PRAHA FOTOGRAFICKÁ 2012 NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI

Výstava vítězných a vybraných snímků ze 16.ročníku soutěže Praha fotografická,
která se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy
Doc. MUDr. Bohuslava Svobody na Staroměstské radnici v Praze od 12.července
do 31.srpna 2012, představuje práce profesionálních i amatérských fotografů Prahy.
Nejde jen o oslavu historických památek, ale i o kritický a zároveň chápající pohled
na město a jeho problémy. Ukazuje situace a obrazy, které je třeba zachovat
pro budoucnost, protože skládají tolik nezbytnou kroniku metropole.
Každoroční výstava je již tradiční pražskou, původní akcí, nenapodobuje
cizí vzory ani schémata žurnalistických soutěží. Usiluje o originálnost a
naléhavost fotografického sdělení. Skládá z různorodých pohledů
jednotlivých fotografů nenapodobitelný a nezapomenutelný
obraz stále se měnícího velkoměsta.
Soutěž a výstava má mezinárodní charakter, neboť zapojuje i zahraniční
fotografy a návštěvníky Prahy. Pořádá ji Společnost přátel fotografie spolu
se Svazem českých fotografů za podpory Nipos-Artama a Městské části Praha 1.
Hlavní město Praha bylo od jejího počátku spolupořadatelem,
později partnerem soutěže a výstavy. Akci podporuje řadu let
Ministerstvo kultury ČR a ceny v soutěži věnují fotografické a další firmy
– Centrum FotoŠkoda, ExcelFoto, Et Netera, Fast, Foma Bohemia, Nikon,
Olympus, Pentax. Oceněné fotografie vybrala jedenáctičlenná
porota se zahraniční účastí vedená akademickou malířkou a
grafičkou Danou Bleyovou. Slavnostní předání cen proběhlo při
vernisáži výstavy za účasti pražského primátora.
V 16. ročníku se soutěže zúčastnilo 109 fotografů s 1045 fotografiemi.
Stejně jako se mění město, mění se i struktura účastníků soutěže,
což dává výsledné výstavě neustále novou podobu, i když se pohybuje
v rámci stabilních kategorií. Právě jejich rozmanitost umožňuje tradičním
fotografům koncepční přístup a propracování jednotlivých témat a zároveň
otvírá příležitost pro nové talenty a mladé fotografy.
Nejtradičnější ze stálých kategorií soutěže je Krása Prahy a její
proměny zaměřená převážně na historii města a jeho pamětihodnosti.
Každým rokem přináší především klasické černobílé fotografie po vzoru
nepsaného patrona soutěže Josefa Sudka, jimž se téměř vždy dostává
ocenění. I v ní je však příležitost ukázat krásu města i mimo známá místa,
obvyklé pohlednicové záběry a turisticky oblíbené cesty.
Různorodý obraz aktivit Pražanů i turistů zejména v centru Prahy
přináší bohatě obeslaná kategorie Lidé v Praze. Sonduje život velkoměsta
od žánrových pokojných odpočinkových aktivit jeho obyvatel
přes bláznivé nápady turistů po hlubší
pohled na sociální poměry v pražských ulicích.
Problémy Prahy, jimž je také věnována speciální kategorie,
jsou fotografy chápány velmi různorodě. Je zajímavé, že se často
prolínají s kategorií věnovanou kráse města. Co jeden považuje za
 problém, jiný často vidí jako estetickou hodnotu. To platí nejen o
graffiti a jiných netradičních výzdobách fasád, ale i například
 o neobvyklých kombinacích staveb. Mnoha ročníky soutěže
se prolínají takzvané věčné problémy, jako jso
u chátrání a bourání průmyslových a památkových staveb,
Praha rozkopaná a rozbitá, obtěžující doprava i reklama.
Kategorie Kronika hlavního města zachycuje události
pravidelně se opakující – karnevaly, masopusty, pražský maraton
 – i mimořádné. Letošní ročník ovlivnila především atmosféra okolo
 úmrtí a pohřbu bývalého prezidenta Václava Havla. Fotografové také
 aktuálně zachytili Prahu jako dějiště protivládních a dalších
demonstrací a mítinků. Nemalá pozornost patří i pouličnímu umění,
scénickému i výtvarnému, stejně jako významným výstavám, koncertům
a divadelním představením.
Jako každoročně se i letos objevily záběry kuriózních přírodních jevů,
bouře, blesky, zatmění.
Speciální kategorie, každoročně se obměňující, je v 16.ročníku věnována
Přírodě v Praze, tématu mnohostrannému a v současné době vysoce aktuálnímu.
Přírodní živel je tu opět chápán rozporuplně – jako všemocný prvek
vzdorující nepřízni městského prostředí a neustále je okrašlující i jako
ubývající oáza pohody v přetechnizovaném velkoměstě.
Velká pozornost se v této kategorii soustředila i na příměstské
scenérie a zemědělská hospodářství.
Kategorie zaměřená na území městské části Praha 10 –
soudobou podobu Vršovic – přinesla mnoho inspirativních
snímků pro navazující workshop pořádaný Svazem českých
fotografů, který bude završen vydáním publikace na toto téma.
Takto byly zpracovány již Dnešní Karlin, Žižkov, Současný Smíchov,
Podolí a Braník a u příležitosti zahájení výstavy 16.ročníku křtěný
Současný Josefov. Workshop bude probíhat do konce roku a
je otevřen všem fotografům.
Více informací lze získat na www. scf.cz
V každé kategorii soutěže Praha fotografická je udělována
1.,2. a 3. cena, získat lze také Cenu za nejlepší černobílou fotografii a další speciální ceny. Nově bude vyhlášena
Cena diváků Prahy 1. Ve svém celku je výstava 16. ročníku
soutěže Praha fotografická, zahrnující více než tři
stovky prací od 79 fotografů, opět mimořádnou podívanou
jak po fotografické, tak obsahové stránce. Její zhlédnutí znamená pobídku
i inspiraci. Motto celé akce „Letos se podíváte a příští rok
můžete soutěžit i vyhrát Vy,“ stále platí. Mezi oceněnými
je v každém ročníku většina nových jmen.
                                                
VĚRA MATĚJŮ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..