59. aukce Aukční Galerie Kodl

Aukční den: obrazy, kresby, sochy, grafika za 30 060 700 Kč

59. aukce Aukční Galerie Kodl a 71. aukce Aukční síně Vltavín, tentokrát ve spolupráci s Kontem Bariéry

neděle 2. prosince 2007 – 13:00 hodin
Palác Žofín – Slovanský ostrov
Praha 1, Slovanský ostrov 226

Celkový počet položek: 421
Celková vyvolávací cena: 30 060 700 Kč

Pořadatelé Aukčního dne:

Aukční Galerie Kodl
Aukční síň Vltavín
Konto Bariéry

V neděli 2. prosince 2007 se na pražském Žofíně od 13. hodin uskuteční již tradiční společný Aukční den, výjimečný však svým programem, ve kterém bude mimořádně zařazeno 100 obrazů věnovaných společností ČEZ. Kompletní výtěžek z dražby tohoto konvolutu bude poukázán na Konto Bariéry.

Sběratelům umění bude nabídnuto 421 uměleckých děl s celkovou vyvolávací cenou přes 30 milionů Kč. O největší překvapení aukce se může postarat vynikající dílo Jindřicha Štyrského „Krajina v oblacích“ s vyvolávací cenou
7 milionů Kč. Tento úžasný obraz by mohl nejenom pokořit hranici
10 milionů Kč a stát se tak historicky nejvýše vydraženým Štyrským, ale i zaútočit na dosavadní český aukční rekord 22 milionů Kč. Na nejvyšší příčky v prestižním žebříčku by též mohlo dosáhnout vzácné Fillovo zátiší z pozůstalosti Otto Gutfreunda a posunout tak rekordní cenu známých „Zlatých rybiček“ z roku 2000, které jsou doposud nejdražším Fillou prodaným v aukcích. „Modré zátiší“ je obraz natolik výjimečný, že jeho cena by mohla vystoupat i výše než na tehdejších 7, 3 milionů Kč.

Nejvýznamnější díla Aukčního dne:

\"\" 

Jindřich Štyrský (1899 – 1942): Krajina v oblacích

vyvolávací cena: 7 000 000 Kč

olej na plátně, dat. 1925, 100,5 x 64,5 cm, sign. PD, rám, jedno z nejvýznamnějších děl Jindřicha Štyrského, a to nejen z artificialistického období, ale zároveň z celé jeho tvorby. Jedná se o stěžejní obraz meziválečného malířství. Mohl by být zařazen do kterékoli veřejné kolekce evropského malířství. Jeho nevyčíslitelnou sběratelskou hodnotu ještě podtrhuje původ z významné pražské sbírky, ve které se nacházel až doposud. Obdobná díla takto vysoké galerijní hodnoty se na trhu s uměním takřka nevyskytují.
Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa a znalecký posudek PhDr. M. Kodla. Dále konzultováno s Doc. PhDr. T. Vlčkem a prof. PhDr. J. Zeminou.

Vystaveno:
27.11. – 10.12.1926 „Styrsky et Toyen. Exposition de peintures“.
Galerie d´Art Contemporain, Paris, uvedeno ve výstavním katalogu pod č. 13
27.10. – 27.11. 1932 „Výstava Poesie 1932“. Praha, Mánes, uvedeno ve výstavním katalogu pod č. 101
4.4. – 25.5. 1946 posmrtná výstava Jindřicha Štyrského. Mánes, Praha, uvedeno ve výstavním katalogu pod č. 101
1966 – 1967 retrospektivní výstava Štyrského a Toyen. Brno a Praha, uvedeno ve výstavním katalogu pod č. 21
1986 putovní výstava Devětsilu. Brno, Praha, uvedeno ve výstavním katalogu pod č. 121
1992 – 1993 „Štyrský, Toyen, Artificialismus, 1926 – 1931“. Pardubice, Karlovy Vary a Praha, uvedeno ve výstavním katalogu pod č. 15
2007 retrospektivní výstava Jindřicha Štyrského.Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha, uvedeno ve výstavním katalogu pod č. 65, reprodukováno na str. 15

Publikováno a reprodukováno:
ReDu, 1927 – 1928, č. 1, s. 31
Fronta (brněnský sborník), 1927, obr. 13
obraz bude rovněž reprodukován v připravované monografii Jindřicha Štyrského autorů Lenky Bydžovské a Karla Srpa na str. 100. obr. 105


Odborná expertiza PhDr. K. Srpa
 
Jindřich Štyrský
Krajina v oblacích, 1925
Olej, plátno, 100,5 x 64,5 cm
Značeno vpravo dole: ŠTYRSKÝ 1925
 
Krajina v oblacích náleží k jedněm z nejvýznamnějších děl Jindřicha Štýrského nejen z artificielistického období, ale z celé jeho tvorby. Jde o výjimečný obraz, shrnující v sobě podstatu Štýrského úsilí, i odrážející tehdejší stav evropské malby. Štyrský jej namaloval v roce 1925, kdy společně s Toyen odjel k několikaletému pobytu do Paříže, kde společně vytvořili vlastní umělecký směr artificielismus, jenž byl opozicí jak proti předcházejícímu kubismu, tak proti aktuálnímu surrealismu a abstraktní malbě. Námětem Krajiny v oblacích je nejspíše přístavní stavba, oblíbený motiv mnoha představitelů Devětsilu, jak lze soudit podle znaku kotvy na vlajce. Architektonické články poskytly Štýrskému zdroj k svobodnému přehodnocení a rozložení. Zbavil je souvislosti se zemskou tíží a s iluzivním prostorem, odhmotnil je a vytvořil z nich autonomní sestavu, nezávislou na jakékoliv předloze. Štyrský rozložil stavbu na jednotlivé části, zploštil ji, protnul jemnými barevnými a složitými prostorovými kontrasty, otevírajícími pole volné představivosti.
Krajina v oblacích je prvým příkladem rodícího se artificielismu. Krátce po jejím dokončení ji do své sbírky získal Jan Fromek, zakladatel nakladatelství Odeon, s nímž Štyrský úzce spolupracoval. Její ceny si byl Štyrský vědom. Vystavil ji na prvé výstavě artificielismu v Paříži (Styrsky et Toyen, Exposition de peintures. Galerie d´Art Contemporain, 27.11.-10.12.1926, č.kat. 13) a zařadil do souboru obrazů, jimiž se představil na klíčové výstavě Poesie 1932 v pražském Mánesu (Výstava Poesie 1932, Praha, Mánes, 27.10.-27.11.1932, č.kat. 101). Zároveň byla Krajina v oblacích otištěna v prvém čísle ReDu (1927-1928, č.1, s.31) a v brněnském sborníku Fronta (1927, obr.13). Obraz byl mnohokráte vystavován i po Štýrského smrti. Byl zařazen na Štýrského posmrtnou výstavu v Mánesu (4.4.-25.5.1946, č.kat. 101) a na retrospektivní výstavu Štyrského a Toyen, konanou v letech 1966-1967 v Brně a v Praze (č.kat. 21). Objevil se i na putovní výstavě Devětsilu, věnované české výtvarné avantgardě dvacátých let (Brno, Praha , 1986, č.kat. 121). Nově byl zhodnocen na zvláštní výstavě artificielismu (Štyrský, Toyen, Artificielismus, 1926-1931, která v letech 1992-1993 proběhla v Pardubicích, Karlových Varech a Praze, č.kat.15). Jako výrazný exponát byl zařazen i na retrospektivní výstavu Jindřicha Štýrského (Galerie hlavního města Prahy, Dům U kamenného zvonu, 2007, č.kat. 65) v jejímž průvodci byl reprodukován (s.15)
V připravované monografii Jindřicha Štyrského od Lenky Bydžovské a Karla Srpa bude otištěn na s.100, obr. 105.
Krajina v oblacích je stěžejním dílem českého meziválečného malířství. Mohla by být zařazena do kterékoli veřejné sbírky evropského malířství. Od konce devadesátých let se Štyrský stal jedním z nejrespektovanějších světových autorů, jehož díla se nacházejí v předních soukromých sbírkách po celém světě.
V Praze, 1.října 2007 PhDr. Karel Srp v.r.

\"\" 

Emil Filla (1882 – 1953): Modré zátiší

vyvolávací cena: 4 500 000 Kč

olej na plátně, dat. 1926, 81 x 100 cm, sign. PD, rám, jedno z nejkrásnějších Fillových zátiší obsahuje jeho veškeré geniální malířské finesy. Obrovskou uměleckou a sběratelskou hodnotu ještě umocňuje vzácný původ – unikátní dílo si totiž osobně vybral malířův respektovaný přítel Otto Gutfreund. V majetku jeho rodiny se zachoval až dosud. Jedná se o mimořádnou nabídku výjimečného galerijního díla. Obraz bude publikován a reprodukován v chystané monografii. Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. V. Lahodou, CSc., Doc. PhDr. T. Vlčkem, CSc. a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza prof. PhDr. J. Zeminy a znalecký posudek PhDr. M. Kodla


Expertiza prof. PhDr. J. Zeminy
     
Posuzovaný obraz:
Hudební zátiší
Olej, plátno, 81,5 x 100 cm
Vpravo dole: Emil Filla / 26

To, že autorem tohoto obrazu je Emil Filla (1882 – 1953), je nepochybné.
Mezi předměty, z nichž Filla od dvacátých let minulého století komponoval svá zátiší, patřily i hudební nástroje a partitury – jedním z prvních obrazů tohoto druhu je Zátiší s flétnou a Zátiší s nápisem Bílý tesák z roku 1921. K nejkrásnějším zátiším s hudebními motivy patří i to,, které posuzuji – jeho barevnost, kde se podstatnou měrou uplatňuje běl, i způsob, jímž je namalováno, plným právem zasluhují přívlastku lahodné a předznamenávají už vlastně Fillovy práce z konce dvacátých let – z tvůrčího údobí, které bývá označováno jako bílé.
Pokud jde o námět posuzovaného obrazu, pokládám za pozoruhodné také to, že na partituře ležící tu pod zobcovou flétnou jsou slova Vězení ach, jimiž začíná známá česká lidová píseň; je to jeden z prvních důkazů Fillova zájmu o múzickou tvorbu našeho lidu, která ho koncem třicátých let inspirovala k vytvoření celého cyklu obrazů.
O kvalitě tohoto zátiší svědčí také to, že patřilo architektu Otakaru Novotnému, jednomu z předsedů Spolku výtvarných umělců Mánes; Hodnota obrazu byla adekvátní významu jeho majitele

Praha, 22.10.2007 PhDr. Jaromír Zemina v.r.


 Další významná díla klasiků českého umění:

Jakub Schikaneder (1855-1924): Molo – vyvolávací cena: 1 300 000 Kč

olej, plátno, 47 x 77, 5 cm, sign. PD Schikaneder, rám, vzadu na slepém rámu zbytky výstavního štítku

Jan Zrzavý (1890 – 1977): Kaplička Sv. Máří Magdaleny u Chelčic – vyvolávací cena: 690 000 Kč

tempera na kartonu, dat. 1942, 27 x 35 cm, sign. PD, rám, zaskl., vynikající ukázka autorovy české krajinomalby v jeho již vytříbeném rukopisu. Obraz má výtečnou kulturně historickou a zároveň i uměleckou hodnotu. Vystaveno ve Vodňanech v r. 1978, publikováno v monografii od Lamače z r. 1980. Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa a znalecký posudek PhDr. M. Kodla

Zdeněk Sklenář (1910-1986): Lucemburská zahrada – vyvolávací cena : 690 000 Kč

olej, plátno, 1948, 70 x 45 cm, sign. PD Zd. Sklenář 48, rám, publikováno v monografii F. Šmejkal: Zdeněk Sklenář č. 50; vzadu popsáno a sign.; vystaveno: Vilímkova galerie, Praha, 1948, na souborné výstavě Z. Sklenáře v Brně, 1978 a v galerii Vltavín na výstavě Accrochage 16.12.2006 – 31.1.2007, významné dílo autora, v němž se projevují pozdější informelní a abstrahující tendence

Kamil Lhoták (1912–1990): Modro-červeno-bílý terč – vyvolávací cena: 550 000 Kč

olej, plátno, 1966, 94,5 x 89 cm, sign. LD Kamil Lhoták 1966, rám, vzadu štítek z výstavy Biennale di Venezia 1982, provenience: z pozůstalosti autora, uvedeno v soupise obrazů Kamila Lhotáka pod č. 1302/12 a v katalogu z výstavy: Kamil Lhoták /obrazy, kresby a grafika z let 1937-1981/, vydala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě a Východočeskou galerií v Pardubicích, 2002, katalog přiložen, v tomto významném rozměrném díle Lhoták reaguje na tvůrčí atmosféru šedesátých let a reflektuje vznik popartu

Josef Čapek (1887 – 1945): Dům na kopci – vyvolávací cena:
500 000 Kč

olej na plátně, 25,5 x 33,5 cm, rám, vynikající výrazná autorova malba z pol. 20. let vyniká především nevšedním a odvážným koloritem. Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. J. Zeminou. Přiložen znalecký posudek
PhDr. P. Pečínkové, PhDr. M. Kodla a chemická expertiza ak. mal. Z. Grohmanové

Rudolf Kremlička (1886 – 1932): Sourozenci – vyvolávací cena:
395 000 Kč

olej, plátno, 1928, 99 x 80 cm, rám, přiložen posudek PhDr. Jaromíra Zeminy, vzadu razítko: Pozůstalost Rudolfa Kremličky (pod ním tužkou: M. Kremličková), uvedeno v monografii: K. Srp: Rudolf Kremlička, str. 289, č. 343, vydalo nakladatelství Academia, Praha 2006, významné dílo galerijní hodnoty

Václav Radimský (1867 – 1946): Motiv z Polabí – vyvolávací cena: 380 000 Kč

olej na lepence, 70 x 100 cm, sign. LD, rám, monumentální zasněná autorova mistrovská monetovská impresivní malba v malířově charakteristické technice z jeho vyzrálých 30. let. Konzultováno a posouzeno PhDr. M. Zachařem. Přiložen znalecký posudek PhDr. M. Kodla

Adolf Kosárek (1830 – 1859): Horská krajina – vyvolávací cena:
280 000 Kč

olej, plátno, 42 x 58 cm, sign. LD Kosárek, rám, restaurováno, reintoilováno, původní rám restaurovaný v ateliérech NG, provenience: významná předválečná sbírka JUDr. Jana Bartoše, dnes z části v majetku Národní galerie. Nepochybnou pravost obrazu ověřila a potvrdila PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová, ředitelka Sbírky umění 19. století NG Praha, mimořádná a vzácná práce autora, jednoho z našich nejvýznamnějších krajinářů 19. století, jehož dílo se nachází z velké části ve státních sbírkách a ve veřejných prodejích se od roku 1990 objevilo pouze dvakrát. Národní galerie projevila zájem o zapůjčení tohoto obrazu do své expozice

Galerie Kodl a Aukční síň Vltavín patří mezi nejvýznamnější české aukční síně s dlouholetou tradicí. Galerie Kodl na českém trhu po šest let držela absolutní aukční rekord za Zlaté rybičky od Emila Filly, které se v roce 2000 na její aukci odkleply za 7,3 miliónu Kč.

Další informace pro novináře:
www.galerie–vltavin.cz
www.galeriekodl.cz
www.kontobariery.cz

tel.: +420 251 512 728
fax: +420 251 512 726
mobil: +420 602 327 669
galerie@galeriekodl.cz

Dosažené ceny lze novinářům poskytnout asi pět hodin po zahájení aukce, tj. v neděli 2. prosince 2007 kolem 18. hodiny na mobilu: +420 602 327 668.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..