Galerie Kodl Aukční den 30.11.2008

Jindřich Štyrský (1899-1942)
“Chrpy (Květy ve sněhu)”
olej na plátně, sign. PD, dat. 1927, rozměry 46×61 cm
                   

 

Toto autorovo zásadní artificiální dílo patří mezi jeho nejdůležitější
přelomové práce. Štyrský jej namaloval v r. 1927, kdy spolu s Toyen
pobývali v Paříži. Plátno pochází z vynikající pražské sbírky
zakladatele Odeonu Jana Fromka, jenž ho zakoupil přímo v malířově
ateliéru. Slavný obraz byl mnohokrát vystaven a publikován: Aventinská
mansarda, Praha, 2.6.-15.7. 1928 č.k. 1, Jindřich Štyrský, 364. výstava
S.V.U. Mánes, Praha 1946, č.k. 104., Štyrský a Toyen, 1921-1945,
Moravská galerie v Brně, Mánes, Praha, 1966-1967, č.k.26, Devětsil, Dům
umění v Brně, Galerie hlavního města Prahy, 1986, č.k. 224, Štyrský,
Toyen, Artificielismus 1926-1931, Východočeská galerie, Pardubice,
Galerie umění, Karlovy Vary, Středočeská galerie, Praha, 1992-1993 č.k.
26 (repr.) , Jindřich Štyrský, Galerie hl. města Prahy, Praha 2007,
č.k.84. Reprodukován: Poetismus, Odeon 1967, s. 305, Lenka Bydžovská a
Karel Srp, Jindřich Štyrský, Praha 2007, obr. 133. O jeho mimořádnosti
svědčí i fakt, že mu V. Nezval věnoval samostatnou báseň. Výborný
původní stav ještě podtrhuje vysokou sběratelskou hodnotu tohoto
unikátu, který hraje důležitou roli v dějinách českého moderního
malířství. Přiložena expertiza prof. PhDr. J. Zeminy a PhDr. K. Srpa,
autora Štyrského obsáhlé monografie. Konzultováno a posouzeno doc. PhDr.
T. Vlčkem, CSc. Přiložen znalecký posudek PhDr. M. Kodla

Vyvolávací cena: 5 500 000,- Kč Posuzovaný obraz:
Chrpy
olej, plátno, 46×61 cm
vpravo dole: STYRSKY/ …7 (první číslice nečitelné)

O tom, že tento obraz je dílem Jindřicha Štýrského (1899 – 1942) nelze pochybovat. Je to velmi známá práce z údobí artificialismu, a to z roku 1927, kdy vznikly jedny ze Štýrského nejkrásnějších obrazů vůbec, na prvním místě Jinovatka; Chrpy k nim bezesporu patří také. Štyrský se v nich projevil nejen jako výsostný básník, nýbrž i jako skvělý malíř, který obohatil moderní malbu novými rafinovanými finesami, zejména jemným rozprašováním barvy, zvyšujícím snový ráz obrazů, jež jako by byly místy obestřeny jemným závojem nebo mlhou. Tohoto způsobu použil, pokud vím, ponejprv v obraze Náměsíčná Elvíra z roku 1926 a učinil jej jedním ze svých vyjadřovacích prostředků nejpříznačnějších – pracoval takto až do první poloviny třicátých let. Někdy rozprašoval barvu na světlý podklad přes drobné předměty, například listy stromů, jež pak na obraze zanechaly svou světlou stopu, jako zanechávají předměty položené na fotografický papír, který kolem nich po exponování ztemní. Tak je tomu i na posuzovaném obraze, kde barva byla rozprašována hlavně přes peří, podobně jako na obraze Mořská kravata a na některých akvarelech z téže doby. Zvláštního napětí tam Štyrský dosáhl kontrastním spojením těchto konkrétních předmětných tvarů s vymyšlenými tvary nefigurativními, vesměs geometrickými, a počínal si tedy obdobně jako tvůrcové kubismu, když dospěli do jeho „syntetické“ fáze.

Praha, 20. 8.2008 PhDr. Jaromír Zemina v.r.


Jindřich Štyrský
Chrpy, 1927 (obraz je někdy uváděn i pod druhým názvem Květy ve sněhu)
olej, plátno, 46 x 61 cm
značeno: vpravo dole. Štyrský 1927
Obraz Chrpy patří k jedné z nejdůležitějších prací Jindřicha Štýrského. Pochází z jeho vrcholného atificielistického období. Autor jej namaloval v Paříži, kde žil společně s Toyen ve druhé polovině dvacátých let. Zahrnuje v rozvinuté formě všechny možnosti tehdejší Štýrského malířské poetiky: jednak plošné, přesně odstíněné grometrické zlomky, připomínající architektonické motivy, s nimiž se Štyrský vyrovnával v letech 1925 a 1926, jednak techniku stříkání, již soustavně propracovával, kdy na plátno položil nejrůznější předměty, po nichž zbyly negativní odrazy a stíny. Obraz Chrpy, jež se příležitostně nazývá rovněž Květy ve sněhu, se zakládá na dvou prolínajících se výrazových rovinách, propojených jemnou světelností. Je pro něj příznačný jedinečný způsob pojetí prostoru, který má výrazné evokativní hodnoty a blíží se autorům dálného východu, jimiž se Štyrský inspiroval.
O tom, že obraz patří k zásadním dílům Štýrského, svědčí i báseň, kterou mu věnoval Vítězslav Nezval v souboru básní, jež napsal na názvy vybraných obrazů Štýrského a Toyen (Štyrský a Toyen, 1938, s.105). Jeho hodnotu napovídá i původ. Ve své sbírce jej měl zakladatel nakladatelství Odeon Jan Fromek, jenž si z tehdejšího Štýrského díla mohl vybrat cokoli.
Chrpy jsou významným díle nejen v osobním vývoji Štýrského, ale i v dějinách českého moderního malířství. Mohly by být součástí jakékoliv veřejné sbírky evropského malířství.

Vystaveno:
Styrsky et Toyen, Max Berger, Galerie Vavin, 28.12.1927-12.1.1928
Aventinská mansarda, Praha, 2.6.-15.7.1928 č.k.1
Jindřich Štyrský, 364. výstava S.V.U. Mánes, Praha 1946, č.k. 104
Štyrský a Toyen, 1921-1945. Moravská galerie v Brně, Mánes, Praha, 1966-1967, č.k. 26
Devětsil, Dům umění v Brně, Galerie hlavního města Prahy, 1986, č.k.224
Štyrský, Toyen, Artificielismus 1926-1931, Východočeská galerie Pardubice, Galerie umění
Karlovy Vary, Středočeská galerie, Praha, 1992-1993 č.k. 26 (repr.)
Jindřich Štyrský, Galerie hl.města Prahy, Praha 2007, č.k. 84

Repr.
Poetismus, Odeon 1967, s. 305
Lenka Bydžovská a Karel Srp, Jindřich Štyrský, Praha 2007, obr. 133

 
V Praze, 8.října 2008 PhDr. Karel Srp v.r.František Foltýn (1891-1976)
“Odpolední siesta”
olej na plátně, sign. PD, dat. Paris 1924, rozměry 80×100 cm

původní řezbovaný rám. Vrcholná ukázka autorovy pařížské malby dle
soudobých francouzských vzorů, avšak v naprosto osobitém autorském
projevu. Jedná se o ojedinělé vynikající dílo galerijní hodnoty.
Unikátní obraz pochází původně z významné slovenské sbírky. Přiložena
odborná expertiza PhDr. K. Srpa, prof. PhDr. J. Zeminy a znalecký
posudek PhDr. M. Kodla

Vyvolávací cena: 1 500 000,- Kč


Na poli, 1924

Olej, plátno, 80 x 100 cm

Značeno vpravo dole: foltýn PARIS 24
Jde o nově objevený obraz, pocházející z počátečního pařížského období, ve kterém doznívaly jeho rané figurální obrazy, které namaloval ještě za pobytu na Slovensku. Rok 1924 byl ve Foltýnově práci mimořádně šťastný. Vznikly v něm výrazné práce, představující mezník jeho malířského díla jako Přívoz, Na venkově, Na stavbě, jež jsou nadané baladickým steskem. Tento základní pocit Foltýnova díla propojuje všechny jeho tehdejší práce. Obraz Na poli je ukázkou autorova monumentálního realismu opřeného o osvědčené pyramidální kompoziční vzorce, který v Paříži prošel zřetelným zpevněním pod vlivem moderního realismu a neoklasicismu. Se svými figurálního obrazy měl Foltýn v Paříži úspěch, přestože je již v následujícím roce opustil a vydal se směrem k abstraktnímu projevu. Rok 1924 byl tudíž uměleckým vyvrcholením většiny jeho předcházejících malířských zkušeností, vyznačujících se robustními postavami v krajině, pojednanými výrazným koloritem, jenž přesně charakterizoval objem. Nejblíže má obraz Na poli k Foltýnovu obraz Na venkově, pocházejícímu ze stejného období, avšak namalovanému ještě v Košicích, ve kterém rovněž pracoval se třemi postavami umístěnými v krajině. Foltýn na obraze Na poli skloubil dobový vliv primitivismu, vyznačující se pevně ohraničenými objemy s propracovaným citem pro barvu, který takto vymezené části vnitřně promodelovává. Obraz Na poli je vynikající ukázkovou figurativního Foltýnova období. Zahrnuje všechny znaky, jež má obsahovat „klasicky“ komponovaný obraz: postavy, krajiny s domy v pozadí a zátiší. S velkou pravděpodobností nebyl tento obraz nikdy reprodukován a vystaven.
V Praze, 8.října 2008 PhDr. Karel Srp v.rVáclav Špála (1885-1946)
“Vltava u Kralup”
ole jna plátně, sign. LD do barvy, dat. 1923, rozměry 55×68 cm
Vaclav Spala zne

rám, na slepém rámu razítko z výstavy Mánesa v r. 1925. Špičková
galerijní autorova práce ze vzácného raného zeleného období. Vynikající
obraz pochází z pozůstalosti Špálovy sestry. Konzultováno a posouzeno
prof. PhDr. J. Zeminou, doc. PhDr. T. Vlčkem. Přiložen znalecký posudek
PhDr. M. Kodla

Vyvolávací cena: 1 200 000,- Kč
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..