Posts Tagged “Broumov”

Grafička Zuzana Vojtová ilustrovala pohádku svého otce  

By |

Grafička Zuzana Vojtová ilustrovala pohádku svého otce   

Zuzana Vojtová je absolventka ateliéru knižní kultury a písma na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové. Těsně po revoluci v roce 1990 se dostala na půlroční pobyt do New Yorku, který ji na celý život profesně ovlivnil a formoval. Její ilustrace se tehdy objevily v New York Book review a dalších časopisech. Je autorkou grafické úpravy mnoha knižních publikací, divadelních nebo filmových plakátů, obálek hudebních nosičů a dalších tiskovin. Na rezidenční pobyt v Broumovském klášteře, který organizuje Moravská zemská knihovna v Brně a její sekce České literární centrum, ji však přivedl velmi osobní projekt, ve kterém se poprvé stala knižní ilustrátorkou.

Read more »

Rezidenční pobyt Jindřicha Janíčka v klášteře Broumov

By |

Rezidenční pobyt Jindřicha Janíčka v klášteře Broumov

V rámci naší rubriky Umění s příběhem vám chceme postupně představovat umělecké osobnosti a ukázky z jejich tvorby, kterou vytvořili během svého rezidenčního pobytu v Klášteře Broumov. Barokní areál benediktinského kláštera v Broumovském výběžku na česko-polském pomezí prošel v letech 2014 a 2015 výraznou revitalizací a stal se kulturně-společenským centrem regionu a dějištěm vzdělávacích a kulturních programů. (Pokračování textu…)

Read more »