Buddha zblízka ve Valdštejnské jízdárně

Buddha zblízka ve Valdštejnské jízdárně

Tématem výpravné expozice v pražské Valdštejnské jízdárně je Buddha jako zakladatel a hlavní postava náboženského směru, který ovlivnil milióny lidí především v Asii, ale i po celém světě. Kořeny buddhismu a výtvarné tradice spojené s vyznáváním Buddhova učení v zemích, kde je toto náboženství rozšířeno, mapuje společný projekt Národní galerie a švýcarského muzea Rietberg Zürich.

Expozice Buddha zblízka obsahuje stovku vzácných zápůjček z muzea Rietberg a téměř stejný počet exponátů ze sbírek Národní galerie. Uskutečnění záměru, který před třemi lety inicioval bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt, zkomplikovala pandemie koronaviru. Ale právě buddhistické pojetí života, jehož základem je vzájemný respekt, porozumění a vědomí pospolitosti mezi lidmi, je tím správným podnětem pro současnou společnost k překonání úzkostí a negativních myšlenek, které s sebou pandemická situace přináší. Tento duchovní rozměr spolu s prezentací výtvarných děl z různých asijských kultur s časovým rozpětím od druhého do dvacátého století dává jedinečnou možnost k duchovnímu i estetickému zážitku.

Originální architektonické řešení spolu s audiovizuálními a interaktivními prvky tvoří celek, který vedle poučení a estetiky přináší i duchovní inspiraci.

První exponát výstavy je zapůjčen ze švýcarských sbírek. Monumentální socha Gandhárského Buddhy ze 3.století v tzv. řecko-indickém stylu dokládá propojení asijské kultury s evropským uměleckým odkazem. Poprvé je na výstavě v celé délce k vidění i patnáctimetrový japonský horizontální svitek s Buddhovou legendou. Tato památka z přelomu 17. a 18. století se do NGP dostala ze soukromé sbírky významného českého sběratele Joe Hlouchy. Výstava vzpomíná i další české sběratele buddhistického umění, jejichž díla se stala součástí fondů Národní galerie.

Postupně se návštěvník seznamuje s Buddhovým životem, s jeho žáky i tradicemi, které se v průběhu staletí utvářely v různých buddhistických společenstvích. Expozice prezentuje sochy, reliéfy, stély, svitky, rukopisy, mandaly, projekce, zvukové stopy s recitacemi a zpěvem budhistických textů. Díla z  Indie, Tibetu, Mongolska, Číny, Japonska nebo Koreje ukazují nejen různé náboženské a výtvarné tradice spojené s buddhismem, ale mohou přispět i ke zvýšení povědomí o jiných kulturách, které je právě v dnešní době velmi potřebné.

Výstava ve Valdštejnské jízdárně potrvá do 24. dubna 2022.      Text: Soňa Šálková, foto© Petr Šálek


Summary

The joint exhibition of the National Gallery Prague and the Swiss Museum Rietberg Zurich  The Buddha Up Close mapps the roots of Buddhism and the artistic tradition associated with Buddha’s teachings in Asian countries where this religion is widespread.

The show contains  about one hundred rare loans from the Rietberg Museum and a number of exhibits from the National Gallery’s collections including statues, reliefs, stelae, scrolls, manuscripts, mandalas, projections, soundtracks with recitations and singing of Buddhist texts. Artefacts from India, Tibet, Mongolia, China, Japan or Korea represent various religious and artistic traditions associated with Buddhism

The Buddhist concept of life, based on mutual respect, understanding and awareness of fellowship of people, can be the right encouragement for today’s society to overcome the anxieties and negative thoughts connected with the pandemic situation.

The exhibition in the Wallenstein Riding School will last until April 24, 2022.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..