Kalendář roku 2009

Časopis Typografia
a agentura M.I.P. Group a.s.
vyhlašují
9. ročník soutěže
Kalendář roku 2009
o nejlepší kalendář

Přihláška do soutěže Kalendář roku 2009 zde

Soutěž je určena českým i zahraničním
firmám, které vydávají, tisknou nebo
zadávají výrobu kalendářů. Cílem soutěže
je podpora kreativity, tiskové a grafické
úrovně kalendářů v České republice
a podpora výjimečných počinů v této
oblasti.
Kdo může být přihlašovatelem
– vydavatel
– tiskárna
– grafické studio
– agentura
– kterákoliv jiná fyzická nebo právnická
osoba se souhlasem vydavatele
Přihlášky, účastnický poplatek
uzávěrka: 6. 3. 2009
účastnický poplatek:
3 500 Kč + 19% DPH, celkem 4 165 Kč
Úhrada poplatku:
a/ bankovním převodem na účet:
Digirama s.r.o.,
vydavatele časopisu Typografia,
č. ú.: 51-2279360247/0100, KB, Praha 6
(možno vyžádat zálohovou fakturu),
b/ složenkou typu C,
c/ hotově v redakci časopisu Typografia,
Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6
(po zaplacení bude vystaven daňový
doklad).
Adresa pro zaslání přihlášky, 1 ks
soutěžního kalendáře
a dokladu o zaplacení:
Časopis Typografia,
Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6
Přihlášené kalendáře budou hodnoceny
a oceněny dle následujících kriterií:
1. za nejlepší design
2. za nejlepší fotografii
3. za nejlepší vazbu
4. za nejlepší propagační účin
5. za nejlepší kvalitu tisku
a celkové zhotovení
6. za nejlepší digitální tisk
7. za nejlepší vyjádření
sociální role
Hodnocení soutěže
– hodnocení provádí komise složená
z vybraných odborníků a zástupců
uměleckých škol,
– hodnotící komise má právo neudělit
cenu,
– v každém vyhlášeném kriteriu
hodnocení budou oceněny 3 nejlepší
kalendáře (1. až 3. místo), za ně obdrží
přihlašovatel diplom Kalendář roku 2009
včetně práva na zveřejnění,
– absolutní vítěz soutěže, který bude
zvolen porotou z vítězů kategorií získává
cenu GRAND PRIX,
– na návrh hodnotící komise mohou být
uděleny zvláštní ceny.

Podmínky soutěže:
– včasné vyplnění přihlášky, zaslání
dokladu o uhrazení účastnického
poplatku a 1 výtisku přihlášeného
kalendáře,
– každý přihlášený soutěžní kalendář
musí být přihlášen samostatnou
přihláškou
– počet přihlášených prací jedním
účastníkem není omezen,
– za správnost a pravdivost
údajů uvedených na přihlášce odpovídá
přihlašovatel,
– v ceně účastnického poplatku jsou
zahrnuty 2 vstupenky na vyhlášení
výsledků soutěže, které budou
přihlašovateli doručeny doporučenou
poštou po uzávěrce soutěže,
– odevzdáním řádně vyplněné
a podepsané přihlášky a soutěžního
kalendáře vyjadřují účastníci soutěže
souhlas se všemi podmínkami účasti a
berou na vědomí, že rozhodnutí odborné
hodnotitelské jury je konečné
a nelze se proti němu odvolat,
– zasláním kalendářů
do soutěže přihlašovatelé souhlasí
s reprodukcí díla v odborném tisku
– pro účely publikování v časopise
Typografia prosíme o zaslání
elektronických dat titulní strany a jedné
libovolné vnitřní strany kalendáře na CD
ROM ve formátu EPS nebo PDF.
Termíny a vyhlášení soutěže:
Soutěž je vyhlášena ke dni 30. 11. 2008.
Od této doby je možné zasílat přihlášky.
Poslední termín pro zaslání přihlášek
a kalendářů je 6. 3. 2009, termín
je zároveň uzávěrkou soutěže, do kdy lze
přihlášku a kalendáře doručit do sídla
časopisu Typografia.
Odborná hodnotící komise provede
vyhodnocení soutěže v březnu 2009.
Vítězné práce budou zveřejněny
v časopisu Typografia.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen
proběhne na 16. mezinárodním veletrhu
REKLAMA, POLYGRAF 2009
na pražském Výstavišti v Holešovicích
(31. 3. až 2. 4. 2009); o přesném termínu
vyhlášení budete informováni formou
pozvánky. Veškeré přihlášené exempláře
budou vystaveny v rámci mezinárodního
veletrhu Reklama, Polygraf 2009.
Více informací na
www.reklama-fair.cz, www.mip.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..