostravy

Přestože se považujeme za hudební velmoc, poslední postavenou koncertní síní u nás byla Dvořákova síň v pražském Rudolfinu v roce 1885. V roce 1912 pak ještě následovalo otevření Smetanovy síně v pražském Obecním domě a od té doby už žádný výhradně pro hudbu určený sál u nás nevznikl. Situace se však začíná měnit.  V Praze pomalu (Pokračování textu…)

Read more »