Posts Tagged “Jaroslav Horejc”

Jaroslav Horejc – Dům U Kamenného zvonu

By |

Jaroslav Horejc –  Dům U Kamenného zvonu

Galerie hl. m. Prahy uspořádala monografickou výstavu významného českého výtvarníka 20. století a představitele stylu art deco Jaroslava Horejce. V gotických prostorách Domu U Kamenného zvonu jsou vystaveny desítky figurálního plastik i drobných užitných předmětů, šperků, mincí nebo loutek tohoto výjimečného tvůrce. Všechny nesou umělcův charakteristický rukopis, vyznačující se expresivním výrazem a (Pokračování textu…)

Read more »