Posts Tagged “Anežský klášter”

Krásné madony ze Salcburku doplňují stálé sbírky středověkého umění v Anežském klášteře

By |

Krásné madony ze Salcburku doplňují stálé sbírky středověkého umění v Anežském klášteře

Unikátní soubor více než 20 gotických soch je k vidění v prostorách sbírkové expozice Středověkého umění v Anežském klášteře. Výstava Krásné madony poskytuje srovnání sochařského mistrovství  výtvarných umělců v Praze a v Salcburku před a kolem roku 1400.

Read more »

Areál Anežského kláštera je po revitalizaci přívětivější a otevřenější

By |

Areál Anežského kláštera je po revitalizaci přívětivější a otevřenější

Jeden z nejstarších a nejcennějších historických objektů Prahy – gotický areál Anežského kláštera se dočkal náročné rekonstrukce venkovních prostor a otevřely se některé části, kam veřejnost dosud neměla přístup. Klášter založený sv. Anežkou Přemyslovnou ve 13.století byl až do husitských válek důležitým duchovním centrem a také jednou ze zásadních lokalit vládnoucího rodu (Pokračování textu…)

Read more »