7. ročník soutěže nástěnných kalendářů 2007

Časopis TYPOGRAFIA

M. I.P. G ro u p a. s.

v y h l a š u j í

7. ročník soutěže

o nejlepší nástěnný

kalendář

Kalendář roku 2007

  

(Přihláška ke stažení)

    

Soutěž je určena českým i zahraničním firmám, které vydávají,

tisknou nebo zadávají výrobu nástěnných kalendářů.

Cílem soutěže je podpora kreativity, tiskové a grafické úrovně

kalendářů v ČR a podpora výjimečných počinů v této oblasti.

Kdo měže být přihlašovatelem

vydavatel

tiskárna

grafické studio

agentura

kterákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vydavatele

Přihlášky, účastnický poplatek

uzávěrka: 20. 2. 2007

účastnický poplatek: 3 500 K? + 19% DPH, celkem 4 165 Kč

Úhrada poplatku:

a/ bankovním převodem na účet: Digirama s.r.o., vydavatele

časopisu Typografia, č.51-2279360247/0100, KB, Praha 6

(možno vyžádat zálohovou fakturu)

b/ složenkou typu C

c/ hotov? v redakci časopisu Typografia,

Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6

Po zaplacení bude vystaven daňový doklad.

Adresa pro zaslání přihlášky, 2 ks soutěžních exponátů– kalendářů

a dokladu o zaplacení:

Časopis Typografia, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6

Podmínky soutěže

– včasné vyplnění přihlášky, zaslání dokladu o uhrazení účastnického

poplatku a 2 výtisky přihlášeného exponátu – kalendáře

– každý přihlášený soutěžní exponát – kalendář musí být přihlášen

samostatnou přihláškou

– počet přihlášených prací jedním účastníkem není omezen

– za správnost a zařazení soutěžních prací do jednotlivých kategorií

a za pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá

přihlašovatel

– v ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty 2 vstupenky na

vyhlášení výsledků soutěže, které budou přihlašovateli doručeny

doporučenou poštou po uzávěrce soutěže

– odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a soutěžního

exponátu – kalendáře vyjadřují účastníci soutěže souhlas se všemi

podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí odborné

hodnotitelské jury včetně práva přeřazení soutěžního exponátu do

jiné kategorie je konečné a nelze se proti němu odvolat

– zasláním exponátů– kalendářů do soutěže přihlašovatelé

souhlasí s reprodukcí díla v odborném tisku a s archivací jednoho

výtisku

– pro účely publikování v časopise Typografia prosíme o zaslání

elektronických dat titulní strany a jedné libovolné vnitřní

strany kalendáře na CD ROM ve formátu EPS

Soutěžní kategorie

A obrazové (kulturní)

B propagační

C typografické

D fotografické

E komerční

F ostatní

Kritéria hodnocení

Pro všechny kategorie:

1. splnění podmínek soutěže

2. originalita nápadu

3. úroveň grafického zpracování

4. kvalita tisku a celkového zhotovení

5. netradiční obal

6. oslovení cílové skupiny

Hodnocení soutěže

– hodnocení provádí komise složená

z vybraných odborníků a zástupců

uměleckých škol

– hodnotící komise má právo neudělit cenu

– v každé kategorii budou oceněny 3 nejlepší

kalendáře (1. až 3. místo), za něž obdrží

přihlašovatel diplom „Kalendář  roku 2007“

včetně práva na zveřejnřní

– absolutní vítěz soutěže, který bude zvolen

porotou z vítězů kategorií získává cenu

GRAND PRIX

– na návrh hodnotící komise mohou být

udčleny zvláštní ceny

Termíny a vyhlášení soutěže

– soutěž je vyhlášena ke dni 31. 10. 2006.

Od této doby je možné zasílat přihlášky

– poslední termín pro zaslání přihlášek

a exponátů je 20. 2. 2007, termín je

zároveň uzávěrkou soutěže, do kdy lze

přihlášku a exponáty – kalendáře doručit

osobně do sídla časopisu Typografia

– odborná hodnotící komise provede

vyhodnocení soutěže v březnu 2007

– vítězné práce budou zveřejněny v časopisu

Typografia

– druhý exemplář kalendáře bude archivován

ve sbírce, která bude uložena v redakci

časopisu Typografia pro pozdější

publikování a výstavy

– vyhlášení výsledků soutěže a předání cen

proběhne na 14. mezinárodním veletrhu

REKLAMA, POLYGRAF 2007 na pražském

Výstavišti v Holešovicích (28. – 30. 3. 2007;

o přesném termínu vyhlášení budete

informováni formou pozvánky)

– veškeré přihlášené exempláře budou

vystaveny v rámci mezinárodního veletrhu

Reklama, Polygraf 2007

– více informací na

http://www.reklama-fair.cz/, www.mip.cz

     

P?ihláška ke stažení je o kousek níž…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..