Mutující médium současné české fotografie v pražském Rudolfinu

150 děl od 20 autorů tvoří výstavu s trochu nezvyklým názvem
Mutující médium fotografie v období 1990 – 2010. Fotografie –
v českých zemích již tradičně velmi silná umělecká disciplína – se v
posledních 20 letech velmi změnila. Její estetika i společenská výpověď
zaznamenaly velký posun. Stalo se tak nejen díky novým technologiím
ale i v důsledku zásadních sociálních přeměn a fotografie se stala
významným prostředníkem, který tyto změny reflektuje. Kurátor
výstavy Pavel Vančát se pokusil zmapovat nové cesty, kterými se česká
fotografie v posledních 20 letech ubírá, a přitom se nesoustředil jen na ní,
ale „na vývoj českého umění posledních dvaceti let, viděný prizmatem
fotografického média“.
 

Moderní fotografické vybavení umožňuje vytvářet a zpracovávat
fotografie téměř každému. Masovost média vede k nadprodukci a k
záplavě fotografií i v umění. Je tedy velmi záslužné, že autoři výstavy
provedli výběr toho, co považují za významné, a vybraná díla pak
ještě roztřídili do pěti kategorií: Nejblíže klasickému pojetí fotografie je
kapitola nazvaná piktorialisté. Stratégové používají fotografii jako nástroj
k dokumentaci performancí nebo jako uplatnění jisté strategie. Možnosti
digitálních technologií poskytly prostor manipulátorům. Vznikají
surrealistické obrazy nebo realisticky působící manipulované fotografie.
Fotografie jako média se chopili i nefotografové, kteří nerespektují žádná
dříve ve fotografii uplatňovaná pravidla. Jsou to většinou tvůrci z jiných
uměleckých oborů, kteří fotografii přijmou za svůj výrazový prostředek.
Poslední kapitola nazvaná po fotografii dokumentuje snahy o odklon od
zobrazovaní dějů nebo postav směrem k abstrakci, negaci pravidel nebo
umístění běžných námětů do nečekaných souvislostí.

Převážná část vystavených děl jsou velkoformátové tisky, částečně
je zastoupena malba i videozáznam. Typické pro současnou tvorbu je
absolutní ignorování formální stránky. Výtisky jsou často bez rámu a jen
nedbale připíchnuté na zeď.

Výstava v Rudolfinu je zajímavým zastavením nad proměnami
fotografie. To, že
vůbec vznikla, je důkazem stále silné pozice a
schopnosti adaptace fotografie i v časech, které otřásají jejím původním
postavením. Je to i výraz naděje, že navzdory některým názorům,
není médiem mizejícím a ještě nás i v příštích letech překvapí svou
životaschopností.

Výstavu je možno shlédnout do 1.května 2011 každý den kromě pondělí
od 10.00 – 18.00 hod.

Text: Soňa Šálková

Foto: Petr Šálek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..