Obraz Portrét dámy jako Pomona se vrátil k potomkům původních majitelů

Na konci letošního ledna se ukončila dlouhá a složitá cesta obrazu od slavného francouzského barokního portrétisty Nicolase de Largilliere (1656–1746). Rozměrná olejomalba zobrazující Dámu jako římskou bohyni hojnosti Pomonu byla od roku 1959 součástí Drážďanských státních uměleckých sbírek SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) v Německé demokratické republice a po znovu sjednocení Německa v roce 1989 přešla do sbírkových fondů Německé spolkové republiky.

Portrét sedící dámy v bohatě řasených šatech má znázorňovat bohyni Pomonu ve scéně z Ovidiových Proměn. Ve skutečnosti malíř na obraze zachytil markýzu de Parabère, která byla milenkou bratra Ludvíka XIV. – regenta Filipa Orleánského. Osud obrazu nebyl až do nedávné doby znám. Díky internetové databázi ztracených uměleckých děl se podařilo vypátrat, že jeho původ  pravděpodobně souvisí s obdobím nacismu a byl součástí židovského majetku, který byl během II.světové války zkonfiskován nebo nuceně odkoupen.

Obraz z přelomu 17. a 18. století ve Francii zakoupil v roce 1928 v Paříži židovský bankéř a renomovaný sběratel umění Jules Strauss (1861–1943). Jeho potomci navázali kontakt s pracovníky SKD a společně vypátrali celou nedávnou historii pohřešované malby. Po okupaci Francie v červnu 1940 byl Jules Strauss, který v té době žil v Paříži, zjevně přinucen prodat svou cennou uměleckou sbírku včetně Pomony. Obraz v roce 1941 přešel do majetku německé Reichsbank a až do konce války byl uložen v jejím berlínském trezoru. Po válce umělecké dílo přešlo do správy ministerstva financí NDR, které je v roce 1953 předalo do Národní galerie v Berlíně a následně do drážďanských sbírek.

V průběhu rozsáhlého výzkumu prováděného jak členy rodiny Julese Strausse tak pracovníky SKD vyšlo najevo, že původ obrazu pravděpodobně souvisí s nacistickou dobou. Společně se jim podařilo rekonstruovat historii a cesty cenné malby a tím doložit, že obraz pochází ze zaniklé Straussovy sbírky.

Vzhledem k tomu, že „Portrét dámy jako Pomona“ byl prodán pod tlakem pronásledování, SKD vrací dílo zpět do majetku rodiny Straussových v souladu s Washingtonskými zásadami z roku 1998 o umění zabaveném nacisty a Prohlášením německé vlády o sledování a návratu nacisty zabaveného umění z roku 1999. Obraz se tak nyní vrací do Paříže prostřednictvím francouzského velvyslanectví v Berlíně a francouzské komise pro odškodnění obětí nacismu.

Pravnoučata Julese Strausse Pauline Baer der Perignon a Andrew Strauss vyjádřili své poděkování drážďanským sbírkám za jejich podporu. Obzvlášť je těší to, že tři ještě žijící vnoučata Julese Strausse budou moci znovu spatřit Pomonu po 80 letech od chvíle, kdy obraz viděli jako děti v domě svých prarodičů v Paříži.

Text: Soňa Šálková


Summary

At the end of January 2021, the long and difficult journey of a painting by the famous French Baroque portraitist Nicolas de Largilliere (1656–1746) depicting a Lady (formerly identified as the Marquise de Parabère, mistress of Regent Philippe Orléans), ended. The large oil painting depicting the Lady as a Roman goddess Pomona has been a part of the Dresden State Art Collections SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden).. The Jewish banker and renowned art collector Jules Strauss purchased this painting 1928 in Paris. As the “Portrait of a Lady as Pomona” had been sold 1941 under pressure of persecution, the SKD are restituting the work to the Strauss family.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..