Úspěch českého umění na aukci v Sotheby´s

Úspěch českého umění na aukci v Sotheby´s

Ve dnech 5. – 11. listopadu 2020 proběhla v renomované londýnské aukční síni Sotheby´s aukce s výraznou účastí českých současných umělců. Nabídka prezentovaná pod názvem 20th Century Art: A Diffferent Perspective (Umění 20. století: Jiná perspektiva) obsahovala celkem 48 uměleckých děl tvůrců z Ruska, Maďarska a České republiky. Mezi 16 zúčastněnými českými umělci byla některá v západním světě již etablovaná jména, jako např. Václav Špála, Mikuláš Medek nebo Jan Kaplický. U převážné většiny zúčastněných současných umělců se však jednalo o jedno z prvních nebo někdy i o zcela první vystoupení na světovém trhu s uměním. V porovnání se zahraniční konkurencí si Češi vedli velmi dobře. Kromě jedné položky – unikátního architektonického modelu neuskutečněné stavby národní knihovny tzv. Blobu od Jana Kaplického – se všechna díla českých umělců prodala a některá s velmi slušným navýšením nad odhadovanou cenu. O tom, že účast na aukci není zárukou úspěchu svědčí například skutečnost, že aukční síní protěžovaná ruská malířka Katerina Belkina neprodala ani jeden ze svých tří velkoformátových fotorealistických obrazů.

Mezi 13 mladšími českými umělci docílil nejvyšší nárůst oproti odhadu obraz Jana Kalába (*1978) Blue Cloud 1234 PM, jehož cena se z původních 9 tisíc liber vyšplhala na téměř 19 tisíc. Tento obraz jakož i dalších 10 děl byly součástí souboru sestaveného českou aukční a výstavní galerií Kodl Contemporary. Další díla z tohoto souboru např. od Josefa Bolfa, Krištofa Kintery nebo Jakuba Španhela se většinou pohybovala v rámci odhadovaného rozpětí.

Patrik Hábl – Red landscape

Dva čeští malíři Jaroslav Valečka a Patrik Hábl, kteří se v Londýně prezentovali samostatně, vyšli z aukce posíleni a s velkou nadějí na další mezinárodní úspěchy.Patrik Hábl (* 1975) na svou abstraktní kompozici Red Landscape (Červená krajina) dostal celkem 13 nabídek a z původních 3 až 5 tisíc liber skončil na výsledných 7560 GBL. Jistě se na výsledku projevila i skutečnost, že Patrik Hábl již nepatří v Londýně mezi nováčky. Letošní aukce byla jeho již třetí úspěšnou účastí v Sotheby´s.

Zdařilá byla i letošní premiéra Jaroslava Valečky (*1972) na londýnské aukci. Jeho velkoformátové plátno Fly (Let) je snovou vzpomínkou z autorova dětství a typickým příkladem Valečkova malířského rukopisu s magickou barevností a melancholickou symbolikou. Docílená vydražená cena 5292 GBL je výsledkem 8 nabídek a výrazným překročením vyvolávací ceny 2600 liber.

Jaroslav Valecka-Let-2015, 150 x 140 cm

Listopadová aukce potvrdila renomé nejen české klasické moderny, ale především posílila postavení současných českých umělců na mezinárodní umělecké scéně. Jenom stálá prezence a srovnávání na špičkové úrovni mohou zvýšit povědomí o kvalitě českých tvůrců a upevnit jejich pozici ve světovém uměleckém kontextu.

Text: Soňa Šálková, repro: artmagazin.eu


Summary

An on line auction with a significant participation of Czech contemporary artists took place in the London auction house Sotheby’s  5 to 11 November 2020. The offer entitled 20th Century Art: A Diffferent Perspective contained a total of 48 works of art by artists from Russia, Hungary and the Czech Republic. Among the 16 participating Czech artists were some already established, such as Václav Špála, Mikuláš Medek or Jan Kaplický and some who are not yet part of the international mainstream.

Among the 13 younger Czech artists, the painting of Jan Kaláb (* 1978) ´Blue Cloud 1234 PM´ achieved the highest increase compared to the estimate, the price of which climbed from the original 9,000 GBP to almost 19,000 GBP. This painting as well as 10 other artefacts were part of a collection compiled by the Czech auction and exhibition gallery Kodl Contemporary.

Two Czech painters Jaroslav Valečka and Patrik Hábl, who presented themselves in London separately, came out of the auction strengthened and with great hope for further international success. Patrik Hábl (* 1975) received a total of 13 offers for his abstract composition ´Red Landscape´ and ended up with the resulting 7560 GBL. This year’s auction was his third successful participation in Sotheby’s

This year’s premiere of Jaroslav Valečka (* 1972) at the London auction was also successful. His large-format canvas ´Fly´ captures a dreamy memory from the author’s childhood and is a typical example of Valečka’s style with magical colors and melancholic symbolism.

The November auction confirmed the reputation not only of the Czech classical modernism, but above all strengthened the position of contemporary Czech artists on the international art scene. Only constant presence and comparison at the top level can increase awareness of the quality of Czech artists and stabilize their position in the global artistic context.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..