Jaromír Másler – bytostný malíř

Pestrobarevné obrazy Jaromíra Máslera rozzářily de.fakto showroom

Praha 5. června 2008 / V prostorách showroomu de.fakta na Starém Městě se ve čtvrtek 5.června konala vernisáž umělce Jaromíra Máslera, jehož díla potěšila všechny přítomné.
Letní atmosféru slavnostního večera podpořilo živé vázaní květin, o které se postaralo studio Art flowers, atelier květů a dárků a hudební vystoupení Patrika Pelaucha.
Napínavým momentem byla tombola, kde se losovalo o květinové dekorace , VIP karty cafe Phenix a o kuchyňské doplňky.
Nabízené čerstvé ovoce a sklenka šampaňského byly skvělým doplněním příjemného zahájení výstavy.
„Obrazy pana Máslera jsou nejen velice originální , optimistické a perfektně zpracované, ale navíc korespondují a výborně doplňují náš designový nábytek a interiér“, dodává jeden z majitelů de.fakta, designér Josef Považan.
Výstava potrvá do konce srpna.


Jaromír Másler se narodil 25. září 1958 ve Zlíně. Ve svých 4 letech se s rodiči přestěhoval do Čenkova nedaleko Příbrami, který je dodnes jeho domovem i místem kde tvoří.
Malování a zájem o umění provázely Jaromíra Máslera od dětství. Klasické výtvarně zaměřené studium však nikdy neabsolvoval, jeho vzdělání se ubíralo čistě technickým směrem. Neznamená to však, že by se Jaromíru Máslerovi nedostalo žádného odborného školení. První výtvarnou průpravu získal při soukromém studiu malby u ak.mal. Pavla Lisého. Později navštěvoval výtvarný kroužek v Příbrami, vedený ak. sochařem Milošem Hruškou, který svým citlivým přístupem ovlivnil celou řadu žáků, z nichž mnozí jsou dnes vynikajícími profesionálními výtvarníky. V neposlední řadě mu poskytl cenné rady v oboru i ak. mal. Rastislav Michal. Odborné vedení a základy malířských a kreslířských technik byly jistě pro Jaromíra Máslera velmi důležité, přesto se považuje v malbě především za autodidakta. Tvorbu zvládá díky velkému talentu, dobrému výtvarnému vidění, citu pro kompozici, tvar i barvu a hlavně díky nezměrné píli a cílevědomosti. Ne vždy má člověk v jeho postavení cestu do výtvarných síní, za milovníky umění i odbornými kritiky doširoka otevřenu a musí hodně bojovat, aby prokázal své kvality. Jaromíru Máslerovi se to povedlo a jeho tvorba si získala nejen uznání odborníků, ale i laické uměnímilovné veřejnosti. O tom, že to vždy nebylo jednoduché svědčí i několik Máslerových obrazů, ve kterých parafrázoval nelehký život umělce v dnešní společnosti.
Jaromír Másler se vyučil nástrojařem, a přestože je malá pravděpodobnost, že by tento fakt nějakým významným způsobem ovlivnil i jeho výtvarnou práci, stalo se. Bylo to v jeho tvůrčím období orientovaném na čistou geometrickou abstrakci, kdy využil zejména znalost tvarové variability různých technických součástek a technických výkresů. Jaromír Másler dlouhou dobu pracoval ve svém oboru v místní továrně. V současné době se věnuje výhradně volné tvorbě a prezentaci svých děl v rámci výstav.
Jaromír Másler začal vystavovat až v 80. letech, tedy v době, kdy jeho tvorba byla již vyzrálejší a ucelenější. Za první důležitou veřejnou prezentaci tvorby Jaromíra Máslera lze považovat výstavu na Zahradním městě v Praze (1988), kterou poté následovala celá série autorských výstav. Kromě netradičních výstavních prostor jako byl hrad Točník (1990) nebo hrad Křivoklát (1996) dostal Jaromír Másler možnost představit svou tvorbu ve velmi prestižních výstavních síních – Klub Mánes, Praha (1991), Galerie Mladých, Praha (1991 a 1995), Nová síň, Praha (2000), Výstavní síň Mladé Fronty, Praha (2003), Galerie U Prstenu, Praha (2005), Galerie Fr. Drtikola, Příbram (2007) a nejnověji v Praze v Galerii Vltavín (2008). Kromě těchto autorských počinů nezapomíná Jaromír Másler obesílat ani kolektivní výstavy, a to nejen domácí, ale i zahraniční. Vedle Lichtenštejnska, kde pravidelně vystavoval v letech 1995 až 2000, nechyběly ani výstavní síně v Itálii, Německu a Rakousku. Jako člen Středočeského sdružení výtvarníků Unie výtvarných umělců ČR se samozřejmě účastní i jeho svazových výstav.
Výtvarný ateliér má Jaromír Másler ve svém bytě v Čenkově. Celý panelový byt je vlastně jakousi výstavní síní jeho děl, jeden prostorný a dostatečně prosvětlený pokoj je však pouze jeho královstvím, místem, kde může s paletou v ruce přenášet své vize, prožitky a pocity na malířské plátno.
V tvorbě Jaromíra Máslera lze vysledovat několik stylově odlišných tvůrčích období, které se však v některých případech nedají přesně časově vymezit, protože v jednom časovém horizontu docházelo k jejich prolínání nebo spolu běžely souběžně.
V 80. letech se věnuje Jaromír Másler především figurální malbě, která však už tehdy začala překračovat rámec klasického realistického zpodobení a zabíhala spíše do expresivní polohy. Před rokem 1999 se v jeho obrazech objevují jak figurální náměty, tak krajina, obojí však dosti vzdálené od realistické linie. Tvar figury je více deformovaný, autor ho stále zjednodušuje a posouvá spíše k hranicím abstrakce. I krajinu začíná chápat především ve zjednodušené formě – vertikála a horizontála (lesy a stromy) nebo půlkruhy a linky (kopcovitá i rovinatá krajina). Ve stejném časovém období se s figurální malbou a krajinomalbou prolíná i čistě geometrická abstrakce, která v následujícím období 2000 až 2004 získává významně navrch. Zpátky k figuře se Jaromír Másler vrací až kolem roku 2005, ovšem již k figuře kompozičně, tvarově i barevně zjednodušené.
Jaromír Másler je bytostný malíř, který potřebuje k vyjádření svých pocitů především paletu a plátno. Dominantní výtvarnou technikou je olejomalba na plátně, pro skici a studie někdy využívá i akryl na papíře. Jaromír Másler není malířem, který by svá plátna dělal spontánně, a la prima. Všechny jeho obrazy potřebují důkladnou přípravu, pomocné skici a studie, kde se rozvrhne kompozice a promyslí základní barevné i tvarové komponenty. Teprve potom lze přikročit k finální práci na plátně.
U tvorby Jaromíra Máslera je hlavní důraz kladen na kompozici a tvar. Barva je doplňující a autor ji vybírá nakonec, především pocitově a podle nálady. Je tedy vlastně trochu odrazem jeho niterného rozpoložení v době, kdy obraz vznikl. Výjimkou jsou pouze velké plochy, jejichž barevnost musí být dána předem, aby se ve výsledku došlo k harmonizaci či naopak výraznému kontrastu. Barvy používá nejraději transparentní, nelomené a každá z nich zastupuje v obraze nějakou činnost, pocit či emoci. Jaromír Másler dává více přednost teplým, jasným odstínům barev (žlutá, oranžová, červená) aby vyjádřil u svých postav radost a optimismus. Symbolicky tak jásavé a optimistické barvy kryjí tu pravdu, která se skrývá hluboko pod povrchem, v obsahovém poselství obrazu. Stejně tak někteří lidé v životě skrývají pod povrchovým nátěrem a slupkou veselí, optimismu a porozumění svou pravou tvář – melancholii, často lhostejnost a odcizení. Ze stejného důvodu volí Jaromír Másler ve svých obrazech i poměrně ostré kontrasty, jako by chtěl naznačit, že i běžný život je plný protikladů.
Jaromír Másler rád tvoří své obrazy v cyklech. Člověk, jeho postavení a život v současné přetechnizované společnosti, je jedním z jeho hlavních námětových okruhů. V obrazech najdeme nejen obyčejný lidský život, plný drobných radostí a všedností, ale autor hlavně upozorňuje na neduhy naší doby – jak se lidé míjí, jsou si navzájem lhostejní a nedokáží spolu již komunikovat. Proto se v Máslerových obrazech často objevuje člověk s mobilem, jako symbol odcizení a citové stagnace. Druhým oblíbeným tématickým okruhem je vztah muže a ženy, prolínání jejich poněkud odlišných světů. Jaromír Másler je zachycuje uprostřed nonverbální komunikace – ve vaně, sedící na lavičkách či židlích, ležící na dece, lehátku nebo jen stojící mezi zdmi bytu či města. Velmi osobitým způsobem řeší Jaromír Másler v obou případech problém s malbou oblohy a země, které stylizuje do výrazných barevných ploch, doplněných někdy květinami či opakujícími se drobnými geometrickými ornamenty. Někdy nám tato stylizace může připomenout obdobně koncipovaná pozadí starých gotických deskových obrazů. Důležitým zdrojem inspirace a námětů je pro Jaromíra Máslera také příroda, zejména lesnatá a kopcovitá krajina Sedlčanska a Českomoravské vrchoviny. V souvislosti s geometrickou abstraktní tvorbou jsme inspirační zdroj (zejména pro tvary) rozebírali již ve spojitosti s autorovou prací nástrojaře. Musíme však dodat, že dalším silným motivovým prvkem pro tuto polohu Máslerovy tvorby je vesmír, a to nejen v té podobě, kterou můžeme vidět (hvězdy, galaxie, planety), ale především symbolicky a pocitově jako místo hlubokých tajemství a skryté síly.
Celá tvorba Jaromíra Máslera je vlastně trvalým hledáním nejniternějších lidských myšlenek a pocitů či skrytých pravd a zároveň nepolevujícím úsilím o jejich převedení, otisk do malířského plátna.
Mgr. Petra Hollerová

 


 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..