Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je dokončen a slavnostně posvěcen

Mariánský sloup, Staroměstské naměstí, pokládka poslední desky. CR, Praha, historická rekonstrukce

Mariánský sloup, pokládka poslední desky. Foto© Petr Šálek

V sobotu 15. srpna 2020 kamenická huť, vedená akademickým sochařem Petrem Váňou, završila své 23 let trvající úsilí na obnově Mariánského sloupu. Barokní ansámbl s historickou rekonstrukcí sochy Neposkvrněné Panny Marie od Jana Jiřího Bendla z roku 1650 opět stojí na pražském Staroměstském náměstí a jeho stín v poledne (za letního času ve 13 hod.) opět dopadá na tzv. pražský poledník vyznačený v dlažbě kovovým pásem. Prostor mezi Týnským chrámem, Staroměstskou radnicí a pomníkem Jana Husa se urbanisticky uzavřel.

Stín Mariánského sloupu v poledne dopadá na Pražský poledník, foto© Petr Šálek

Práce na výstavbě sloupu začaly ihned po schválení záměru pražským zastupitelstvem v lednu letošního roku a probíhaly i během koronavirových omezení, která tím, že utlumila turistický ruch, umožnila jejich klidnější průběh. Přesto ještě den před zahájením prováděli kameničtí mistři poslední drobné úpravy. Ale vše stihli včas dokončit a mohli si tedy slavný den náležitě užít.

Datum 15. srpna bylo zvoleno záměrně, protože na tento den připadá významný mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostnímu obřadu, při kterém byl do sanktuária u paty sloupu umístěn gotický deskový obraz Panny Marie Rynecké a kardinál Dominik Duka sloup posvětil, předcházela mše v Týnském chrámu. Slavnosti se zúčastnili zástupci církve a organizací, které výstavbu podpořily, některé osobnosti veřejného života, poutníci ze všech koutů České republiky a také Pražané, kteří podporují návrat Mariánského sloupu na jeho původní místo. Samozřejmě se našli i odpůrci, kteří s rekonstrukcí sloupu z nejrůznějších důvodů nesouhlasí. Dohady a různé interpretace odborníků i rozdílné názory provázejí záměr o znovuvybudování sloupu od samého začátku a budou zřejmě trvat i nadále.

Husův pomník a Mariánský sloup, 16.8.2020, foto© Petr Šálek

Petr Váňa ve svém krátkém vystoupení řekl: „Sochařství je o kráse a jsem přesvědčen, že krása na světě může být. Jan Jiří Bendl pochopil, co znamená dynamické sochařství. Inspiroval se v Itálii u Berniniho a převedl barokní sochu z mramoru do pískovce. Pro Mariánský sloup vytvořil první barokní sochu na našem území. Je to krásný a hluboký příběh…

Historik Petr Hlaváček ve svém komentáři uveřejněném v internetovém deníku forum24.cz vyslovil myšlenku, že mariánský sloup „v interakci se sochou Jana Husa by spíše mohl být obnovením onoho peroutkovského duchovního dualismu nebo ještě lépe zdravé polemické plurality…..Pokud se z vášnivé polemiky zrodí vědomá pluralita a občanský konsensus, pak nebyl mariánský sloup obnoven nadarmo.“

Historií sloupu a všemi událostmi s ním spojenými se podrobně zabývá nová publikace Duchovní střed Evropy z per historiků Petra Blažka a Vojtěcha Pokorného. Inspiraci pro titul publikace poskytla autorům barokní rytina podle Karla Škréty, na které je sloup vyobrazen v centru starého kontinentu.

Petr Váňa, sochař s knihou Duchovní střed Evropy. foto© Petr Šálek

 

Text: Soňa Šálková, Foto© Petr Šálek


Summary

On August 15, 2020, the historical reconstruction of the early Baroque Marian Column from 1650 was acomplished on the Old Town Square in Prague. The solemn ceremony, during which a Gothic panel painting of the Virgin Mary of Rynek was placed in the sanctuary at the foot of the column and Cardinal Dominik Duka consecrated the column, was preceded by a mass in the Týn Church. The ceremony was attended by representatives of the church and organizations that supported the construction, some public representatives, pilgrims from all over the Czech Republic and, of course, those who support the return of the Marian Column to its original location. Of course, there were also opponents who do not agree with the reconstruction of the column for various reasons. Conjectures and different interpretations of experts as well as differences of opinion accompany the intention to rebuild the column from the very beginning and will probably continue.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..