VI. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008

Bienále proběhne ve dnech 8. října – 16. listopadu 2008.

• Vernisáž Bienále: 8. října 2008 v 17:00, Západočeské muzeum v Plzni

• Tisková konference: 8. října 2008 v 10:30, Západočeské muzeum v Plzni

Bienále kresby Plzeň je ojedinělý projekt – jako jediný v Evropě se zabývá pouze kresbou.
Jeho cílem je představit výběr mimořádných a pozoruhodných výtvarných děl českých a zahraničních autorů v široké škále stylové a obsahové, odrážející současné tendence ve světové kresbě. Tento záměr je prezentován přehlídkou, na které jsou od roku 2006 zastoupeny země ze všech světadílů.
Přiblížit české i zahraniční umělecké i laické veřejnosti výtvarný fenomén, který se výrazně osamostatnil až ke konci 20. století – kresbu a přispět tím k naší integraci do evropských kulturních struktur.
V průběhu Bienále vytvořit prostor pro osobní setkávání autorů a teoretiků, tvořících v dané oblasti.

Expozice kreseb, vybraných mezinárodní porotou, proběhne v těchto výstavních síních:

Západočeské muzeum v Plzni / 2 křídla budovy /
Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
Univerzitní galerie v Plzni

Mezinárodní porota zasedala od 1. července do 4. července 2008. Složení mezinárodní poroty pro rok 2008:

Werner Schaub, President IAA-EUROPE, D
Prof. Ak.mal. Jitka Svobodová, Akademie výtvarných umění Praha, CZ
Prof. Jacek Szewczyk, Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu, PL
PhDr. Jana Potužáková, CZ
Doc. Ak. mal. Stanislav Bubán, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, SK
Christine Midgley, The University of Northampton, UK
István Madácsy, Grand Prix Bienále kresby 2006, H

Na závěr zasedání mezinárodní poroty ocenil její předseda Werner Schaub, za naprostého souhlasu ostatních členů poroty, i v mezinárodním měřítku mimořádně kvalitní organizaci Bienále a označil Bienále 2008 za nejvýznačnější projekt v této oblasti v roce 2008 v Evropě.

Byly uděleny tyto ceny:

Grand Prix,
Cena hejtmana Plzeňského kraje,
Cena primátora města Plzně,
Cena Unie výtvarných umělců České republiky,
Cena Magyar Grafikmüvészek Sövetsége,
Cena The International of Art – Europe
a Cena studentů Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Mezinárodní porota udělila 17 autorům ocenění nejvyšší kvality / short list/.

Bienále vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti a zásadní podpory tehdejšího vedení města Plzně.
V prvním ročníku bylo vypsáno pro výtvarníky – občany České republiky. Již tento nultý ročník vzbudil velký zájem českých autorů, takže se soutěže zúčastnilo 94 autorů s 824 pracemi.

Ve druhém ročníku se účast rozšířila o výtvarníky ze středoevropských zemí. Jejich účastí se demonstrovala sounáležitost výtvarné kultury v této oblasti a její návaznost na kulturu Evropy. K účasti na Bienále v roce 1998 byli tedy vyzváni autoři ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Slovinska, Švýcarska, Polska a České republiky. Vzniklo tak Středoevropské bienále kresby Plzeň.

I. středoevropské bienále kresby Plzeň proběhlo v říjnu a listopadu 1998 za účasti 198 výtvarníků s 621 kresbami. II. středoevropské bienále kresby Plzeň se konalo v listopadu 2000 za účasti 216 výtvarníků, kteří soutěž obeslali 863 kresbami.
Konečně třetí středoevropské Bienále bylo otevřeno v říjnu 2002 za účasti 216 autorů s 844 kresbami. Za zmínku stojí, že v tomto ročníku se zúčastnilo 45% autorů ze zahraničí. Čtvrté bienále v roce 2004 bylo již vyhlášeno jako mezinárodní a zájem ze zahraničí se ještě zvýšil. IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004 obeslalo 337 autorů 1558 pracemi.

Ročník 2006 obeslalo 443 autorů / z toho 250 zahraničních/, kteří zaslali 1767 kreseb. Kromě výtvarníků z České republiky to byli autoři z těchto zemí:
Argentina, Australie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kosovo, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Mauritius, Německo, Norsko, Panama, Polsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie.

Letošní ročník, VI. mezinárodní bienále kresby 2008 Plzeň, obeslalo 429 autorů s více než 1600 kresbami. Zůčastnění autoři se přihlásili z 43 států, z 5ti kontinentů. Mimo Českou republiku se jedná o tyto státy: Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kosovo, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Mauritius, Mexiko, Německo, Norsko, Polsko, Portoriko (USA), Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

Výstavu od roku 2006 organizuje Zájmové sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň. Zakládajícími členy jsou Město Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, The International Association of Art – Europe IAA/AIAP /Mezinárodní asociace výtvarného umění – region Evropa/ a Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti.

Výtvarná rada byla jmenována ve složení:
Prof. Akad.mal. Boris Jirků, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – předseda
PhDr. Dana Doricová, Slovenská republika
PhDr. Eva Neumannová, Galerie umění v Litoměřicích
Doc. Bořivoj Borovský, Univerzita Hradec Králové
Akad.mal. Vladivoj Kotyza, Západočeská univerzita v Plzni

Revizní komise:
JUDr. Radka Konečná, advokátní kancelář Konečná – Šafář, Praha – předsedkyně
Ing. Jindřich Aulický, ekonomický konzultant, Plzeň
Mgr. Vít Weber, výkonný místopředseda Unie výtvarných umělců České republiky

Na organizaci a propagaci Bienále spolupracuje jak evropský výbor IAA, tak řada národních výborů výtvarných organizací z celé Evropy.
Bienále tak vkročilo do nové fáze nejen svým obsahem – stalo se totiž přehlídkou celosvětovou – ale dostalo i pevnou strukturu organizační, kterou garantují význační zakladatelé. Zároveň výrazně podporují Bienále i představitelé Plzeňského kraje.

Podmínky soutěže se – až na drobné detaily – nemění. Základním požadavkem účasti je předložení max. 5 kreseb, vytvořených v posledních 5 letech, jednobarevných a do formátu 70×100 cm, zaslané bez rámu či pasparty.

K výstavě je vždy vydán katalog, ve kterém jsou zastoupeni všichni autoři, kteří jsou vybráni mezinárodní porotou pro účast v expozici.

Každý ročník Bienále doplňují doprovodné výstavy, věnované kresbě, v dalších galeriích v Plzni.

Doprovodné výstavy 2008

11. září – 9. listopadu 2008 Galerie města Plzně o.p.s., nám. Republiky
Adriena Šimotová: Hosté, Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm

1. října – 16. listopadu – Výstavní síň Městského obvodu Plzeň – Doubravka
Miloš Franče – Kresby a grafiky

7. října – 10. listopadu – Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni
Galerie Nad schody – Kresby UUD

7. října – 31. října 2008 Galerie evropského domu
Výstava in memoriam – vítěz prvního Bienále v roce 1996
Miloš Ševčík – Kresby

8. října – 16. listopadu 2008 – Městský obvod Plzeň – Slovany
ZUŠ Jagelonská – Dětská kresba

Vysoká prestiž Bienále hlavně v zahraničí vyvolává stále se zvyšující zájem autorů o účast na Bienále. V období mezi jednotlivými ročníky organizovány zahraniční výstavy vítězných prací. V uplynulých letech to byly tyto výstavy:

březen 2005 – České centrum Varšava
duben 2005 – Galeria Körmendi Csák v Šopronu v Maďarsku
leden 2006 – Sala Manzu v Bergamu v Itálii
duben 2006 – České centrum Brusel
prosinec 2006 – Limoges ve Francii
březen 2007 – Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee v Bavorsku
duben 2007 – John David Mooney Foundation v Chicagu v USA
květen 2007 – Birmingham v USA
červenec 2007 – Museen der Stadt Regensburg v Bavorsku
únor 2008 – Galerie Sala Mansú, Bergamo, Itálie
duben 2008 – Tonsberg Vestforld Kunstnersenter, Norsko

Tyto výstavy nejen, že výrazně propagují Bienále jako takové, takže se díky nim rozšiřuje počet autorů, kteří Bienále obesílají, ale zároveň jsou velkou propagací jak pro město Plzeň, tak i pro Plzeňský kraj a možno říci, že i pro Českou republiku. Vždyť dnes se Bienále zúčastňují autoři ze všech pěti kontinentů, ze zemí, pro nás často dosti exotických.

Bienále kresby Plzeň se za dvanáct let své existence stalo pojmem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Záštitu nad ním přebírají tak prestižní organizace, jako je Ministerstvo kultury České republiky, Česká komise UNESCO a The International Association of Art – EUROPE.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..