Posts Tagged “Alexandr Janovský”

Alexandr Janovský – Vinohradské fragmenty

By |

Alexandr Janovský – Vinohradské fragmenty

V 50. letech minulého století docházelo k dělení velkých měšťanských bytů na menší bytové jednotky pro dvě i více rodin. Tento brutální zásah do života stávajících uživatelů měl a dodnes má negativní vliv jak na životní styl, tak i vnímání architektury. Dnes žije již třetí generace nájemníků v takto rozdělených bytových jednotkách a (Pokračování textu…)

Read more »