Kulturologie

Doc.PhDr. Martin Matějů pro Art magazin.eu

Kulturologie je studijní a vědní obor, který se zabývá významem a smyslem kultury v životě lidí. Studijní obor kulturologie je na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze doslova mladým oborem – byl zřízen v roce 1991. Jeho ustavení reflektovalo jednak výraznou domácí potřebu oboru, který by integroval poznatky věd zabývajících se studiem člověka, společnosti a kultury, jednak vývoj analogických věd v zahraničí (např.Cultural Studies).

Současná kulturologie vychází zejména z kulturně antropologického chápání kultury jako systému nadbiologických prostředků a mechanismů, jejichž prostřednictvím se člověk adaptoval k vnějšímu prostředí. Na rozdíl od jednotlivých speciálních věd, jež kulturu studují z různých zorných úhlů, se kulturologie pokouší překonat tuto roztříštěnost a odhalit vnitřní vztahy, které mezi jednotlivými dimenzemi kultury existují.

Charakteristickým rysem takto koncipované studijní a vědní disciplíny je její generalizační funkce. Zatímco speciální vědy o člověku, společnosti a kultuře se zabývají dílčími aspekty sociokulturní reality, kulturologie se věnuje komplexnímu a celostnímu výzkumu kulturních jevů v pojetí integrované reality. Jako empirické východisko ke studiu a formulaci obecných zákonitostí vzniku, vývoje a fungování kultury na úrovni rodu, sociokulturních systémě a jednotlivce kulturologie využívá jak vlastních empirických šetření, tak výsledky metodologie a výzkumě speciálních věd o společnosti a kultuře.. Cílem kulturologie je z tohoto hlediska „nová syntéza“ poznatků, kterých bylo na různých strukturálních úrovních dosaženo.

Pokud se týká tzv. „okultění“, jedná se o velmi inspirativní dlouhodobý projekt studentů kulturologie. Pravidelně, jednou za rok se uskuteňuje akce, v níž studenti prezentují vlastní tvorbu týkající se různých druhů a forem kultury a umění. Projekt naplňuje zejména dvě potřeby. Za prvé je akcí podporující a umožňující setkání, integritu a sounáležitost všech studentů a studijních ročníků oboru kulturologie, za druhé je výrazem přirozené aktivity a kreativity – ať již v prezentaci artefaktů (zejména výtvarného či fotografického charakteru) nebo v nejrůznějších typech performancí (baletních, dramatických, hudebních, apod. ) mladých lidí…


Teoretici kultury přistoupili k praxi

Projekt Okultění je vernisáž výstavy studentů všech ročníků katedry kulturologie a koná se každoročně od roku 2004. Během třetího Okultění 2006 byla štafeta pořádání této akce předána umělecké skupině Empty Smile, která předtím vždy obohacovala vernisáže svými performancemi.

Čtvrtý ročník Okultění byl pojat ambiciózně jako přehlídka živého umění a specifického humoru. “Tradiční vernisáž fotografií a obrazů jsme letos obohatili o různá divadelní, hudební a taneční vystoupení a také o několik filmových projekcí,” svěřuje se Nela Herrmannová, studentka kulturologie, která tuto vícežánrovou akci spoluorganizuje. Okultění 2007 proběhlo v prostorách katedry kulturologie v ulici Celetná. Z chodby a jednotlivých učeben se 18.4. od pěti hodin stalo malá jeviště pro řadu představení. Velký ohlas sklidila například performance festivalového diváka ve stanovém městečku. Kulturní program byl doprovázen též programem gastronomickým.
Cílem Okultění nebyla jen možnost prezentace uměleckých talentů na katedře, ale zejména myšlenka sblížení a lepší spolupráce mezi studenty i vyučujícími. Tohoto významu si považuje i vedoucí katedry doc. Martin Matějů: “Pro mě jsou nejdůležitější dvě věci: povzbuzení soudržnosti katedry a prostor pro kreativitu studentú.” Většina vystavených děl (fotografie, obrazy, koláže atd.) zůstala navíc i po skončení festivalu na svých místech. Prohlédnout si je tedy bude možné v prostorách katedry celý rok.
“Okultění je projekt, který se mi velmi líbí a představuje jeden z typ?ů akcí, které fakulta potřebuje – spontánní spolupráce studentů na půdě fakulty, oživení zdejších míst, tvůrčí akce a vzájemné potkávání. Navíc hodně muziky za málo peněz,” hodnotí Jakub Bachtík, předseda Studentské Rady, která Okultění částečně podpořila grantem.

Alexandr Guha

Publikováno: 28.4.2007

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..