Posts Tagged “Miroslav Vojtěchovský”

Absurdita reality a realita absurdního

By |

Absurdita reality a realita absurdního

Profesor Miroslav Vojtěchovský, foto© Petr Šálek Problém pravdivosti fotografie, otázka optické svázanosti fotografického obrazu s realitou před objektivem, stejně jako úvahy o subjektivitě pohledu autora zdánlivě technicky  exaktního zobrazovacího způsobu vyplouvají čas od času v odborné fotografické literatuře ze zátok zapomnění a podřadnosti doslova na slunečné pláže centra (Pokračování textu…)

Read more »