František Kupka a Otto Gutfreund v Museu Kampa v novém

Instalace obrazů Františka Kupky, Museum Kampa. Foto: Petr Šálek

Stálá expozice děl dvou slavných českých umělců 20.století – malíře Františka Kupky (1871-1957) a sochaře Otto Gutfreunda (1889-1927) se v prosinci 2022 otevřela veřejnosti v novém uspořádání. Hlavní přínosem nové expozice je řada zápůjček z jiných sbírek. Kromě obrazů z majetku Správy Pražského Hradu přibyla také díla z původní Waldesovy sbírky a několika soukromých sbírek. Mnoho obrazů na výstavě tak prošlo trhem s uměním a je potěšující, že je nyní může vidět široká veřejnost. Vedle obrazů z pozůstalosti sběratelky a zakladatelky Musea Kampa Medy Mládkové je tak na relativně malém prostoru poprvé prezentován průřez dílem Františka Kupky od konce 19. století do 50. let 20. století. Návštěvník zde může zřetelně sledovat postupný Kupkův přechod od figurativního zobrazování ke geometrickému a organickému tvarosloví.

Virtuální prohlídka výstavy. Foto: Petr Šálek

Závěrečná místnost nově otevřené stálé expozice je věnována dílu sochaře Otto Gutfreunda, který byl Kupkovým současníkem. Jeho pozoruhodné plastiky ve stylu expresionismu, kubismu a civilismu spoluvytvářely vizuální styl první Československé republiky. Díla obou umělců představují v rámci sbírky Musea Kampa výjimku, protože Meda Mládková se ve své sběratelské činnosti jinak výhradně soustředila na umění druhé poloviny 20. století.

Stěžejní zápůjčkou na výstavě je obraz Biblioman, který byl prvním Kupkovým dílem vystaveným na Pařížském salonu v roce 1897. O významu tohoto obrazu svědčí i fakt, že jako programové dílo zůstávalo v umělcově vlastnictví až do roku 1946. Po velké retrospektivě v pražském Mánesu jej spolu s abstraktní Amorfou – Dvoubarevnou fugou od něj zakoupil československý stát. Oba obrazy spolu s díly z Waldesovy sbírky teď tvoří jádro Kupkovy kolekce v Národní galerii Praha.

Chronologicky koncipovaná výstava je dokladem velké rozmanitosti Kupkovy tvorby. Ve figurativní části překvapí ironické zobrazení souboje pralidí nebo opičí portrét. Nechybí ani obrazy s náměty starých kultur, portréty Kupkovy adoptivní dcery André nebo Žlutá tanečnice – první Kupkův obraz ve sbírce Medy Mládkové. Následují obrazy z počátků Kupkova přechodu k abstrakci, především stěžejní dílo Amorfa – Teplá chromatika – jeden ze dvou obrazů, které 1912 vystavil na podzimním salonu v Paříži. „Po roce 1910 se více autorů dopracovává k abstrakci, ale Kupka byl prokazatelně první, který se prezentoval na oficiální přehlídce, jakou byl podzimní salon“, říká kurátor Jan Skřivánek. Expozice jasně dokládá šíři Kupkova záběru na poli abstrakce, kdy dokázal pracovat s geometrií i s organickými tvary. Zamítl malbu imitující přírodu a vytvořil novou čistě malířskou realitu, která „pomocí barev a tvarů zachycuje věci lidskému oku neviditelné“. Průkopnická úloha a Kupkův význam v celosvětovém kontextu však bývají někdy zpochybňovány. „Uškodilo mu, že svá stěžejní díla prodal do Prahy a v době utváření nového československého státu trochu vypadl z uměleckého provozu,“ říká Jan Skřivánek. Pro nás z toho vyplývá, že jenom díky tomu můžeme Kupkovy přelomové obrazy vidět v Museu Kampa.

Text: Soňa Šálková
Foto: Petr Šálek

Summary

The permanent exhibition of the works of two famous Czech artists of the 20th century – the painter František Kupka (1871-1957) and the sculptor Otto Gutfreund (1889-1927) has been opened to the public in a new layout in December 2022. The main benefit of the new exhibition is a number of loans from other collections. In addition to paintings from the property of the Prague Castle Administration, there were also works from the original Waldes collection and several private collections. Many of the paintings in the exhibition have thus passed through the art market and it is gratifying that they can now be seen by the general public. Next to paintings from the estate of collector and founder of Museo Kampa Meda Mládková, a cross-section of František Kupka’s work from the end of the 19th century to the 1950s is presented for the first time. Visitors can clearly observe Kupka’s gradual transition from figurative depiction to geometric and organic morphology. The final room of the newly opened permanent exhibition is dedicated to the work of the sculptor Otto Gutfreund, who was Kupka’s contemporary. His remarkable sculptures in the style of expressionism, cubism and civilism co-created the visual style of the first Czechoslovak Republic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..