Matter of Art – Bienále ve věci umění 2022

Matter of Art – Bienále ve věci umění 2022

Složitým a těžko uchopitelným tématům současnosti, které mají své kořeny často v minulosti , je věnován druhý ročník pražského bienále s názvem Ve věci umění.  Díla celkem 40 současných i dřívějších tvůrců z celého světa jsou k vidění celkem na třech stanovištích. Největší bienálovou lokací jsou výstavní prostory Městské knihovny. Dvě menší části výstavy jsou umístěny ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí a v bývalém ateliéru sochaře Ladislava Šalouna na pražských Vinohradech. Vystavené instalace, obrazy nebo sochy reagují na palčivé společenské problémy, jakými jsou například rasismus, násilí, gendrová nerovnost, sociální vyloučení nebo vypořádání se s následky kolonizace. Osm nových děl vzniklo speciálně pro bienále během rezidenčních pobytů v úzké spolupráci umělců s kurátory.

Kolektiv Prádelna – instalace “Co chceme, aby bylo v galerii pro všechny” (2022)  je místem setkávání a otevřenou dílnou. Foto© Soňa Šálková

Organizátory bienále jsou Galerie hlavního města Prahy a organizace tranzit.cz, která již 20 let působí na mezinárodním poli současného umění. Rostoucí ekologické a společenské problémy, probíhající pandemie a nedávno rozpoutaná válka na Ukrajině v nás vyvolávají stále větší úzkosti a pocit zranitelnosti. Skupina tří kurátorů společně s kolektivem tranzit cz prostřednictvím vystavených děl prezentuje velmi různorodé přístupy, které sdílením a vzájemnou blízkostí umožňují se s traumaty lépe vypořádat. Vystavená díla přímo nereagují na aktuální události, ale řada z nich hledá odpovědi v minulosti, často symbolicky a s nadsázkou.  Ne všichni autoři jsou profesionální umělci, jsou mezi nimi i děti nebo lidé na okraji společnosti. Bienále je geograficky zaměřeno na území za bývalou železnou oponou. Ale naši středoevropskou perspektivu na výstavě obohacuje i mimoevropský pohled.

Larisa Crunteanu – instalace “Místnost plná hysterických žen” (2010). Foto© Soňa Šálková

V žádném případě se nejedná o jednoduchou výstavu, která jasně a jednoznačně každého osloví. Bližší porozumění jednotlivých exponátů umožní komentované prohlídky, performance, workshopy, tvůrčí dílny a další setkání. Bienále se stane také součástí programu nového týdne umění Prague Art Week, který bude probíhat od 9. do 16. září 2022.  Výstavy i doprovodné akce budou probíhat  až do 23.října 2022. Vstupné je zdarma.  Bližší informace: www.matterof.art

Text: Soňa Šálková

Patricia Dominguez – talismanová instalace “Zelené duhovky” (2019).  Foto© Soňa Šálková

Summary

The second Prague Biennale, entitled Matter of Art, is devoted to complex and difficult topics of the present time  which often have their roots in the past. The works by 40 living and past artists from all over the world can be seen at three venues. The largest biennial location is the gallery of the Municipal Library. Two smaller parts of the exhibition are located in the General Faculty Hospital at Charles Square and in the former studio of sculptor Ladislav Šaloun at Prague District Vinohrady. The exhibited installations, paintings, sculptures or objects respond to urgent social issues such as racism, violence, gender inequality, social exclusion or decolonization. Eight new original projects have been created especially for the biennale  in close collaboration between artists and curators.

Guided tours, performances, creative workshops and other meetings will enable a closer understanding of the individual exhibits. The Biennale will also become a part of the new Prague Art Week from September 9 to 16, 2022. Matter of Art will run until October 23, 2022. Admission is free. More information: www.matterof.art

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..