Jiří Chmelař a výstava Desátá planeta

„Sesypávají se podoby i představy se vylévají, bytí se p?eskupuje. Míchá se, a brzy se zrodí i nové nekone?no…“

Václav Jamek


DESÁTÁ PLANETA

Výstava výtvarníka Jiřího Chmelaře nazvaná Výběr fotografií z knihy Desátá planeta bude od 1. do 29. prosince 2006 otevřena v českém centru Praha, Rytířská 31, Praha 1.

Představí v podoběv velkoformátových fotografií ty nejoriginálnšjší snímky ze jmenované knihy. Vernisáž výstavy se uskuteční za osobní účasti výtvarníka, ve čtvrtek 30. listopadu od 18 hodin. O jeho díle promluví Věra Matějů. Ve středu 6. prosince se pak ve výstavní síni uskuteční čtení z knihy Desátá planeta nazvané „Desátá planeta čili veselá apokalypsa“ v podání Václava Jamka.

 

Jistě se vám již stalo, že jste při pohledu na tvář druhého člověka, klidnou, krásnou, vyrovnanou, najednou zahlédli něco zcela nečekaného. P?ed vaším vnitřním zrakem se zjevila jiná podoba, odrážející jeho emoce – strach, potměšilost, krutost, zlobu. Taková odhalení bývají krátká, ale účinná. Ve světě formalizovaných mezilidských vztahů je tato jasnozřivost často jediným vodítkem , jak překonat přetvářku a klam.

Kniha Desátá planeta spojující fotografie Jiřího Chmelaře a texty Václava Jamka tematizuje právě mnohovrstevnatost, mnohostrannost a proměnlivost pohledu na realitu, demonstruje možnost jejího mimorozumového vnímání. Chmelař si jako v kaleidoskopu hraje s přeskupováním a skládáním tvarů. Všudypř?ítomné lidské tělo, lidská tvář tak nabývají přízračných podob. Vizuální sdělení tu stojí na prvku překvapení, onoho druhého plánu pohledu, který má schopnost jít rovnou k podstatě věci. Nic není takové, jak se na první pohled zdá. Metoda skládání obrazů umožňuje nahlédnout do hlubin duše a nabízí nebývalou svobodu nejen fantazii tvůrce, ale i diváka. „Jde mi o to, postihnout jistý stav vědomí, který je mimo cognito, mimo tu příšernou neodbytnost, která vás odvrhuje zpět do stejného kotce, Až odbočíte, kam chcete,“ říká text. Ve jménu rozbití stereotypů je vše povoleno, říkají fotokoláže. Chmelař využívá nejen prolínání a překrývání detailů? a celku, ale i jejich záměny, deformace, změny proporcí a perspektivy, šokuje prohozením jednotlivých prvků a barev proti běžnému očekávání:„Dívčí tvář propálí gotický meteorit…“ Vzniká nový svět, svět šalby a mámení:„Sny jsou pevnější, než se zdají.“

Skvělá souhra slova a obrazu, umocněná stejně nápaditou grafickou úpravou Adély Vorbové a perfektní přípravou (Jerome) i tiskařským řemeslem (Východočeská tiskárna) dává i knize jako celku podobu provokující k hledání souvislostí a skrytých významě. Je to celek, ke kterému se čtenář bude vracet a stále nalézat nové řetězce výkladu. Je to kniha, jíž se lze inspirovat i nechat unést, kterou lze prohlížet i promýšlet. Námět? je tu mnoho: svár duše a těla, uzavřenosti a volnosti, ulpívavosti a svobody, světla a stínu, konečného a nekonečného, pomíjivosti.

„Postrkujeme náhodu, aby mluvila za nás,“ ?íká Jamek. Chmela?ova práce s fotografií však svědčí i o důkladné přípravě, režii mužských i ženských modelů (celkem je jich osm), cílené volběrekvizit i promýšlení jednotlivých variací. Kombinací původních snímků a jejich následnou montáží, v některých případech i vícenásobnou expozicí realizuje svoji potřebu volné tvorby a svobodného názoru.

Jiří Chmelař se narodil v roce 1950, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po práci v zahraničním obchodě a diplomatických službách se rozhodl plně věnovat výtvarné činnosti. Vytváří asambláže, objekty i fotografie. Vystavuje především v zahraničí, kde od roku 1980 žije. Spisovatel Václav Jamek v současné době přednáší francouzskou literaturu na Karlově univerzitě v Praze. Je autorem řady esejí, několika próz i sbírek poezie. Píše česky i francouzsky.

Také kniha Desátá planeta vydaná pražskou agenturou Jerome, která ji připravila v koordinaci s JCARTS, Monako, je dvojjazyčná. Možnost konfrontace českého a francouzského podoby textu jí pro zasvěceného čtenáře dává další zajímavou podobu.

Věra Matějů

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..