Posts Tagged “Jiri Vojta”

Grafička Zuzana Vojtová ilustrovala pohádku svého otce  

By |

Grafička Zuzana Vojtová ilustrovala pohádku svého otce   

Zuzana Vojtová je absolventka ateliéru knižní kultury a písma na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové. Těsně po revoluci v roce 1990 se dostala na půlroční pobyt do New Yorku, který ji na celý život profesně ovlivnil a formoval. Její ilustrace se tehdy objevily v New York Book review a dalších časopisech. Je autorkou grafické úpravy mnoha knižních publikací, divadelních nebo filmových plakátů, obálek hudebních nosičů a dalších tiskovin. Na rezidenční pobyt v Broumovském klášteře, který organizuje Moravská zemská knihovna v Brně a její sekce České literární centrum, ji však přivedl velmi osobní projekt, ve kterém se poprvé stala knižní ilustrátorkou.

Read more »